מדדים ראשי

 
 
 • מדדי מניות - ת"א
 • מדדי אג"ח - ת"א
 • מדדי מניות - חו"ל
 • מניות ישראליות בארה"ב
 • מניות ישראליות באירופה
מדדי מניות
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד ת"א 35
-0.11%
-9.2
1,533.6
0.13% 1.58% 1.58%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 1,000.5
 • 706.6
 • 2,650.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (2.9%) 1
 • (42.9%) 15
 • (45.6%) 16
 • (8.6%) 3
1,542.81,363.5
מדד ת"א 125
-0.16%
-12.3
1,390.6
-0.13% 1.92% 1.92%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 1,151.7
 • 879.2
 • 2,983.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (5.3%) 7
 • (33.8%) 45
 • (54.1%) 72
 • (6.8%) 9
1,402.91,232.2
מדד ת"א 90
-0.37%
-21.9
1,122.0
-0.84% 2.97% 2.97%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 151.0
 • 143.8
 • 333.1
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.1%) 6
 • (30.6%) 30
 • (57.2%) 56
 • (6.1%) 6
1,143.9891.6
מדד ת"א SME60
-0.52%
-11.3
716.0
-0.68% 1.37% 1.37%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 29.0
 • 26.5
 • 59.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.1%) 5
 • (25.8%) 16
 • (46.7%) 29
 • (19.4%) 12
819.5675.9
מדד ת"א טק-עילית
-0.36%
-7.0
406.5
-1.02% 2.76% 2.76%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 181.0
 • 132.9
 • 425.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.9%) 4
 • (39.7%) 23
 • (31.0%) 18
 • (22.4%) 13
430.1364.4
מדד ת"א גלובל-בלוטק
-0.73%
-7.8
383.9
-0.85% 4.18% 4.18%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 527.0
 • 268.2
 • 1,645.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.3%) 7
 • (29.8%) 25
 • (34.5%) 29
 • (27.4%) 23
399.6339.4
מדד ת"א טכנולוגיה
-0.20%
-5.6
545.7
-0.11% 2.15% 2.15%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 156.0
 • 107.8
 • 392.5
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (11.3%) 6
 • (37.7%) 20
 • (32.1%) 17
 • (18.9%) 10
554.1468.7
מדד ת"א ביומד
-1.29%
-12.9
393.0
-1.97% 5.88% 5.88%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 350.0
 • 121.6
 • 920.3
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (3.3%) 1
 • (16.7%) 5
 • (36.7%) 11
 • (43.3%) 13
435.4335.6
מדד ת"א תקשורת וטכנו' מידע
+0.52%
-7.5
968.0
0.68% 0.64% 0.64%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 109.0
 • 57.8
 • 168.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (20.0%) 4
 • (40.0%) 8
 • (35.0%) 7
 • (5.0%) 1
988.9816.7
מדד ת"א נפט וגז
-0.76%
-19.1
921.6
-1.53% 0.25% 0.25%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 26.0
 • 30.8
 • 108.3
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (7.7%) 1
 • (61.5%) 8
 • (30.8%) 4
1,204.1866.0
מדד ת"א פיננסים
-0.13%
-27.0
1,898.8
-0.48% 2.75% 2.75%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 238.0
 • 167.6
 • 625.7
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (3.6%) 1
 • (46.4%) 13
 • (46.4%) 13
 • (3.6%) 1
1,925.71,433.9
מדד ת"א נדל"ן
-0.48%
-10.4
571.3
-0.95% 1.01% 1.01%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 127.0
 • 94.7
 • 278.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.8%) 5
 • (31.5%) 23
 • (56.2%) 41
 • (5.5%) 4
582.7467.3
מדד ת"א בנקים-5
+0.56%
-2.8
1,989.9
0.67% 1.56% 1.56%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 212.0
 • 141.0
 • 581.5
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (80.0%) 4
 • (20.0%) 1
 • (0.0%) 0
1,998.61,554.2
