סגור

בוטלה תוספת 5 קומות למגדל בבת ים בשל צל על מגדל אחר

מדובר במגדל שאושר לבנייה בצמוד לקניון בת ימון במרכז העיר; הערר הוגש על ידי היזם משה אהרוני, שטען לנזקים ומטרדים משמעותיים שייגרמו למגדל שהוא צפוי להקים בסמוך

ועדת הערר המחוזית בתל אביב ביטלה תוספת של 5 קומות למגדל שאושר לבנייה בצמוד לקניון בת ימון במרכז בת ים. הערר הוגש על ידי היזם משה אהרוני על החלטה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה שאישרה לחברה בבעלות היזם רוני מזרחי היתרים לשינויים במבנה הבת ימון ותוספת קומות למגדל שצפוי לקום בסמוך.
לפי התוכנית, המגדל, בשימושים של מלונאות ומגורים, היה אמור להתנשא ל־43 קומות ו־153 מטר. במקום זה, יסתפק היזם במגדל של 38 קומות ו־122 מטר כפי שמאפשרת התב"ע במקום, זאת בנוסף לתוספות שונות כגון הגבהת חלק מהקומות כולל אחת מקומות הבת ימון.
אהרוני צפוי להקים מגדל בסמוך. לטענתו, אישור ההקלות לוקה בפגמים רבים וחורג מהתב”ע במידה ניכרת, ונדרשת הגשת תוכנית חדשה כדי לאשר את התוספות. אהרוני טען לנזקים ומטרדים משמעותיים שייגרמו למגדל שיקים, משום שהגבהת הבניין של מזרחי תאפיל על שלו ותחסום את האור והאוויר ואף תייצר עומסי תחבורה וחניה.
בהחלטה נכתב כי בקשה להקלה נועדה לאפשר למוסדות התכנון גמישות מסוימת, עם זאת יש לוודא כי בקשה כזו לא הופכת למסלול עוקף תכנון, תוך פגיעה באינטרסים כלליים ופגיעה בזכויות של צדדים שלישיים.
1 צפייה בגלריה
בת ים
בת ים
בת ים
(רחפן: גיא מדור, Skylens)
בהחלטה ועדת הערר נכתב: "הבניין של העוררים מצוי במרחק של כ־100 מטר, שהוא אכן מרחק גדול, אולם הוא מצוי בתחום חותם הצל". עוד נכתב: “תוספת של גובה היא עניין שיש לו נצפות ברורה".
את אהרוני ייצג עו”ד נעם קולודני, ממשרד קולודני ושות'.