סגור

העסקת עובדים עם מוגבלות: 39% מהגופים הציבוריים נדרשים להשתפר

גופים ציבוריים המעסיקים 100 עובדים לפחות, מחויבים על פי חוק להעסיק לפחות 5% אנשים עם מוגבלות משמעותית. לפי נתוני משרד המשפטים, בין הגופים שעומדים ביעד ברמה נמוכה (2%-3.5%) נמצאים בנק ישראל ורשות ניירות ערך. 35 גופים השתפרו אשתקד ברמת הייצוג

39% מהגופים הציבוריים לא עומדים באופן מלא ביעד העסקה של עובדים עם מוגבלות, לעומת 61% שכן. כך לפי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, שפרסמה היום (א') נתונים חדשים ומעודכנים אודות ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות בגופים ציבוריים גדולים בשנת 2020.


חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע כי גופים ציבוריים המעסיקים 100 עובדים לפחות, מחויבים לפעול להעסקה של לפחות 5% אנשים עם מוגבלות משמעותית כהגדרתה בחוק. החוק נועד לסייע בקידום העסקה של אנשים עם מוגבלות שנתקלים לא אחת בחסמים ובקושי להשתלב בשוק העבודה, ולפתוח עבורם את דלתות המעסיקים הגדולים.
מהנתונים עולה, כי מבין 312 גופים ציבוריים גדולים, 61% (189 גופים ציבוריים) עומדים ביעד ההעסקה של 5%. לעומתם, 26% (82 גופים ציבוריים) עומדים ברמה בינונית (5%-3.5%), 12% (39 גופים) עומדים ברמה נמוכה (3.5%-2%), ו-1% (2 גופים ציבוריים) אינם עומדים ביעד כלל.
על פי הודעת הנציבות, בין הגופים הציבוריים שעמדו ביעד העסקת אנשים עם מוגבלות, ברמה נמוכה נמצאים בנק ישראל, מוזיאון תל אביב לאומנות, מפעל הפיס, החברה לפיתוח בית"ר עילית, החברה לחינוך תרבות ופנאי בחבל מודיעין ורשות ניירות ערך.

1 צפייה בגלריה
אנשים עם מוגבלות נכים קמפיין ההסתדרות לעידוד העסקה נגישה
אנשים עם מוגבלות נכים קמפיין ההסתדרות לעידוד העסקה נגישה
מתוך קמפיין ההסתדרות לעידוד העסקה נגישה
(צילום: צילום אגף הדוברות בהסתדרות)

הנתונים מעידים על כך כי על אף שמשבר הקורונה השפיע בצורה משמעותית על שוק התעסוקה, שיעורי העמידה בייצוג ההולם נשמרו ואף ניתן לראות שיפור בנתונים, כאשר פחות גופים נמצאים ברמת אי עמידה או ברמה נמוכה. כמו כן, מניתוח הנתונים עולה כי גם השנה נשמר המאזן החיובי, כאשר 35 גופים ציבוריים עלו ברמת העמידה ביעד לעומת 31 גופים ציבוריים שירדו ברמת העמידה. זאת בהמשך לשנה שעברה, בה 40 גופים ציבוריים עלו ברמת העמידה ביעד לעומת 27 גופים שירדו ברמת העמידה.
בקרב הרשויות המקומיות, המהוות כ-72% מרשימת הגופים הציבוריים הגדולים (224 רשויות מתוך 312), נמצא כי 61% עומדות ביעד הייצוג ההולם, 28% עומדות ברמה בינונית, 10.5% עומדות ברמה נמוכה ו- 0.5% לא עומדות ביעד. כמו כן, בקרב מועצות אזוריות, רק 49% מהמועצות עומדות ביעד הייצוג ברמה מלאה, ובקרב מועצות מקומיות - רק 55% מהמועצות המקומיות כעומדות ביעד באופן מלא, זאת על אף עלייה של 2% (4 גופים) ביחס לשנה שעברה.
דינה דומיניץ, מ"מ נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, מסרה: "הנתונים מעידים שגם בשנת הקורונה הקשה, שפגעה בכלל המועסקים במשק ובאנשים עם מוגבלות בפרט, גופים ציבוריים רבים הצליחו לשמור על שיעורי הייצוג ההולם וכ–35 גופים אף הצליחו להשתפר. עם זאת, הנתונים מעידים כי קיים עוד מקום לשיפור רב ולפעילות מוגברת מצד הגופים הציבוריים לקידום ההעסקה של עובדים חדשים ולשמירה על עובדים קיימים. הנציבות תמשיך לפעול כדי לאכוף את החוק בכל הקשור לייצוג ההולם ולמגר תופעות של הפליה ופערים בין אנשים עם מוגבלות לכלל האוכלוסייה, באמצעות כל הכלים שברשותה".