$
בורסת ת"א

דלק: אם ההסדר לא יאושר מחר, ההחזר למחזיקי האג"ח יהיה פחות מ-50%

הקבוצה דיווחה לבורסה על היתרונות לנושים במקרה של הסדר, ככל הנראה בלחץ רשות ני"ע, אך הזהירה כי הנושים יראו פחות מ-50% מכספם במקרה הטוב, אם יעדיפו להעמיד את החוב לפרעון מיידי; דלק חתמה על הסכם סופי מול הבנקים הנושים ל"סטנד סטיל" - הקפאת המצב מבחינת העמדת הבטוחות לפרעון מיידי בידי הבנקים, עד לסוף ספטמבר, תמורת שעבוד של מלוא מניות דלק ישראל

גולן חזני 12:4116.06.20

קבוצת דלק הודיעה היום (ג') לבורסה כי להערכתה, במידה והסדר חיזוק הבטחונות שלה לא יאושר באסיפת מחזיקי האג"ח החשובה מחר, הנושים יקבלו בסופו של דבר פחות מ-50% מהחוב שלהם. החברה חתמה על הסכם סופי מול הבנקים הנושים ל"סטנד סטיל", שמשמעותו הקפאת המצב מבחינת העמדת הבטוחות לפרעון מיידי בידי הבנקים הנושים, עד לסוף ספטמבר, תמורת שעבוד של מלוא מניות דלק ישראל.

 

בדיווח משלים לבורסה שהוציאה דלק, ככל הנראה עפ"י דרישת רשות ני"ע, היא מציינת את היתרונות שבהסדר מבחינתה. הרשות ביקשה לאפשר למשקיעים מהשורה שאינם מוסדיים, לקבל כלים לתמחור ההחזר לקראת ההצבעה, לפני קבלת ההחלטה.

 

 

יצחק תשובה, בעל השליטה בדלק יצחק תשובה, בעל השליטה בדלק צילום: אייל טואג

 

דלק מפנה לסקירה של חברת הדירוג מעלות מאפריל בו כללה מעלות ניתוח שיקום חוב, של החוב הלא מובטח של החברה, בתרחיש של כשל פירעון היפוטתי ואשר להערכת מעלות P&S שיעור שיקום החוב במקרה זה יהיה בטווח שבין %30%-50 .

 

מה דעתך על מניית דלק קבוצה:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

"להערכת הנהלת החברה, בעת הזו, בתרחיש היפותטי של העמדת החוב לפירעון מיידי על ידי מחזיקי אגרות החוב, אזי בשים לב להיקף הבטוחות שבידי הנושים המובטחים, לחשש מפני מימוש הבטוחות הסחירות שבידיהם במחירים הנמוכים מהשווי ההוגן שלהם, ולחשש מפני מימוש נכסים אחרים של החברה במחירים מתחת לשוויים בספרי החברה, עשוי להיות שיעור שיקום החוב של הנושים הלא מובטחים ברף העליון של הטווח האמור", מציינת דלק שבשליטת יצחק תשובה.

 

כלומר – דלק מעריכה כי הנושים יראו פחות מ-50% מכספם במקרה הטוב, אם יעדיפו להעמיד את החוב לפרעון מיידי. הסדר חיזוק הבטחונות כאמור לא כולל תספורת, וכן כולל גיוס הון של חצי מיליארד שקל של החברה. ארגונים חברתיים למיניהם טוענים כי העמדת החוב לפרעון מיידי תניב החזר גדול יותר לנושים.

 

דלק פרסמה אתמול לפנות בוקר דו"ח תזרים חדש לשירות החוב, שמתבסס על תחזיות אופטימיות לכאורה לתזרים המזומנים בשנה הקרובה.

 

בדיווח היום דלק מציינת את היתרונות של ההסדר מבחינתה ומבחינת הנושים: אישור ההצעה המעודכנת, לצד הסכמות עם הבנקים שהנם נושים מבוטחים, בניגוד למחזיקי האג"ח שאין בידיהם כיום בטחונות כלשהם ויקבלו 40% ממניות דלק קידוחים כבטחונות, יאפשרו לחברה להמשיך ולפעול למקסום מסת נכסיה ולהשלים מימוש פעולות ותכניות שנועדו לאפשר את פירעון חובותיה לנושיה", מציינת דלק.

x