מדד ת"א ביטוח-פלוס
-0.65%
-46.0
1,833.8
-1.33% 3.73% 3.73%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 25.1
 • 23.7
 • 67.3
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (5.3%) 1
 • (31.6%) 6
 • (57.9%) 11
 • (5.3%) 1
1,879.81,326.4
מדד ת"א צמיחה
-0.42%
-13.7
1,359.2
-0.01% 3.54% 3.54%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 19.5
 • 17.5
 • 40.1
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (9.5%) 13
 • (46.0%) 63
 • (29.9%) 41
 • (14.6%) 20
1,494.81,255.9
מדד ת"א All Share
-0.40%
-21.3
1,343.1
-0.68% 2.30% 2.30%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 1,200.2
 • 776.6
 • 3,058.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (7.5%) 25
 • (37.3%) 124
 • (42.9%) 142
 • (12.3%) 41
1,364.41,196.4
מדד תל-דיב
-0.31%
-32.8
1,735.6
-0.72% 1.63% 1.63%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 634.0
 • 336.6
 • 1,369.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.4%) 3
 • (31.9%) 15
 • (57.4%) 27
 • (4.3%) 2
1,768.31,467.3
מדד ת"א מעלה
-0.27%
-31.4
1,603.1
-0.86% 0.77% 0.77%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 719.0
 • 365.1
 • 1,647.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.6%) 3
 • (42.9%) 15
 • (37.1%) 13
 • (11.4%) 4
1,634.51,367.2
* כל המניות וההמירים
-0.59%
-6.5
1,094.3
-0.32% 2.76% 2.76%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.6%) 41
 • (44.8%) 212
 • (33.3%) 158
 • (13.3%) 63
1,108.9981.7
* מדד מניות כללי
-0.59%
-6.6
1,120.6
-0.32% 2.77% 2.77%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (9.1%) 41
 • (43.2%) 195
 • (33.7%) 152
 • (14.0%) 63
1,135.61,005.1
* מדד יתר מניות
-0.18%
-4.0
2,226.9
-0.16% 2.94% 2.94%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (10.7%) 34
 • (47.1%) 150
 • (25.2%) 80
 • (17.0%) 54
2,396.22,099.9
18/01/2018 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של * , 18/01/2018 נתוני מדדים אלו מתעדכנים ברצף ומעודכנים לתאריך
ענפים
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד בנקים
+0.50%
+10.3
2,065.2
0.64% 1.76% 1.76%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (77.8%) 7
 • (22.2%) 2
 • (0.0%) 0
2,073.01,624.1
מדד חברות ביטוח
-0.78%
-16.1
2,062.0
-1.44% 4.05% 4.05%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (28.6%) 2
 • (57.1%) 4
 • (14.3%) 1
2,122.21,398.5
מסחר ושרותים
+0.88%
+12.4
1,410.3
2.09% 4.35% 4.35%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.6%) 6
 • (55.7%) 39
 • (27.1%) 19
 • (8.6%) 6
1,459.31,258.2
נדל"ן ובינוי
-0.40%
-3.9
969.7
-1.59% -0.90% -0.90%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (9.6%) 10
 • (37.5%) 39
 • (45.2%) 47
 • (7.7%) 8
998.2822.3
חברות תעשיה
+0.10%
+1.4
1,445.8
1.25% 1.31% 1.31%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (9.0%) 6
 • (52.2%) 35
 • (32.8%) 22
 • (6.0%) 4
1,452.41,218.9
חברות השקעה ואחזקות
+0.12%
+0.8
699.0
-0.13% 8.67% 8.67%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.4%) 3
 • (66.0%) 31
 • (19.1%) 9
 • (8.5%) 4
713.3587.1
חיפושי נפט וגז
-0.62%
-8.4
1,347.1
-1.44% 1.72% 1.72%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (23.5%) 4
 • (47.1%) 8
 • (29.4%) 5
1,760.51,254.4
כימיה גומי ופלסטיק
-0.69%
-17.9
2,591.3
2.32% 4.53% 4.53%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.3%) 1
 • (37.5%) 6
 • (43.7%) 7
 • (12.5%) 2
2,887.42,420.9
18/01/2018 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של