סגור

חברה בבעלות קובי מימון וחיים צוף תקבל 10 מיליון שקל פיצויים מעיריית לוד ונתיבי איילון

הפיצויים יועברו לחברת י.ו.א.ל ירושלים בשל הכוונה להפקיע קרקע באיזור התעשייה הצפוני בלוד, עליו ניתן להקים שטח המיועד לתעשייה; הסיבה להפקעה – כביש שצפוי להיסלל במקום, שלא יאפשר את השימוש בקרקע בהתאם ליעודה המקורי

ועדת הערר לתכנון ובנייה במחוז מרכז קיבלה לאחרונה ערר שהגישה חברת י.ו.א.ל ירושלים, מקבוצת אקויטל שבשליטת אנשי העסקים קובי מימון וחיים צוף, וקבעה כי יש למנות שמאי שיכריע בעניין גובה הפיצוי שתקבל החברה בעקבות הפקעה של קרקע באזור התעשייה בלוד. על פי אומדן שמאי, גובה הפיצוי צפוי לעמוד על כ-10 מיליון שקל.
לטענת החברה, אישורה של תוכנית מתאר ארצית לסלילת כביש רחב באזור התעשייה הצפוני של לוד מפקיעה כ-60% משטח תעשייה של 7 דונם הנמצא בידיה. לפי התוכנית, כ-4 דונם מתוך החלקה הופקעו לטובת הדרך, כ-1.9 דונם גובלים בדרך המתוכננת וחלות עליהן הגבלות בנייה, ורק כ-350 מ"ר נותרו ביעוד המקורי של תעשייה. לפי חוות דעת שמאית שהוגשה במסגרת הערר התוכנית פוגעת ביעוד הקרקע המקורית לתעשייה פגיעה אנושה, מאחר וגם השטח שנותר לבנייה הוא שטח משולש שלא ניתן לנצל אותו.
הוועדה המקומית ונתיבי איילון סברו, כי יש לעכב את הדיון בתביעה עד לאחר שתאושר תוכנית אחרת שקודמה וחלה בין היתר על החלקה (תמ"ל 1095 - "רובע מגורים ותעסוקה לוד צפון"), שהופקדה בחודש יוני 2020 (כארבע שנים מאוחר יותר) וצפויה לצמצם את הפגיעה בחלקה של חברת י.ו.א.ל. בנוסף הם טענו, כי ממילא בינתיים לא נגרמה לחברה פגיעה כלכלית משום שהקרקע עדיין בבעלותה.
1 צפייה בגלריה
מימין קובי מימון ו חיים צוף
מימין קובי מימון ו חיים צוף
קובי מימון וחיים צוף
(צילום: אוראל כהן)
כנגד ההחלטה הוגש ערר, באמצעות עורכי הדין אלי וילצ'יק ואריאל פל ממשרד כהן וילצ'יק ושות', שהתקבל על ידי וועדת הערר - שקבעה בתורה שאין כל סיבה שבעל קרקע ימתין עם התביעה שלו עד שיוחלט אם תאושר תוכנית נוספת או לא, ושגם אם האדם לא מימש את הקרקע לאחר התוכנית הפוגעת (לא מכר), הוא עדיין זכאי לפיצויי בגין הפגיעה.
חברת י.ו.א.ל ירושלים פועלת באמצעות חברות בנות בשלושה תחומים: השכרת נכסים בישראל ובאירופה, ביצוע עבודות בניה למגורים באמצעות חברת נצבא, ובתחום הנפט והגז. אחזקותיה העיקריות של החברה הן חברת נפטא ואירפורט סיטי. החברה נסחרת בבורסה בת"א והיו"ר של הוא קובי מימון.