התשובה לאירוע סייבר היא מספר מעגלי הגנה

הגנות אלה כוללות מערכות אבטחת מידע, ציות לרגולציה, הגנות משפטיות וחוזיות, נהלים פנימיים, מודעות העובדים לסיכון וכן ביטוח סייבר

דפנה לוטן מדוויר 08:0716.12.19

בין השנים 2016-2012 נפרצו כ־3 מיליארד חשבונות פרטיים של לקוחות Yahoo, פריצה אשר הובילה לתביעה ייצוגית והסתיימה בהסכם פשרה בסך 117.5 מיליון דולר; ב־2016 נגנבו 57 מיליון רשומות של משתמשי ונהגי Uber; בנובמבר 2018 הודיעה רשת המלונות Marriott כי מידע פרטי של כ־500 מיליון מלקוחותיה נפרץ. כל אלו הם רק חלק מהדוגמאות לסיכוני הסייבר. הקנסות הגבוהים שקיבלו חברת התעופה British Airways וחברת Google בצרפת, בסך של כ־183 מיליון ליש"ט ו־20 מיליון אירו בהתאמה, מצביעים על שינוי מגמה ואכיפה אקטיבית של תקנות הגנת הפרטיות האירופיות (GDPR) ומקבילותיהן על ידי רגולטורים.

 

 

סטטיסטיקה עדכנית מצביעה כי תקיפות סייבר מתרחשות בעולם בכל 39 שניות. קיימת עלייה משמעותית במספר אירועי הסייבר ובחומרתם. עקב אירוע סייבר חברות וארגונים מתמודדים עם נזקים כספיים, אובדן המשכיות עסקית, אובדן הכנסה, נזק למוניטין החברה, תשלום דמי כופר, קנסות רגולטוריים גבוהים, ולעתים אף סכנה להמשך קיומה של החברה.

 

רוב התאגידים כיום חשופים לסיכון ברמה מסוימת. על פי Verizon 2019 Data Breach Investigations Report, היעדים העיקריים לתקיפות סייבר הם עסקים קטנים ובינוניים (42%), חברות ממשלתיות (16%), חברותHealthcare 15%) ותאגידים פיננסיים (10%).

עו"ד דפנה לוטן מדוויר עו"ד דפנה לוטן מדוויר

 

 

על ניהול הסיכון להתייחס לפרופיל הסיכון הייחודי לתאגיד, ובכלל זה לתחום פעילות התאגיד, לאיתנותו הפיננסית, לתרבות הארגונית ועוד, וזאת ביחס להגנות הקיימות והרצויות. הגנות אלו כוללות את מערכות אבטחת המידע, ציות לרגולציה הרלוונטית, הגנות משפטיות וחוזיות, נהלים פנימיים, מודעות עובדי ומנהלי החברה לסיכון וכן ביטוח סייבר. יצירת מספר מעגלי הגנה כאמור תאפשר הגנה רחבה לתאגיד ולמנהליו, אשר עלולים לשאת באחריות אישית במקרה של אירוע סייבר.

 

ביטוח סייבר מונע פגיעה במאזן החברה ובאיתנותה הפיננסית. הביטוח מכסה נזק פיננסי בשל תביעות צדדים שלישיים וכן נזק פיננסי לתאגיד עצמו. הוא גם מכסה הוצאות משפט, דמי כופר, הוצאות מומחים לצורך איתור וטיפול בפריצה למערכות המידע, הוצאות ניהול המשבר התקשורתי וכן שיפוי בגין קנסות רגולטוריים הניתנים לביטוח על פי דין. ביטוח סייבר מאפשר את ההמשכיות העסקית של התאגיד, שכן הוא כולל כיסוי לאובדן הכנסה וכן הוצאות בגין הטיפול באירוע הסייבר, המאפשרים לתאגיד להמשיך ולפעול בעת המשבר. הוא מסייע גם להגן על מוניטין החברה. חברות הביטוח נושאות בעלות מומחים לניהול המשבר התקשורתי לצורך הקטנת הנזק למוניטין התאגיד.

 

בנוסף תהליך רכישת ביטוח הסייבר מסייע בזיהוי הפערים בהגנות הקיימות וכן בניהול הסיכונים של התאגיד. הביטוח אף מקטין את החשיפה האישית של נושאי המשרה.

 

סיכון הסייבר הוגדר על ידי World Economic Forum כאחד מחמשת הסיכונים המשפיעים ביותר על ממשלות, ארגונים וחברות בעולם ב־2018. הצפי הוא כי סיכון זה יגבר בשל התלות הגוברים בטכנולוגיה. תאגיד שיישם מדיניות ניהול סיכונים הכוללת אמצעי אבטחת מידע, תוכניות לניהול והפחתת הסיכון וכן ביטוח סייבר, ייצר הגנה מיטבית.

 

הכותבת הינה שותפה בתחום ביטוח וניהול סיכונים במשרד עורכי הדין גולדפרב זליגמן

x