סגור

דו"ח המבקר
שיעור המיעוטים בשירות המדינה – חצי מחלקם בכוח העבודה

דו"ח המבקר על ייצוג אוכלוסיות מיעוטים בשירות המדינה מגלה כי מאז 2017 יש ירידה מתמדת בייצוג בעלי מוגבלות; 75% מהעובדים יוצאי אתיופיה נתקלו בהערות גזעניות; הרשות לפיתוח ההתיישבות הבדואית: אנחנו פטורים מגיוס עובדים ערבים

שיעור אוכלוסיות המיעוטים בין עובדי שירות המדינה עומד על 16% ובקרב הסגל הבכיר על 2%, לעומת חלקם בכוח העבודה שעומד על 31% מכוח העבודה. כך עולה מדו"ח מבקר המדינה מתניהו אנגלמן על ייצוג מיעוטים בשירות המדינה. המצב חמור בהרבה בסגל הבכיר. 2.2% מעובדי המדינה נמנים עם הסגל הבכיר, אבל רק 0.1% מהעובדים יוצאי אתיופיה, 0.6% מהעובדים הערבים ו-0.9% מהעובדים החרדים.
מצב העסקת המיעוטים בשירות המדינה עלוב בהשוואה עולמית. לשם השוואה, בארצות הברית הייצוג של מיעוטים בשירות המדינה עומד על 37% כמו חלקם בכוח העבודה וחלקם בסגל הבכיר הוא 21%. בקנדה הייצוג של מיעוטים בשירות המדינה עומד על 22% והוא גבוה מחלקם בכוח העבודה שהוא 19%. ייצוגם בסגל הבכיר הוא 15%.
3 צפייה בגלריה
ועידת התחזיות 31.12.19 מתניהו אנגלמן מבקר המדינה 2
ועידת התחזיות 31.12.19 מתניהו אנגלמן מבקר המדינה 2
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן
(צילום: יריב כץ)
בחוק שירות המדינה (מינויים) נקבע כי בקרב עובדי המדינה מכל הדרגים יינתן ביטוי הולם לבני אוכלוסיות שונות. למטרה זו עומדים לרשות משרדי הממשלה ויחידות הסמך שני אמצעים – ייעוד משרות מסוימות לבני קבוצה שמיוצגת בחסר או העדפה מתקנת, כלומר מתן עדיפות לבני קבוצת מיעוט כאשר יתר הנתונים דומים.
משנת 2017 חלה ירידה בכל שנה בייצוג העובדים עם מוגבלות בשירות המדינה מ-5% ב-2017 ל-3.8% ב-2019. בשנת 2019 לא עמדו 86% מהגופים הממשלתיים הגדולים בשירות המדינה ביעד לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות (5%), לרבות משרד המשפטים, משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד האוצר ומשרד החוץ. וכל בתי החולים הממשלתיים. מביך במיוחד – גם משרד העבודה והרווחה האחראי על הסיוע לנכים לא עמד ביעד. לשם השוואה בניו זילנד עומד שיעור העובדים עם מוגבלות על 16%, בבריטניה על 12% ובקנדה על 5%.

3 צפייה בגלריה
אינפו תרשים 2
אינפו תרשים 2
שיעור המיעוטים בשירות המדינה בישראל בהשוואה לעולם
(מקור: דו"ח המבקר)

3 צפייה בגלריה
אינפו תרשים 34
אינפו תרשים 34
הירידה בייצוג אנשים עם מוגבלות בשירות המדינה
(דו"ח המבקר)

63% ממשרדי הממשלה ו-79% מיחידות הסמך לא עמדו ביעד הממשלתי לייצוג הולם של יוצאי אתיופיה. יש ייצוג יתר של עובדים מדרג נמוך ממוצא אתיופי, אבל רק 0.1% מהעובדים ממוצא אתיופי הגיעו לדרג הבכיר (3 עובדים).
1,400 עובדים ערבים ו-400 עובדים יוצאי אתיופיה השיבו על שאלונים שהפיץ מבקר המדינה במסגרת הליך שיתוף הציבור. 75% מהעובדים יוצאי אתיופיה דיווחו שנתקלו בעבודתם בהערות גזעניות. 75% מהמעובדים הערבים דיווחו שהם חשים במידה כלשהי בגילויי גזענות מצד עובדים או מנהלים.
במשך 13 שנים לא עידכנה הממשלה את היעד שקבעה לייצוג הולם של החברה הערבית בשירות המדינה (10%), למרות ששיעורם בשירות המדינה גבוה יותר ועומד על 12.4%. היעד נמוך משמעותית משיעור האוכלוסייה הערבית מכלל כוח העבודה (18%). בפועל, שיעור העובדים הערבים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך עומד על 8.4% בלבד פחות מהיעד ומה שמעלה את ייצוגם בכלל שירות המדינה הם בתי החולים הממשלתיים שבהם אחוז העובדים הערבים הוא 18.3%.
77% ממשרדי הממשלה וכל יחידות הסמך שלהם לא עמדו ביעד לייצוג הולם של החברה הערבית. מביכה במיוחד העובדה שייצוג הערבים בנציבות שירות המדינה עצמה עומד על 4%. ייצוג הערבים ברשות לפיתוח ההתיישבות הבדואית עומד על 3% בלבד. הרשות השיבה למבקר "כי היא פטורה זה כמה שנים מגיוס עובדים מקרב החברה הערבית". נציבות שירות המדינה אישרה כי היו הסכמות כאלה.
שיעור העובדים החרדים בשירות המדינה היה בשנת 2019 כ-1.2%, שהם כאלף עובדים. הוא רחוק מאוד משיעור האוכלוסייה החרדית מכלל תושבי המדינה בגיל העבודה, העומד על כ-8%. שיעור הנשים בשירות המדינה עומד על 62%, אך שיעורן בסגל הבכיר עומד על 44%.
מנכ"ל הרשות לפיתוח ההתיישבות הבדואית יאיר מעיין מסר, כי "הרשות מעסיקה כיום ארבעה עובדים בדואים, כולל מנהל אגף ובעבר היו עוד שלושה. כל המכרזים של הרשות פתוחים כמובן גם לבדואים ונשמח מאוד שייגשו אליהם. בכל מכרז תינתן עדיפות לבדואים". מעיין אומר שרבים מהבדואים לא ניגשים למכרזים משום ש"גורמים קיצונים בחברה הבדואית מאיימים על הבדואים עובדי הרשות".