סגור

האוצר: רק 31% מהתקציב להכשרות מקצועיות בקורונה נוצל

לפי נתוני החשב הכללי, נרשם ביצוע נמוך (39%) גם בתקציב שיועד לסיוע לענפי המשק במשבר - כמו תחבורה ציבורית ותיירות. האוצר: 72% מכספי כלל התוכנית שעמדה על 202 מיליארד שקל נוצלו

רק 31% מהתקציב הייעודי להכשרות מקצועיות בגין הקורונה נוצל עד כה. כמו כן, הכסף שיועד לסיוע לענפי משק במשבר (תחבורה ציבורית ותיירות) נוצל גם הוא בשיעור נמוך במיוחד (39%). כך עולה מדו"ח שפרסם החשב הכללי במשרד האוצר אמש (א'). עם זאת, האוצר סבור, כי כספים אלו ימומשו במלואם בהמשך השנה.


נכון לסוף אפריל, 72% מסך התוכנית הכלכלית שעמדה על כ-202.3 מיליארד שקל נוצלה, אחוזי הביצוע הנמוכים ביותר הם בקטגוריית הסיוע 'האצה ופיתוח המשק' (51%), קטגוריה זו כוללת סעיפים ארוכי טווח כמו 'האצת פרויקטי תשתית', ו'דיגיטציה', בפרויקטים אלו הביצוע עד כה נמוך, אך צפוי להתממש בשנים הקרובות.


1 צפייה בגלריה
רו"ח יהלי רוטנברג חשב כללי משרד האוצר 32
רו"ח יהלי רוטנברג חשב כללי משרד האוצר 32
החשב הכללי יהלי רוטנברג
(צילום: מיקי נועם אלון)

כמו כן, מדו"ח עדכון תחזית שפרסם אגף תקציבים שבמשרד האוצר עולה, כי כעת צפי הביצוע במספר סעיפים נמוך יותר בעקבות ההתאוששות המהירה של המשק כך שהביצוע צפוי להיות נמוך ב-5 מיליארד שקל מהתוכנית המקורית. עם זאת, מציין אגף תקציבים, כי ישנם מספר נושאים נוספים שטרם תוקצבו, בהם המשך פעילות מערכת הבריאות, מענקי הוצאות קבועות לחודשים מאי-יוני, ותוכניות לעידוד תעסוקה בקרב מובטלים לתקופה ממושכת (למעלה משנה). העלויות הצפויות של הנושאים האלו עומדות על כ-2.8 מיליארד שקל.
אגף תקציבים מונה מספר אירועים שהביאו אותו לעדכון התחזיות כלפי מעלה מתחילת שנת 2021, בהם חיסוני הקורונה והתקציב הייחודי לכנסת לצורך הבחירות בתקופת הקורונה. באגף שואבים עידוד מהסעיף 'קליטת גידול בביקושי הסטודנטים ללימודים באוניברסיטאות ובמכללות', המלמד על הנהירה של הצעירים למוסדות להשכלה גבוהה בכדי לשפר את כושר ההשתכרות העתידי שלהם, דבר אשר עשוי להשפיע לטובה על כלל הפריון במשק.