סגור
עמית לנג מנכ"ל מקורות
עמית לנג מנכ"ל מקורות (צילום: עמית שעל, משה שי)

הפסד למקורות ברמלה: לא תקבל זכויות יתר

ביהמ"ש המחוזי דחה עתירה של מקורות נגד הוועדה המחוזית מרכז, ופסק כי לא תינתן לה עדיפות במתן זכויות בנייה על פני בעלי עסקים פרטיים באזור התעשייה

בית המשפט המחוזי מרכז דחה עתירה של חברת מקורות נגד החלטת הוועדה המחוזית מרכז לא לתת לה עדיפות במתן זכויות בנייה על פני בעלי עסקים פרטיים באזור התעשייה המזרחי ברמלה, שבו לחברה יש פעילות מטה.
מדובר בתוכנית מתאר מקומית שיזמה רמלה והופקדה לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז מרכז. התוכנית היא לאזור התעשייה א', הממוקם מצפון לכביש 44 ממזרח לבית הכלא מעשיהו, וממערב לבית הקברות הצבאי הבריטי ולשכונת גן חק"ל בעיר. מטרת התוכנית היא שדרוג של אזור התעשייה הקיים על ידי שינוי הייעוד משטחי תעשייה למסחר, תעסוקה ומשרדים, להוסיף זכויות בנייה, ליצור שדרה ירוקה ולשפר את מערך התחבורה במקום.
למקורות יש בגבולות התוכנית מתקן ומשרדים שונים, במבנים בשטח של כ־2,000 מ"ר על קרקע בשטח של כ־10 דונם. אם התוכנית תצא אל הפועל יהיה צורך בהריסת מבנים של מקורות הממוקמים בחלק הדרום־מערבי ומערבי. הוועדה המחוזית התייחסה אל מקורות כמו אל יתר בעלי הזכויות באזור, ונתנה לה פיצוי בדמות זכויות בנייה בשטח של 500 מ"ר כתוספת למפעל קיים, בדומה לשאר בעלי העסקים באזור.
מקורות הגישה התנגדות לוועדה המחוזית, אך מרבית טענותיה נדחו והיא עתרה לבית המשפט. בעתירה טענה כי לאור הצורך בהריסת המבנים יש לאפשר לה להעתיק את המבנים הקיימים או להקים מבנים חדשים במקום אלו המיועדים להריסה בלי שהדבר ייחשב לה כאילו מימשה את זכויות התוכנית. לפי מקורות, המבנים המיועדים להריסה נמצאים בשימוש שוטף, ויש בהם מחשבי בקרה המספקים מים לכל מרחב דרום ומרכז. לטענתה, ההחלטה שהתקבלה היא שרירותית ולא הביאה בחשבון את תפקידה של מקורות במשק המים של ישראל. עוד נטען על ידה כי ההחלטה להתיר בנייה של 500 מ"ר בלבד פוגעת בה שכן היא צריכה שטח גדול יותר למימוש צורכיה.
מנגד, נטען על ידי הוועדה המקומית, באמצעות עורכי הדין רותם ארביב־קופלניקוב ועדי הדר ממשרד שרקון, בן עמי, אשר ושות', כי דרישתה של מקורות לחרוג מבנייה של 500 מ"ר בגלל היותה גוף ציבורי אינה מוצדקת, ויש לדחות את העתירה של מקורות.
השופטת זהבה בוסתן דחתה את העתירה של מקורות. בהחלטתה כתבה כך: "טענתה של מקורות כי ראוי להעניק לה מעמד מיוחד בשל היותה רשות ציבורית דינה להידחות. היותה של מקורות רשות ציבורית ופועלה למען אספקת המים של מדינת ישראל אינם מקנים לה זכויות שונות מהזכויות שניתנו לשאר בעלי העסקים בתחום התוכנית. כך גם אשר לטענתה כי השטחים נדרשים לה לשימושה האישי ולא לצורך השכרתם".
עוד כתבה השופטת בוסתן כי "טענת מקורות שלא יתאפשר לה להמשיך בתפקודה התקין ללא שטחים אלו נדמית כניסיון לבנות ולהכשיר בנייה נוספת, בלי לעמוד בתנאי התוכנית... הרחבת זכויות הבנייה רק למקורות תיצור חוסר שוויון לעומת העסקים האחרים, לצד פגיעה בנקודות האיזון של התוכנית בין תקופת הביניים לתחילת המימוש".