מדדים ראשי

 
 
 • מדדי מניות - ת"א
 • מדדי אג"ח - ת"א
 • מדדי מניות - חו"ל
 • מניות ישראליות בארה"ב
 • מניות ישראליות באירופה
מדדי מניות
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד ת"א 35
+0.73%
+13.7
1,903.1
1.45% -5.64% -3.79%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 1,276.0
 • 1,089.0
 • 2,792.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (20.0%) 7
 • (51.4%) 18
 • (22.9%) 8
 • (5.7%) 2
2,071.11,613.3
מדד ת"א 125
+0.41%
+8.1
1,965.5
1.38% -6.81% -4.43%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 1,720.0
 • 1,602.0
 • 4,017.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (13.5%) 17
 • (37.2%) 47
 • (31.0%) 39
 • (18.3%) 23
2,152.21,681.7
מדד ת"א 90
-0.31%
-6.8
2,193.8
1.11% -9.97% -5.83%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 443.0
 • 513.9
 • 1,224.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (11.0%) 10
 • (31.9%) 29
 • (34.0%) 31
 • (23.1%) 21
2,485.91,899.9
מדד ת"א SME60
-0.39%
-2.9
754.8
0.58% -9.96% -16.12%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 69.0
 • 56.2
 • 168.7
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (20.6%) 13
 • (30.2%) 19
 • (31.7%) 20
 • (17.5%) 11
930.8738.8
מדד ת"א טק-עילית
-0.39%
-2.6
657.8
1.20% -6.31% -20.23%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 343.0
 • 378.8
 • 1,026.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (11.2%) 15
 • (33.6%) 45
 • (32.8%) 44
 • (22.4%) 30
853.8641.9
מדד ת"א גלובל-בלוטק
-0.40%
-1.7
418.8
1.04% -7.80% -23.31%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 391.0
 • 445.5
 • 1,272.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (11.2%) 19
 • (32.3%) 55
 • (32.4%) 55
 • (24.1%) 41
585.8406.3
מדד ת"א טכנולוגיה
-0.41%
-4.4
1,058.5
0.91% -7.10% -18.31%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 330.0
 • 365.3
 • 994.6
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (10.9%) 14
 • (34.0%) 44
 • (32.6%) 42
 • (22.5%) 29
1,336.61,036.5
מדד ת"א ביומד
-0.47%
-0.8
173.5
1.05% -8.05% -28.50%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 61.0
 • 80.2
 • 464.6
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (12.2%) 5
 • (26.8%) 11
 • (31.7%) 13
 • (29.3%) 12
324.1166.0
מדד ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע
-0.46%
-6.5
1,415.1
0.61% -7.67% -13.93%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 74.0
 • 80.9
 • 231.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (4.2%) 1
 • (49.9%) 12
 • (29.2%) 7
 • (16.7%) 4
1,685.61,294.2
מדד ת"א נפט וגז
-0.89%
-11.0
1,213.5
2.40% 0.29% 43.39%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 113.0
 • 118.5
 • 332.4
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (13.3%) 2
 • (33.3%) 5
 • (26.7%) 4
 • (26.7%) 4
1,251.3611.3
מדד ת"א פיננסים
+1.22%
+37.0
3,075.6
1.54% -8.55% -4.70%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 620.0
 • 476.6
 • 1,267.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (21.3%) 10
 • (31.9%) 15
 • (27.7%) 13
 • (19.1%) 9
3,476.82,496.8
מדד ת"א נדל"ן
-0.29%
-3.3
1,121.0
1.36% -13.96% -12.17%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 338.0
 • 263.1
 • 697.7
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (11.3%) 9
 • (25.0%) 20
 • (32.4%) 26
 • (31.3%) 25
1,372.6955.0
מדד ת"א בנקים-5
+2.16%
+70.2
3,327.6
1.16% -4.42% -2.70%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 546.0
 • 381.4
 • 1,066.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (60.0%) 3
