סגור

בקרוב תשלמו יותר על הפנסיה: התוספת לדמי הניהול שגובים מנהלי הגמל תיקבע באופן פרטני

בכך משנה הממונה על הביטוח משה ברקת החלטה קודמת של דורית סלינגר שהגבילה באופן כללי את גביית ההוצאות הישירות עד ל-0.25% בשנה מההון המנוהל

ארבעה וחצי חודשים לאחר הגשת המסקנות האישיות על ידי ועדת יפה, פרסמה אתמול רשות שוק ההון את המלצותיה בנוגע להוצאות הישירות. הרשות קובעת כי ההוצאות הישירות, שמהוות תוספת לדמי הניהול שגובים מנהלי קופות הגמל, ייקבעו באופן פרטני מדי שנה על ידי המנהלים.
מדובר בהחלטה דרמטית למדי של משה ברקת. הממונה על הביטוח משנה החלטה שנקבעה בשנת 2014 על ידי הממונה הקודמת דורית סלינגר שהגבילה באופן כללי את גביית ההוצאות הישירות עד ל-0.25% בשנה מההון המנוהל.


על פי הרשות, ההמלצה לשנות את המנגנון תואמת את הסתייגות הוועדה לפיה מגבלת ההוצאות (בשיעור של 0.25%) היא שרירותית. עוד מוסיפה הרשות כי קביעת שיעור התקרה להוצאות ישירות תאפשר גמישות ותאפשר קביעה משתנה על ידו לפי מסלול השקעה. במסלולים בהם צפוי המוסדי להיעזר בצורה רבה יותר בגופים חיצוניים, עבורם נגבית העמלה מהחוסכים, יתאפשר למוסדי לגבות שיעור הוצאות ישירות גבוה יותר וההיפך. השיעור ישתנה מדי שנה מאחר שדמי ניהול משתנים, כשמם כן הם, נוטים להשתנות ואינם נגזרים מחוזים ארוכי טווח.
זהו יום חג עבור קרנות הגידור שמספקות למוסדיים שירותי השקעה תמורת דמי ניהול קבועים ושיעור קבוע מהתשואה העודפת, המכונים דמי הצלחה. הרשות מציעה להחריג אותן מאחר מהגבלת דמי הניהול להוצאות ישירות בעקבות חוסר יכולת להעריך מראש באופן מהימן את היקפן השנתי שנקבע ברובו מהתשואה אותן הן מספקות. בנוסף, על פי הרשות, הגבלת דמי ניהול לקרנות הגידור עלולה להביא לניגוד עניינים מובנה בהחלטה האם לממש השקעה במקרים בהם התשואה הייתה גבוהה מהתחזיות שנצפו בקביעת דמי הניהול מראש. במקרה שכזה המוסדי יעדיף שלא לממש את ההשקעה משום שדמי הניהול גבוהים מזה שחזה בתחילה ולכן חלק מהעלות דמי ההצלחה יגרע מהונו האישי ולא מהונם של החוסכים.
על כן מוצע לקבוע כי מסלולי השקעה חדשים שכוללים רכיב של דמי ניהול משתנים בהתאם לתשואה שהם מסלולים אשר בהם תגמול הגוף המוסדי נגזר גם מביצועי המסלול. במסלולים אלו לא תתאפשר גבייה עבור הוצאות ישירות (מאחר שהמוסדי מקבל דמי הצלחה). ברשות מסבירים כי בשנים האחרונות, קיימת מגמה בעולם של מעבר לדמי ניהול מבוססי ביצועים גם בניהול חיסכון פנסיוני.
מסקנות הרשות פורסמו במסגרת טיוטת תקנות ראשונית אשר פתוחה להערות הציבור. אם כי מדובר על החלטה שנלקחה לאחר כמעט שנתיים של דיונים בין ועדת יפה, המוסדיים והרשות ועל כן הצפי כי המסקנות ישתנו הינו נמוך. לאחר סיום שלב הערות הציבור, טיוטת התקנות המעודכנת תעבור לוועדת הכספים בראשותו של אלכס קושנר על מנת שזו תאשר אותה בהצבעה.
כאמור מסקנות רשות שוק ההון נקבעות על סמך מסקנות ועדת יפה שהוגשו באוקטובר 2021. ניכר כי הרשות בחרה לאמץ חלקית את מסקנות הוועדה. את רוב מסקנות הוועדה קיבלה הרשות אם כי, הוועדה המליצה על דמי ניהול אחידים וקבועים מהצבירה שיכללו גם את ההוצאות הישירות. אם כי הרשות החליטה ליישם את ההחלטה, אך לגלגל את ההחלטה על גובה דמי הניהול למוסדיים.

1 צפייה בגלריה
משה ברקת פנסיה חיסכון
משה ברקת פנסיה חיסכון
משה ברקת
(צילום: שאטרסטוק, עמית שעל)