מדדים ראשי

 
 
 • מדדי מניות - ת"א
 • מדדי אג"ח - ת"א
 • מדדי מניות - חו"ל
 • מניות ישראליות בארה"ב
 • מניות ישראליות באירופה
מדדי מניות
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד ת"א 35
-0.92%
-13.8
1,478.1
-0.43% 2.91% -2.10%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 134.0
 • 137.5
 • 433.3
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (8.6%) 3
 • (80.0%) 28
 • (11.4%) 4
1,554.31,363.5
מדד ת"א 125
-0.87%
-11.8
1,339.6
-0.51% 2.22% -1.82%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 147.0
 • 165.7
 • 592.5
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.8%) 1
 • (30.4%) 38
 • (62.4%) 78
 • (6.4%) 8
1,415.41,234.6
מדד ת"א 90
-0.66%
-7.1
1,069.2
-0.56% -0.14% -1.88%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 13.0
 • 23.4
 • 159.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (1.1%) 1
 • (38.9%) 35
 • (55.6%) 50
 • (4.4%) 4
1,155.3983.8
מדד ת"א SME60
-0.61%
-4.0
652.9
-0.79% -2.19% -7.56%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 2.0
 • 3.2
 • 21.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.3%) 5
 • (65.0%) 39
 • (20.0%) 12
 • (6.7%) 4
819.5649.2
מדד ת"א טק-עילית
-0.59%
-2.3
390.0
-0.55% 0.99% -1.42%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 24.2
 • 27.7
 • 136.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (3.3%) 2
 • (63.3%) 38
 • (31.7%) 19
 • (1.7%) 1
430.1374.2
מדד ת"א גלובל-בלוטק
-0.37%
-1.3
358.8
-0.32% -0.02% -2.64%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 28.9
 • 40.1
 • 196.8
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (5.1%) 4
 • (62.0%) 49
 • (27.8%) 22
 • (5.1%) 4
399.6339.4
מדד ת"א טכנולוגיה
-0.51%
-2.7
529.5
-0.16% 1.91% -0.88%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 22.1
 • 23.2
 • 77.8
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (64.0%) 32
 • (28.0%) 14
 • (8.0%) 4
554.7478.6
מדד ת"א ביומד
-0.24%
-0.9
353.9
-0.79% -2.62% -4.64%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 6.7
 • 16.4
 • 119.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (13.8%) 4
 • (58.6%) 17
 • (27.6%) 8
 • (0.0%) 0
435.4335.6
מדד ת"א תקשורת וטכנו' מידע
-1.18%
-10.0
840.1
-0.28% 0.20% -12.66%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 11.0
 • 11.4
 • 42.7
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (50.0%) 10
 • (25.0%) 5
 • (25.0%) 5
988.9798.6
מדד ת"א נפט וגז
-1.13%
-11.0
955.7
-0.76% -2.63% 3.95%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 2.4
 • 5.4
 • 41.6
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (7.7%) 1
 • (46.1%) 6
 • (46.2%) 6
 • (0.0%) 0
1,204.1814.0
מדד ת"א פיננסים
-0.63%
-11.9
1,862.5
-0.13% -0.32% 0.79%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 66.3
 • 34.5
 • 155.6
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (7.1%) 2
 • (39.3%) 11
 • (50.0%) 14
 • (3.6%) 1
1,947.71,536.1
מדד ת"א נדל"ן
-0.45%
-2.4
541.6
-0.67% 0.60% -4.23%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 19.8
 • 17.8
 • 107.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (1.4%) 1
 • (60.3%) 44
 • (34.2%) 25
 • (4.1%) 3
587.0511.7
מדד ת"א בנקים-5
-0.54%
-10.8
1,990.7
0.46% 2.41% 1.60%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 63.5
 • 29.2
 • 115.7
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (20.0%) 1
 • (80.0%) 4
 • (0.0%) 0
2,030.11,620.3
מדד ת"א ביטוח-פלוס
