סגור

מחקר באוצר: פערי שכר של 45% בין גברים יהודים לערבים

הגברים הערבים עובדים בממוצע 21 שעות יותר בחודש מהגברים היהודים. החוקרים טוענים שיש הסבר רק ל-65% מהפער, כמו השכלה, מקום מגורים וההתפלגות השונה בין ענפי תעסוקה, ונותרו 35% בלתי מוסברים


גבר ערב משתכר בממוצע 4,435 שקל פחות מגבר יהודי לא חרדי, שמשקפים פער של כ-45% בין ערבים ליהודים. פערי השכר נובעים בין השאר מפערי השכלה, תעסוקה במקצועות שונים, מקום מגורים והכנסת ההורים.
על פי המחקר, הגברים הערבים עובדים בממוצע 21 שעות יותר מהגברים היהודים, שעובדים 181 שעות בחודש, אך משתכרים כאמור בממוצע 45% פחות מעובדים יהודים. כמו כן הסיכוי של ילד ערבי לשנות את מעמדו הכלכלי נמוך יותר משל הילד היהודי. לדברי האוצר, סגירת פערי ההכנסה בין גברים ערבים לגברים יהודים עשויה להוביל לתרומה המשמעותית ביותר לצמיחת התוצר בישראל, תרומה שצפויה להיות גבוהה מצמצום פערי השכר בין חרדים ללא-חרדים.
רמת ההשכלה בציבור הערבי נמוכה בהרבה מהציבור היהודי-הלא חרדי, וגם בקרב אלו שמגיעים לבחינת הפסיכומטרי, ניתן לראות שהביצועים של הערבים נמוכים בהרבה. אך כשבודקים את פערי השכר בין ערבים ויהודים באותה רמת השכלה, פער השכר עומד על 24%.
3 צפייה בגלריה
כפר קרע ב משולש ערביי ישראל ערבים
כפר קרע ב משולש ערביי ישראל ערבים
כפר קרע במשולש
(צילום: אלעד גרשגורן)
המחקר מצא כי ניתן להסביר את הפער באמצעות משתנים נוספים, מלבד ההשכלה שמסבירה 25% מהפער. 20% מוסברים בהתפלגות השונה בין ענפי תעסוקה, מקום המגורים מסביר כ-17% נוספים, הכנסת ההורים מסבירה כ-12%. עם זאת, המודל הנוכחי מסביר רק 65% מהפער, ונתרו 35% בלתי מוסברים.
אחד מההסברים הנוספים לפערי השכר הוא ההשתייכות לתת-קבוצה בתוך המגזר הערבי. שכר הערבים המוסלמים הוא הנמוך ביותר, 8,335 שקל בממוצע; ושכר הערבים הנוצרים הוא הגבוה ביותר בחברה הערבית, 11,192 שקל בממוצע. הממוצע היהודי הלא-חרדי עומד על 14,000 שקל בחודש. הגברים הדרוזים משתכרים 9,479 שקל בממוצע.
החוקרים מפנים זרקור לכך שהחלוקה לענפים תעסוקתיים אינה מספיקה, ומחקר מקיף צריך לבדוק מה בדיוק עושה כל עובד במקום עבודתו. כלומר ייתכן שהערבי משתלב בתעשייה עתירת ידע, אך העבודה שהוא מבצע שם אינה בעלת פריון גבוה.
החוקרים בוחרים בעיקר להאשים את "היעדר הביטחון האישי והפשיעה", והם מצטטים מחקרים המלמדים שיש קשר בין הכנסה לבין חיים בסביבה עם רמת פשיעה גבוהה. אך להשערה הזו אין ביסוס מספיק. ועדיין, קשה לראות בהשערה הזו הסבר מלא לפערי השכר.
3 צפייה בגלריה
פרדיס יישובים ערביים ערביי ישראל פורידיס
פרדיס יישובים ערביים ערביי ישראל פורידיס
היישוב הערבי פוריידיס
(אלעד גרשגורן)
עם זאת, יש במחקר נקודת אור אחת, והיא שמצבנו טוב יותר מאשר לפני עשור, אז השכר של גבר ערבי עמד על כ-53% בלבד משכרו של היהודי, וכיום הוא עומד על כ-61%. אך המצב עדיין רחוק מלהיות מספק.
הכלכלנים מצביעים על מספר צעדים מומלצים, רובם ככולם בתחום שיפור מערכת החינוך הערבית. בטווח הקצר והבינוני - צמצום נשירה של ערבים ממערכת החינוך הפורמלית, העלאת שיעור זכאות לבגרות איכותית, שיפור העברית, צמצום פערי תקצוב בין מערכת החינוך הערבית ליהודית, שיפור איכות הסגל במערכת החינוך והתאמת שיטות הלימוד והתוכן במערכת החינוך הערבית.