סגור
מימין מבקר המדינה מתניהו אנגלמן ו בית שרוף בעוטף עזה
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן ובית שרוף בעוטף עזה (צילומים: אוראל כהן דנה קופל)

בג"ץ הקפיא חקירת מבקר המדינה לגבי תפקוד צה"ל ושב"כ ב-7.10

השופטת כנפי שטייניץ הוציאה צו ביניים המקפיא את החקירה, וזאת, בין השאר, "לנוכח היקף הבדיקה והמציאות הביטחונית המורכבת"; בשבוע שעבר הודיעה היועמ"שית כי ועדת חקירה ממלכתית היא זו שצריכה לבדוק את אירועי המלחמה, ולא מבקר המדינה

שופטת בית המשפט העליון גילה כנפי שטייניץ הוציאה צו בינים המורה לעצור את ביקורת מבקר המדינה בצה"ל ובשב"כ לגבי מחדל 7.10.
כנפי שטייניץ כתבה כי "בשלב זה ועד לדיון בעתירה, לנוכח המציאות הביטחונית המורכבת, היקפה המתוכנן של הביקורת, העתידה לעסוק, בין היתר, במערך התמיכה בלחימה ובנושאי ליבה מבצעיים, וההיערכות הנדרשת כדי ליתן לה מענה בעיתוי הנוכחי – ותוך מתן משקל משמעותי לחוות הדעת החסויות של גורמי הביטחון שהוגשו לעיוני, אני מורה על השהיית הליכי הביקורת בכל המתייחס לצה"ל ולשב"כ".
הדיון בעתירה ייקבע ליולי, כך שמדובר בהקפאת הביקורת שהחלה לפחות לכמה שבועות.
התנועה לאיכות השלטון ותנועת אומ"ץ עתרו לבג"ץ נגד כוונת המבקר לערוך ביקורת על מחדל ה-7/10 במהלך המלחמה ובטענה שאת המחדל צריכה לבדוק ועדת חקירה. המדינה הודיעה לבג"ץ כי היא תומכת בעתירה מאחר שלעמדת גופי הביטחון עריכת ביקורת של מבקר המדינה על המלחמה בעזה בעת הזו, תוביל ל"פגיעה משמעותית ביכולת התפקודית של גופי הביטחון ולפגיעה בלחימה". המבקר טוען שהצבא מבקש להכתיב מי ומתי יבקר אותו.
היועמ"שית גלי בהרב מיארה כתבה בשבוע שעבר לבג"ץ כי "עריכת הביקורת בעת הזו מאלצת בעלי תפקידים רבים ומשמעותיים בצה"ל לבחור בין עשיית תפקידם באופן המיטבי והקדשת כל זמן לביצוע משימותיהם לטובת ביטחון מדינת ישראל, לבין מתן המענה הנדרש למבקר. הביקורת במתכונתה הנוכחית, כפי שהוצגה על ידי גורמי מבקר המדינה, עוסקת בשורה ארוכה של נושאים, שחלקם רגישים ביותר ודורשים את מעורבותם הישירה של גורמים בכירים בצה"ל, וכל זאת כאמור תוך כדי לחימה באירוע שמדינת ישראל לא ידעה כמותו".
עוד טענה היועמ"שית כי "יש מקום להשהות את הביקורת ביחס לצבא ולשב"כ, וזאת על בסיס עמדתם וחוות דעתם המקצועיות של גורמים אלה לפיהן המשך ביצוע הליכי ביקורת בעת הזו יסיט את קשב המפקדים מהלחימה ויפגע בתפקודם, וכנגזרת מכך תיגרם פגיעה בביטחון המדינה".
לטענתה, "תחילתה של הביקורת בצה"ל ובשירות הביטחון הכללי גורמת כבר עכשיו לפגיעה בקשב של בעלי תפקידים בכירים ובתפקודם במסגרת הלחימה המתנהלת. מעולם לא התקיימה ביקורת כאמור בזמן מלחמה מתנהלת, ובפרט לא בזמן לחימה כה עצימה ומורכבת כגון זו המתנהלת כעת, לאורך זמן כה רב ובהיקף כה רחב".
עמדת בהרב מיארה היא כי "ועדת חקירה ממלכתית ולא מבקר המדינה היא המנגנון החוקי המתאים לבחינת סוגיות בהיקף ובמידת החשיבות הלאומית של אירועי מלחמת חרבות ברזל". כמו כן היא טוענת שיש "שאלה כבדת משקל" האם למבקר סמכות לחקור סוגיות שונות הקשורות למלחמה.
משרד מבקר המדינה כתב לבג"ץ כי סירוב צה"ל לביקורת יצר "מדרון חלקלק" שבעקבותיו גם גורמים נוספים ובראשם משרד ראש הממשלה מקשים על עבודת הביקורת ומעכבים מסמכים. הוא מזהיר שעצירת הביקורת עלולה למנוע הפקת לקחים ובכך "לעלות בחיי אדם". לדבריו, קבלת העתירה נגד הביקורת "תמסור לממשלה מתג השתקה של הביקורת".