מדדים ראשי

 
 
 • מדדי מניות - ת"א
 • מדדי אג"ח - ת"א
 • מדדי מניות - חו"ל
 • מניות ישראליות בארה"ב
 • מניות ישראליות באירופה
מדדי מניות
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד ת"א 35
+0.67%
+12.0
1,804.6
0.07% 2.67% 20.38%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 1,004.0
 • 707.6
 • 2,121.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (20.0%) 7
 • (54.2%) 19
 • (22.9%) 8
 • (2.9%) 1
1,806.61,275.2
מדד ת"א 125
+0.74%
+13.8
1,866.3
0.52% 2.63% 19.02%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 1,259.0
 • 1,090.0
 • 4,301.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (24.6%) 32
 • (47.8%) 62
 • (23.8%) 31
 • (3.8%) 5
1,866.31,304.5
מדד ת"א 90
+0.90%
+18.4
2,067.2
1.34% 2.35% 18.10%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 255.0
 • 383.0
 • 2,179.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (26.3%) 25
 • (45.3%) 43
 • (24.2%) 23
 • (4.2%) 4
2,067.21,355.4
מדד ת"א SME60
+0.83%
+6.8
822.9
2.34% 4.54% 18.64%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 52.0
 • 66.8
 • 263.8
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (18.8%) 12
 • (51.5%) 33
 • (29.7%) 19
 • (0.0%) 0
862.9557.1
מדד ת"א טק-עילית
+1.40%
+11.1
806.2
1.44% 1.27% 6.29%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 295.0
 • 310.3
 • 1,456.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (19.5%) 22
 • (44.2%) 50
 • (24.8%) 28
 • (11.5%) 13
909.3675.4
מדד ת"א גלובל-בלוטק
+1.10%
+6.1
558.5
0.41% 0.06% 3.91%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 388.0
 • 379.0
 • 1,799.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (17.2%) 26
 • (42.4%) 64
 • (26.5%) 40
 • (13.9%) 21
686.0456.6
מדד ת"א טכנולוגיה
+1.50%
+18.5
1,250.3
0.98% 1.21% 6.94%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 273.0
 • 277.4
 • 1,198.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (19.1%) 21
 • (42.8%) 47
 • (24.5%) 27
 • (13.6%) 15
1,351.21,014.1
מדד ת"א ביומד
+0.62%
+1.8
295.3
0.33% 0.29% 10.97%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 115.0
 • 102.4
 • 600.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (12.2%) 5
 • (41.5%) 17
 • (31.7%) 13
 • (14.6%) 6
408.2235.2
מדד ת"א תקשורת וטכנו' מידע
+1.10%
+14.9
1,368.4
1.49% -1.57% 10.92%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 50.0
 • 60.9
 • 137.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (9.1%) 2
 • (68.2%) 15
 • (22.7%) 5
 • (0.0%) 0
1,408.21,099.9
מדד ת"א נפט וגז
+2.63%
+17.7
691.9
4.23% 10.60% 32.19%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 43.0
 • 51.1
 • 257.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (46.6%) 7
 • (40.0%) 6
 • (6.7%) 1
 • (6.7%) 1
705.0404.8
מדד ת"א פיננסים
+0.40%
+11.4
2,881.6
1.13% 4.54% 36.85%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 431.0
 • 363.2
 • 1,761.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (15.9%) 7
 • (54.5%) 24
 • (27.3%) 12
 • (2.3%) 1
2,881.61,582.1
מדד ת"א נדל"ן
+0.20%
+2.1
1,078.7
1.22% 4.00% 29.61%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 200.0
 • 190.4
 • 990.5
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (13.7%) 10
 • (50.7%) 37
 • (23.3%) 17
 • (12.3%) 9
1,078.7571.8
מדד ת"א בנקים-5
-0.04%
-1.1
2,892.2
0.68% 4.09% 41.98%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 343.0
 • 281.8
 • 1,466.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (60.0%) 3