 • (40.0%) 2
 • (0.0%) 0
 • (0.0%) 0
3,767.02,468.7
מדד ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים
+0.02%
+0.4
2,481.6
1.75% -11.09% -7.31%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 65.0
 • 90.0
 • 273.1
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (15.0%) 6
 • (32.5%) 13
 • (32.5%) 13
 • (20.0%) 8
2,871.22,240.6
מדד ת"א צמיחה
+0.05%
+1.0
1,736.2
1.20% -10.05% -12.42%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 67.0
 • 76.4
 • 153.1
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (11.4%) 31
 • (32.2%) 88
 • (31.1%) 85
 • (25.3%) 69
2,127.71,710.0
מדד ת"א All Share
-0.16%
-3.2
1,953.4
1.24% -9.71% -10.33%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 1,857.0
 • 1,735.0
 • 4,339.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (13.2%) 61
 • (33.3%) 154
 • (31.2%) 144
 • (22.3%) 103
2,259.51,845.0
מדד תל-דיב
-0.47%
-13.8
2,948.7
0.84% -11.78% -8.82%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 1,007.0
 • 745.9
 • 1,863.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (12.3%) 9
 • (32.9%) 24
 • (32.9%) 24
 • (21.9%) 16
3,440.62,554.6
מדד ת"א מעלה
+0.51%
+12.1
2,410.9
1.35% -6.50% 1.03%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 937.0
 • 853.5
 • 2,327.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (14.3%) 5
 • (40.0%) 14
 • (34.3%) 12
 • (11.4%) 4
2,636.51,951.8
* כל המניות וההמירים
+0.37%
+5.5
1,479.6
1.38% -7.77% -5.82%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (12.8%) 74
 • (38.6%) 222
 • (28.1%) 162
 • (20.5%) 118
1,637.71,286.6
* מדד מניות כללי
+0.38%
+5.8
1,515.0
1.38% -7.77% -5.85%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (13.3%) 73
 • (37.5%) 205
 • (27.8%) 152
 • (21.4%) 117
1,677.41,316.8
* מדד יתר מניות
+0.11%
+3.4
3,091.3
0.89% -10.40% -10.48%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (13.3%) 56
 • (37.6%) 158
 • (26.8%) 113
 • (22.3%) 94
3,575.62,987.5
23/05/2022 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של * , 23/05/2022 נתוני מדדים אלו מתעדכנים ברצף ומעודכנים לתאריך
ענפים
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד בנקים
+2.10%
+73.8
3,514.2
1.17% -5.26% -2.61%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (57.1%) 4
 • (28.6%) 2
 • (0.0%) 0
 • (14.3%) 1
3,973.02,616.1
מסחר ושרותים
-0.01%
-0.2
1,788.7
1.52% -9.96% -5.61%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (12.0%) 10
 • (41.0%) 34
 • (30.1%) 25
 • (16.9%) 14
2,041.71,488.6
נדל"ן ובינוי
-0.08%
-1.4
1,753.6
1.38% -13.52% -12.27%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (10.1%) 11
 • (34.9%) 38
 • (28.4%) 31
 • (26.6%) 29
2,122.51,541.2
חברות תעשיה
+0.71%
+18.7
2,629.5
0.45% -2.93% 8.28%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (10.2%) 6
 • (44.0%) 26
 • (30.5%) 18
 • (15.3%) 9
2,858.21,927.8
חברות השקעה ואחזקות
+1.60%
+17.8
1,111.9
2.28% -8.99% 7.65%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (21.6%) 8
 • (51.4%) 19
 • (16.2%) 6
 • (10.8%) 4
1,257.5781.6
חיפושי נפט וגז
-1.08%
-20.3
1,882.9
2.29% 0.24% 50.28%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (18.2%) 4
 • (27.3%) 6
 • (31.8%) 7
 • (22.7%) 5
1,948.1897.0
כימיה גומי ופלסטיק
+0.93%
+61.1
6,573.0
-0.26% 1.06% 18.47%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (20.0%) 3
 • (40.0%) 6
 • (33.3%) 5
 • (6.7%) 1
7,049.34,084.3
23/05/2022 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של