סגור

הסערה בנורסטאר נמשכת, עם הנפקת זכויות וחלוקת מניות גזית כדיבידנד בעין

מאזן הכוחות בין כצמן לישראל קנדה יעמוד למבחן בהנפקת הזכויות; נורסטאר תחלק 14% ממניות גזית כדיבידנד בעין ומכוונת להמשך חלוקה של מניות נוספות: "החברה מבצעת פעולות הכנה אשר יאפשרו לה בבוא העת וככל שתמצא לנכון בעתיד לרדת משליטה בגלוב"

נורסטאר ממשיכה לספק הפתעות למשקיעים - מאז הכניסה של ישראל קנדה לאחזקה של 22% בבעלת השליטה בגזית גלוב - והפעם עם הודעה דרמטית חלוקת מניות גזית גלוב כדיבידנד בעין לבעלי המניות, לצד יציאה להנפקת זכויות.

שני המהלכים לא צפויים לשנות את מאזן הכוחות בנורסטאר, אלא אם רק אחד מהצדדים - כצמן למשל, המחזיק ב-29% מהמניות, ינצל את זכויותיו בהנפקת הזכויות.
החברה מדווחת לבורסה על חלוקת 14% ממניות גזית גלוב כדיבידנד בעין, באופן שיפחית את האחזקה שלה בחברה הבת מ-51% ל-37%. החברה תחלק עבור כל מניה של נורסטאר 0.55 מניות גזית גלוב ובסה"כ 23.3 מניות.
נורסטאר מנמקת את המהלך בחיזוק ערך מניות החברה: "חלוקת מניות גלוב לבעלי מניות החברה תקרב אותם לנכס הבסיס תוך הקטנת הסיכון האינהרנטי הכרוך בהחזקת מניות חברת החזקות שיש לה מינוף. בנוסף, בהחזקה במניות גלוב בעלי המניות ישתחררו מהדיסקאונט המאפיין בדרך כלל מחיר מניות של חברות החזקה" נאמר בדיווח.
נורסטאר אף מרמזת על מהלכים דומים נוספים בהמשך, שיצמצמו את בעייתיות הפירמידה: "החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות יצרה מציאות לפיה חברה ציבורית הנשלטת ע"י חברה ציבורית אחרת כפופה להגבלות מהותיות על פעילותה, הפוגעות בשוויה וכפועל יוצא גם בשווי מניות חברת האם. לפיכך, החברה מבצעת פעולות הכנה אשר יאפשרו לה, בבוא העת, וככל שתמצא לנכון בעתיד, לרדת משליטה בגלוב".
1 צפייה בגלריה
מוסף שבועי 1.4.21 חיים כצמן
מוסף שבועי 1.4.21 חיים כצמן
חיים כצמן
(צילום: עמית שעל)

במסגרת הנפקת הזכויות המתוכננת, כל בעל מניה בנורסטאר יהיה זכאי לרכוש 0.12 מניות של החברה, במחיר של 40 שקלים - דיסקאונט של 13% על מחיר המניה המוצע ב-30 ימי המסחר האחרונים. במקרה של ניצול מלוא הזכויות תגייס החברה 166 מיליון שקל (סכום שיגדל ל-247 מיליון שקל במקרה של מימוש כל האופציות הנלוות).
נורסטאר מסבירה כי הנפקת הזכויות "תחזק את מבנה ההון של החברה, באמצעות הצעה שוויונית לכלל בעלי המניות, תוך הקטנת החוב נטו, כמו גם הקטנת שיעור המינוף של החברה. בנוסף, גיוס ההון יהווה בסיס לביצוע שלבים נוספים של קיפול קומה בפירמידה, ככל שיאושר על ידי החברה, דהיננו, חלוקות נוספות של מניות גלוב כדיבידנד בעין לכל בעלי מניות החברה באופן שוויוני ו/או בטכניקה אחרת אשר תאפשר מחד ירידה משליטה בגלוב ומאידך תבטיח את שירות החוב של החברה".
בשבוע שעבר פורסם כי עמוס לוזון במשא ומתן עם ברק רוזן ואסי טוכמאייר לרכישת אחזקת ישראל קנדה בנורסטאר, כאמור נתח של 22% ממניות החברה-האם של גזית גלוב. מול רוזן וטוכמאייר, שהצהירו כי יעבדו בשיתוף פעולה עם בעל השליטה חיים כצמן (27.9%), המטרה של לוזון היא להגיע לעמדת בעל שליטה.
"אני מתכוון לקחת את השליטה, כי לבוא להיות שותף בחברה ולא לנהל אותה ולא לעשות מה שאני חושב – זו לא בדיוק המטרה שלי. המטרה היא לבוא לנהל ולעשות מה שאני יודע. אני לא מתכוון לעשות מלחמות (נגד בעל השליטה כעוד בעל מניות; א"ע). הוא (כצמן) יגיד שחור, אני אגיד לבן, הוא יגיד לבן, אני אגיד שחור – וכך החברה לא תתקדם. להפך, החברה תיקלע לדד לוק (מבוי סתום), שרק יחמיר את המצב.