 • (40.0%) 2
 • (0.0%) 0
2,893.31,614.9
מדד ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים
+0.41%
+10.3
2,502.4
0.87% 5.45% 29.65%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 84.0
 • 74.7
 • 240.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (16.2%) 6
 • (54.1%) 20
 • (27.0%) 10
 • (2.7%) 1
2,502.41,369.6
מדד ת"א צמיחה
+0.18%
+3.5
1,934.7
0.16% -0.06% 7.03%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 43.0
 • 77.6
 • 280.3
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (10.3%) 24
 • (45.7%) 107
 • (26.1%) 61
 • (17.9%) 42
2,127.71,448.7
מדד ת"א All Share
+0.71%
+14.1
1,991.2
1.12% 2.36% 16.60%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 1,355.0
 • 1,234.0
 • 4,845.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (15.9%) 68
 • (47.2%) 202
 • (25.9%) 111
 • (11.0%) 47
2,008.61,352.5
מדד תל-דיב
+0.69%
+19.8
2,886.0
0.90% 2.91% 31.77%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 528.0
 • 423.8
 • 1,630.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (20.3%) 12
 • (49.2%) 29
 • (27.1%) 16
 • (3.4%) 2
2,886.01,636.7
מדד ת"א מעלה
+0.48%
+10.3
2,155.1
0.92% 3.27% 21.86%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 720.0
 • 553.9
 • 1,700.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (11.1%) 4
 • (52.8%) 19
 • (33.3%) 12
 • (2.8%) 1
2,155.11,410.3
* כל המניות וההמירים
+0.69%
+9.8
1,422.4
0.57% 2.31% 18.50%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (16.5%) 93
 • (49.1%) 276
 • (23.7%) 133
 • (10.7%) 60
1,422.41,000.8
* מדד מניות כללי
+0.70%
+10.2
1,456.3
0.57% 2.32% 18.54%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (17.3%) 92
 • (47.7%) 254
 • (23.7%) 126
 • (11.3%) 60
1,456.31,024.1
* מדד יתר מניות
+0.49%
+15.6
3,179.3
1.05% 1.49% 11.26%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (14.9%) 60
 • (47.8%) 192
 • (23.6%) 95
 • (13.7%) 55
3,248.42,389.5
23/09/2021 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של * , 23/09/2021 נתוני מדדים אלו מתעדכנים ברצף ומעודכנים לתאריך
ענפים
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד בנקים
+0.13%
+4.0
3,074.5
0.86% 3.87% 42.50%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (14.3%) 1
 • (57.1%) 4
 • (28.6%) 2
 • (0.0%) 0
3,074.51,714.0
מסחר ושרותים
+0.83%
+13.5
1,629.6
1.57% 1.15% 16.98%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (9.4%) 8
 • (56.5%) 48
 • (25.9%) 22
 • (8.2%) 7
1,629.61,247.9
נדל"ן ובינוי
-0.04%
-0.7
1,754.3
0.68% 3.13% 33.06%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (14.0%) 14
 • (54.0%) 54
 • (21.0%) 21
 • (11.0%) 11
1,755.1937.0
חברות תעשיה
+0.39%
+8.2
2,097.2
0.78% 1.11% 29.10%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (11.9%) 7
 • (50.8%) 30
 • (23.7%) 14
 • (13.6%) 8
2,098.01,484.4
חברות השקעה ואחזקות
+1.08%
+9.4
869.7
1.30% 3.34% -1.17%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (26.3%) 10
 • (36.9%) 14
 • (28.9%) 11
 • (7.9%) 3
916.2647.4
חיפושי נפט וגז
+2.71%
+28.1
1,036.3
4.87% 12.12% 27.64%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (36.4%) 8
 • (50.0%) 11
 • (4.5%) 1
 • (9.1%) 2
1,047.3612.7
כימיה גומי ופלסטיק
+0.27%
+12.1
4,470.1
0.30% 1.44% 40.65%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (20.0%) 3
 • (46.7%) 7
 • (20.0%) 3
 • (13.3%) 2
4,500.22,530.5
23/09/2021 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של