-0.98%
-17.0
1,716.2
-1.19% -3.73% -2.92%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 2.6
 • 4.7
 • 33.5
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (10.5%) 2
 • (36.8%) 7
 • (47.4%) 9
 • (5.3%) 1
1,933.51,502.6
מדד ת"א צמיחה
+0.18%
+2.3
1,281.3
0.14% -1.56% -2.40%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 2.9
 • 3.9
 • 41.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.4%) 9
 • (77.9%) 109
 • (11.4%) 16
 • (4.3%) 6
1,494.81,271.5
מדד ת"א All Share
-0.51%
-6.5
1,267.0
-0.38% -0.30% -3.50%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 152.0
 • 145.0
 • 654.6
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (4.6%) 15
 • (57.3%) 186
 • (32.6%) 106
 • (5.5%) 18
1,374.51,217.1
מדד תל-דיב
-0.82%
-13.4
1,617.1
-0.55% 0.12% -5.31%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 57.6
 • 60.1
 • 250.7
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (1.8%) 1
 • (19.6%) 11
 • (71.5%) 40
 • (7.1%) 4
1,774.31,562.8
מדד ת"א מעלה
-1.17%
-18.4
1,559.8
-0.34% 2.14% -1.95%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 89.6
 • 71.2
 • 275.8
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (2.9%) 1
 • (20.0%) 7
 • (65.7%) 23
 • (11.4%) 4
1,636.71,413.7
* כל המניות וההמירים
+0.45%
+4.7
1,054.4
0.45% 2.71% -0.98%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (5.1%) 24
 • (63.5%) 300
 • (24.2%) 114
 • (7.2%) 34
1,112.2981.7
* מדד מניות כללי
+0.45%
+4.9
1,079.7
0.45% 2.73% -0.99%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (5.4%) 24
 • (61.8%) 277
 • (25.2%) 113
 • (7.6%) 34
1,139.01,005.1
* מדד יתר מניות
+0.05%
+1.1
2,179.8
0.05% 0.82% 0.77%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (7.1%) 23
 • (74.1%) 239
 • (10.8%) 35
 • (8.0%) 26
2,396.22,099.9
22/04/2018 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של * , 23/04/2018 נתוני מדדים אלו מתעדכנים ברצף ומעודכנים לתאריך
ענפים
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד בנקים
+1.01%
+21.0
2,079.3
1.01% 2.85% 2.45%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (44.4%) 4
 • (55.6%) 5
 • (0.0%) 0
2,104.81,687.5
מדד חברות ביטוח
-0.26%
-5.1
1,959.1
-0.26% -2.61% -1.15%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (14.3%) 1
 • (71.4%) 5
 • (14.3%) 1
2,190.71,566.7
מסחר ושרותים
+0.47%
+5.9
1,257.4
0.47% 1.70% -6.96%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.5%) 6
 • (59.2%) 42
 • (21.1%) 15
 • (11.3%) 8
1,459.31,206.2
נדל"ן ובינוי
-0.25%
-2.3
919.7
-0.25% 2.31% -6.01%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (2.9%) 3
 • (66.7%) 68
 • (25.5%) 26
 • (4.9%) 5
998.2875.9
חברות תעשיה
+0.05%
+0.8
1,506.0
0.05% 5.73% 5.53%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (1.5%) 1
 • (77.6%) 52
 • (20.9%) 14
 • (0.0%) 0
1,505.31,246.8
חברות השקעה ואחזקות
+0.11%
+0.8
682.4
0.11% 1.40% 6.08%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (4.2%) 2
 • (66.7%) 32
 • (20.8%) 10
 • (8.3%) 4
713.3604.3
חיפושי נפט וגז
+0.45%
+6.5
1,436.2
0.45% -2.46% 8.45%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (12.5%) 2
 • (43.7%) 7
 • (37.5%) 6
 • (6.3%) 1
1,760.51,159.5
כימיה גומי ופלסטיק
+0.64%
+17.5
2,728.7
0.64% 5.68% 10.08%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (93.7%) 15
 • (6.3%) 1
 • (0.0%) 0
2,832.62,420.9
22/04/2018 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של