סגור

עודכנו מדרגות מס הרכישה: הפטור בדירה ראשונה - עד 1.8 מיליון שקל

זאת לעומת 1.747 מיליון שקל עד כה. על חלק השווי העולה על 5.525 מיליון שקל ועד 18.4 מיליון שקל שיעור המס הוא 8% ומעל 18.4 מיליון שקל – 10%

כחודשיים לאחר העלאת מס הרכישה לרוכשי דירות להשקעה, רשות המסים עדכנה היום (א') את גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם לשיעור עליית המדד, על מנת שהעדכון ישקף בצורה טובה יותר את עליית מחירי הדירות. עדכון זה מתבצע בהתאם לחוק אחת לשנה.המשמעות המעשית של עדכון גובה המדרגות במקרה של עליית מדד, היא הפחתה בסכום של מס הרכישה. כלומר, המחיר ממנו מתחילים להתחייב במס רכישה, עלה. לדוגמה, במקרה של דירת מגורים יחידה - אם בשנת 2021 לא שולם מס על שווי שעד 1.747 מיליון שקל ממחיר הדירה, הרי שמעתה לא ישולם מס על שווי שעד 1.805 מיליון שקל ממחיר הדירה (ירידה של כ-3%).

1 צפייה בגלריה
פרויקט בנייה למגורים תל השומר רמת גן
פרויקט בנייה למגורים תל השומר רמת גן
פרויקט בנייה למגורים ליד תל השומר ברמת גן
(צילום: דוד הכהן)

על פי העדכון:
1. על חלק השווי שעד 1,805,545 שקל – לא ישולם מס
2. על חלק השווי העולה על 1,805,545 שקל ועד 2,141,605 שקל – 3.5%
3. על חלק השווי העולה על 2,141,605 שקל ועד 5,525,070 שקל – 5%
4. על חלק השווי העולה על 5,525,070 שקל ועד 18,416,900 שקל – 8%
5. על חלק השווי העולה על 18,416,900 שקל – 10%
לשם המחשה, ברכישת דירת מגורים יחידה במחיר של 2.2 מיליון שקל, על החלק שבין 1.805 ל-2.141 מיליון שקל ישלום מס של 3.5%, על חלק השווי שמ-2.141 ל-2.2 מיליון שקל ישולם מס בשיעור של 5%. סה"כ מדובר במס רכישה של 14.6 אלף שקל לעומת 17.7 אלף שקל ששולמו בהתאם לתקנות הקודמות של מס הרכישה.
העדכון תקף גם על דירות להשקעה, כך שעל החלק של עד 5.525 מיליון שקל ישולם מס של 8% זאת לעומת 5.348 מיליון שקל עד כה, ומעבר לכך ישולם מס בשיעור של 10%.