קיימות כמדיניות: איך ליצור רגולציה תומכת ולא חונקת

המפגש הראשון בשבוע הקיימות והחדשנות הסביבתית דן במדיניות הממשלתית לעידוד חדשנות ירוקה - איך פותחים אפשרויות והזדמנויות עסקיות תוך שמירה על משאבי הטבע והסביבה

שירות כלכליסט 14:5806.09.20
x