סגור

אושרה בניית שכונה חדשה בפרדיס, 45% מהשטח בבעלות פרטית

הוועדה לקידום מתחמים מועדפים לדיור אישרה בניית 2,350 יח"ד ושטחי מסחר ותעסוקה ביישוב. יישום התוכנית תלוי גם ברצון התושבים שכן רק 55% מהקרקע היא בבעלות המדינה

הותמ"ל (הוועדה לקידום מתחמים מועדפים לדיור) אישרה תוכנית חדשה ליישוב הערבי פרדיס ליד זכרון יעקב, הכוללת הקמת 2,350 יח"ד וכן מבנים לצד מוסדות ציבור, שטחי ספורט ונופש, שילוב שטחי מסחר, הרחבה של אזור התעסוקה וכן שטח לבית קברות.

התוכנית נערכה בהתאם לתוכנית המתאר הכוללנית המאושרת של היישוב וכוללת את עתודת הפיתוח העיקרית שלו.
2 צפייה בגלריה
פרדיס יישובים ערביים ערביי ישראל פורידיס
פרדיס יישובים ערביים ערביי ישראל פורידיס
היישוב פרדיס על כביש 4
(אלעד גרשגורן)
מדובר בהמשך למרקם הבנוי של היישוב תוך העצמת מרכזו על ידי חיזוק צירים וחזיתות מסחריות לאורך הרחובות הראשיים. שטחי הציבור והשטחים הפתוחים מוקמו קרוב למגורים.
במסגרת התוכנית נדרש להעתיק תשתיות ארציות רבות (גז, חשמל ודלק, מים וביוב). מהלך זה מצטרף להחלטה שהתקבלה בשנת 2018 לעניין הסטת כביש 4 מערבה.
תכנון השכונה מאפשר מעבר מבנייה מסורתית לבנייה רוויה כדי להבטיח מענה למצוקת הדיור ביישוב. התוכנית גם מאפשרת הקמת "דיוריות"- דירות הניתנות לפיצול לדירות אם ודירות דירות קטנות של 50-25 מ"ר.
45% מהשטח הוא בבעלות פרטית
לצד זאת, המתכננים התייחסו לכך שחלק גדול מהשטח (45%) הוא בבעלות פרטית ורק (55%) בבעלות המדינה. נקודה זו עשויה להוות אחת מנקודות התורפה העיקריות ביישום התוכנית. בוועדה ציינו, כי נקטו במספר לפעולות על מנת להגדיל את הסיכוי ליישומה, כמו הליך של מיפוי מצב הבעלויות בשטח שנעשה בשיתוף בעלי הקרקע בשלבי התכנון המוקדמים ביותר. התוכנית מאפשרת פירוק חלקות בבעלות משותפת, עיגון הסכמות בין בעלים ורישום מסודר של הבעלויות בקרקע.
2 צפייה בגלריה
אדית בר ראשת הותמ"ל
אדית בר ראשת הותמ"ל
אדית בר יו"ר הותמ"ל
(צילום: משרד הפנים)
אדית בר, יו"ר הותמ"ל: "תהליך התכנון כלל שיתוף ציבור עם בעלי הקרקע בשיתוף ומעורבות הרשות המקומית בתהליך. התוכנית תאפשר את פיתוח היישוב תוך מתן מענה לצרכי דיור התושבים וחיזוק היישוב. מדובר בחלק ממהלך רחב של קידום תוכניות רבות ביישוביים הערביים בותמ"ל על בסיס החלטות הממשלה".
התוכנית הוכנה ע"י אדריכלית דורית שפינט ממשרד גורדון אדריכלים, ביוזמת ובניהול האגף לתכנון מקומי במינהל התכנון וקודמה במסגרת הותמ"ל.