סגור

הרווח הרבעוני של דלק קידוחים מלווייתן גדל ב-34%

הפרשת מיסוי חד פעמית, בשל שינוי בתקנות המס, העבירה את שותפות הגז להפסד של 50 מיליון ברבעון השלישי; בנטרול ההפרשה, הרווח של דלק קידוחים עמד על 166 מיליון דולר - הרווח מלווייתן על 108 מיליון דולר

הפרשת מיסוי חשבונאית חד פעמית גררה את דלק קידוחים להפסד של 50 מיליון דולר בסיכום הרבעון השלישי - ההפרשה נבעה מ"שינוי תקנות המס על שותפויות הנפט והגז" שנכנס לתוקפו במהלך הרבעון.

השותפות שבשליטת קבוצת דלק הפרישה בסה"כ בסעיף המס 216 מיליון דולר - בנטרול ההפרשה רשמה דלק קידוחים רווח רבעוני של 166 מיליון דולר - מול 103 מיליון דולר ברבעון המקביל.
דלק קידוחים מחזיקה ב-45% ממאגר לוויתן ומכרה 22% ממאגר תמר לחברת השקעות מובאדללה של ממשלת אבו דאבי. הרווח של החברה המנוהלת ע"י יוסי אבו מהאחזקה במאגר לוויתן הסתכם ב-108 מיליון דולר (על הכנסות של 207 מיליון דולר) - עלייה של 34% ביחס לרבעון המקביל ב-2020. הרווח הנקי מפעילות מאגר תמר ברבעון עמד על 59 מיליון דולר, לעומת כ-65 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2020.
יוסי גבורה, המשנה למנכ"ל דלק קידוחים הודיע על פרישה מהחברה, לאחר 15 שנים - את מקומו כסמנכ"ל כספים ימלא רונן חבורה.

1 צפייה בגלריה
יוסי אבו מנכ"ל דלק קידוחים
יוסי אבו מנכ"ל דלק קידוחים
יוסי אבו מנכ"ל דלק קידוחים
(צילום: עמית שעל)