סגור

עוד 7 שנים רעות: לא ממהרים לבטל את כלובי המטילות

משרד החקלאות נותן מתנה למגדלי התרנגולות בדמות זמן היערכות ממושך מאוד עד לביטול הכלובים, שגורמים לעופות סבל פיזי ונפשי רב

משרד החקלאות מעניק מתנה למגדלי התרנגולות המטילות: שבע שנים להיערך להפסקת גידולן בכלובים.
המשרד פרסם להערות הציבור טיוטת תקנות צער בעלי חיים בנוגע לגידול תרנגולות מטילות. התקנות אמנם מסדירות את תנאי הגידול בענף ההטלה, במטרה להביא את הענף בישראל לעמידה בסטנדרט הקיים במדינות מפותחות, אלא שאם וכאשר יאושרו התקנות, ייקח שבע שנים עד שייאסר לחלוטין השימוש בכלובים.

1 צפייה בגלריה
לול תרנגולות תרנגולת כלוב
לול תרנגולות תרנגולת כלוב
תרנגולת בכלוב. ממתינה שלחקלאי יהיה זמן נוח לשפר את תנאי כליאתה
(צילום: אנימלס)

גידול תרנגולות מטילות בלולי הכלובים המיושנים והצפופים גורם להן סבל פיזי ונפשי רב, וגם מעודד תחלואה כמו שפעת עופות.
טיוטת התקנות קובעת כי כל לול שיופעל מיום כניסתן לתוקף, באמצע 2029, יהיה לול נטול כלובים. תקופת המעבר הממושכת מאוד הוסברה בצורך לאפשר לענף להיערך לשינויים. בתקופת המעבר נקבע מרחב מחיה מינימלי עבור כל מטילה בלולים קיימים: 600 עד 750 סמ"ר, בהתאם לגודל הלול, כלומר שטח בגודל דף A4, ובגובה 45 ס”מ לתרנגולת. והמספרים המחפירים הללו הם עדיין שיפור בהשוואה למצב הנוכחי של היעדר כל חובה להקצות שטח מינימלי למטילות. ולמרות כל זה, חלו החרגות בנושא: לולים שבתקופת המעבר הוחזקו בהם תרנגולות בצפיפות גבוהה יותר, יאושר להם להחזיקן בצפיפות כפולה מהקבוע בתקנות במשך שנה מכניסת התקנות לתוקף.
כמו כן תיאסר בתוך שנה וחצי מיום כניסת התקנות לתוקף "הנשרה כפויה". מדובר בפרקטיקה של הרעבת תרנגולות מטילות במטרה להגביר את מחזורי ההטלה שלהן. מלבד זאת, ייאסר קיטום המקור למטילות לאחר יציאתן מהמדגרה. עם זאת, קיטום המקור יותר לאפרוחות במדגרה. ההסבר לפעולה הבלתי הומנית: למנוע מהן לפצוע זו את זו. כלומר ניתן אור ירוק לפרקטיקה של כליאה בצפיפות בלתי נסבלת, שמובילה אותן לפצוע זו את זו, ואז לקטום להן את המקור כדי למנוע את הפציעות.
התקנות נוגעות גם לתשתיות ולציוד הנדרש לגידול תרנגולות מטילות, וקובעות סטנדרטים לתנאי המחיה של התרנגולות המטילות לאורך כל שלבי הגידול שיבטיחו שיפור ברווחתן ובבטיחות הביצים. התקנות מתייחסות לאוורור, מיזוג ותאורה, ומחייבות התקנה של מערכות בקרה וניטור, וכן ריצוף, קביעת גודל הפתחים וכן גודל וכמות ציוד ההאבסה והשתייה.