סגור

מכר דירות למדינה - ואז מכר אותן שוב לרוכשים פרטיים

יזם שהמדינה רכשה ממנו חמש דירות לטובת הדיור הציבורי מכר אותן פעם שנייה יחד עם חמש דירות נוספות. בתגובה הטילה עליו המדינה קנס של 2.2 מיליון שקל. מדובר באחד המקרים החמורים שטופלו עד כה על ידי הממונה על חוק המכר

משרד הבינוי והשיכון נקלע בעקיפין לתרמית של יזם נדל"ן שמכר את הדירות שברשותו פעמיים - כאשר חלק מהדירות נמכרו בסיבוב הראשון למשרד הבינוי והשיכון. כך עולה מדיווח של המשרד.
לפי הדיווח, חברת בן יאיר עוקב יזמות, שיזמה פרויקט מגורים ברחוב אחישר 6 באשקלון, מכרה עשר דירות למספר רוכשים - ובהן חמש דירות שנמכרו למשרד הבינוי והשיכון לטובת הדיור הציבורי. בעקבות פניות שהגיעו למשרד, הממונה על חוק המכר, עמית גריידי, פתח בבדיקה בה התברר כי בסבב המכירות השני של החברה נמכרו אותן דירות לרוכשים אחרים - בלי לספק להם בטוחה לכספים ובלי לבצע רישום מסודר של הזכויות בדירה, ותוך גביית הכספים לחשבונה הפרטי של החברה ולא לחשבון הליווי. החברה שמסרה את הדירות נכנסה לאחרונה להליכי פירוק.
כאמור, חמש דירות שנרכשו על ידי משרד הבינוי והשיכון נמכרו פעם נוספת לרוכשים אחרים. שלוש מתוך חמש הדירות נמכרו באמצעות שותפות עם חברת א.ר.י.ן-יה יזמות בנייה ונדל"ן, לחשבונה הועברו הכספים שנגבו ישירות. המשרד פועל מול הבנק המממן ומפרקת החברה על מנת לנסות ולסייע לרוכשי הדירות בפרויקט. בעקבות המקרה, במשרד השיכון הבהירו היום (א') כי הליך הרכישה שבוצע מול משרד השיכון היה תקין והדירות מובטחות לו, אך לאחר מכירה זו נמכרו אותן דירות - כשהפעם הרוכשים לא קיבלו ערבויות.
במקביל נמצא כי חמש דירות נוספות נמכרו בלי שסופקו לרוכשים בטוחות חוק מכר, וכי הערת האזהרה שסופקה להם נחותה לעומת הבטוחות שיש לבנק המממן בפרויקט. הדבר מעמיד את הרוכשים בסיכון לאיבוד כספם. במסגרת הליך מנהלי שנוהל במשרד ממונה חוק המכר הוחלט להטיל על החברה עיצום כספי (קנס) בסכום של 2.2 מיליון שקל. במקביל עיצום כספי בסך 670 אלף שקל הוטל על חברת א.ר.י.ן-יה יזמות בנייה ונדל"ן, שהיתה חלק מחוזי המכר מול הרוכשים.
חוק המכר במתכונתו הנוכחית נכנס לתוקף בשנת 2011 ומטיל אחריות על היזם ועל הבנק המלווה, אשר מחויבים לעבוד בהתאם להסדר השוברים שנקבע בחוק. אלא שבמקרים חריגים, כמו במקרה הנוכחי, העסקאות בוצעו באופן ישיר בין החברה לרוכש הסופי בלי שיגיעו לבנק המלווה, ובלי שהרוכש בדק את מצב הדירה ואם רשומה עליה הערת אזהרה. במקרה כזה כל מנגנוני ההגנה על הלקוח קורסים. כאמור, מדובר באחד המקרים החמורים בהם טיפל הממונה על חוק המכר, כאשר בדרך כלל המקרים בהם הממונה אוכף את סמכויותיו הם פשוטים יותר ונוגעים לטעות או לפרשנות שגויה של היזם ביישום החוק.
1 צפייה בגלריה
אביעד פרידמן מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
אביעד פרידמן מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
(צילום: דן סבאח)
בעקבות המקרה הנוכחי המשרד ממליץ לרוכשי דירות לוודא אם קיים הסדר שוברים בפרויקט. ככל וקיים, יש לוודא שהכספים משולמים אך ורק באמצעות פנקס שוברים ייעודי ולחשבון הליווי של הפרויקט בלבד. בשום מקרה אין להעביר כספים שלא לחשבון הליווי. נקודה נוספת נוגעת להערת האזהרה: יש לוודא כי נרשמה לזכות הרוכש הערת אזהרה לפי סעיף 126 לחוק המקרקעין, וכי אין הערה עדיפה לטובתו של גורם אחר. סעיף חשוב נוסף ממליץ להתייעץ עם עורך דין או לפנות ליחידת חוק המכר במשרד השיכון.
אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון: "הנחיתי את ממונה חוק המכר ומנהל אגף נכסים וחברות במשרד לפעול על מנת לנסות ולסייע למפרק החברה בכל הקשור להגנה על רוכשי הדירות. בימים אלה נבחנים כמה תיקונים לחוק המכר, אשר עתידים להביא הגנה טובה יותר לרוכשי הדירות בישראל".
נתנאל לפידות, מנהל אגף נכסים וחברות: "במסגרת רכש דירות לדיור הציבורי, מספר דירות שרכשנו בפרויקט נמכרו בשנית. אנו נפעל על מנת לממש את זכויות המשרד והאינטרס הציבורי מול כל הגורמים בפרויקט".