סגור

דלק קידוחים השלימה את עסקת מכירת אחזקותיה בתמר למובאדלה

השותפות שבשליטת קבוצת דלק תקבל עד 1.1 מיליארד דולר עבור אחזקותיה במאגר (22%), שמכרה לחברת חיפושי הגז שבבעלות ממשלת אבו דאבי; תשלם על העסקה מס רווחי הון של חצי מיליארד שקל, ותחלק דיבידנד של 100 מיליון דולר

הושלמה עסקת מכירת אחזקותיה של דלק קידוחים במאגר תמר (22%) לחברת מובאדלה פטרוליום מאבו דאבי.

השותפות, שבשליטת קבוצת דלק, הודיעה היום (ה') על השלמת העסקה, לאחר שקיבלה את כל האישורים לעסקה מצד הרגולטורים, ובכלל זה הממונה על הנפט במשרד האנרגיה.
דלק קידוחים תקבל עד 1.1 מיליארד דולר עבור המניות שמכרה למובאדלה. הרוכשת היא חברה בינלאומית לחיפוש והפקה של גז טבעי, המחזיקה נכסי גז טבעי בעשר מדינות, וממקדת את פעילותה במזרח התיכון, צפון אפריקה, רוסיה ודרום-מזרח אסיה.
מובאדלה הוקמה בשנת 2012, והיא בבעלות מלאה של מובאדלה השקעות, קרן ההשקעות הלאומית המוחזקת על ידי ממשלת אבו דאבי, המנהלת נכסים בהיקף של כ-230 מיליארד דולר. ב-2 בספטמבר השנה נחתם ההסכם המחייב בין הצדדים, בהמשך למזכר ההבנות שנחתם בחודש אפריל.
מתוך התמורה תשלם דלק קידוחים מס רווחי הון של חצי מיליארד שקל. לפי החלטת הדירקטוריון, תחלק השותפות דיבידנד של 100 מיליון דולר. השותפות, בעלת הזכויות הגדולה במאגר לווייתן (45.3%), תמשיך להתמקד בפיתוח והרחבת המאגר, בשאיפה להגדיל משמעותית בשנים הקרובות את כמויות הגז המופקות ממנו.
נוסף על מובאדלה פטרוליום, שתחזיק ב-22% ממאגר תמר, מחזיקים בו עוד חמישה שותפים: שברון, המשמשת גם כמפעיל המאגר (25%); ישראמקו (28.75%); תמר פטרוליום (16.75%); דור (4%); ואוורסט (3.5%). ההפקה מהמאגר החלה בשנת 2013, והיא מתבצעת באמצעות שש בארות, מהן מוזרם הגז באמצעות שני צינורות באורך כ-150 ק"מ כל אחד לאסדת הפקה עליה מתבצע רובו של הטיפול בגז הטבעי.
1 צפייה בגלריה
מגזין מנהלים 2018 יצחק תשובה על רקע אסדת ה קידוח תמר
מגזין מנהלים 2018 יצחק תשובה על רקע אסדת ה קידוח תמר
בעל השליטה בדלק יצחק תשובה על רקע מאגר תמר
(צילום: אלבטרוס, משה בנימין)