מדדים ראשי

 
 
 • מדדי מניות - ת"א
 • מדדי אג"ח - ת"א
 • מדדי מניות - חו"ל
 • מניות ישראליות בארה"ב
 • מניות ישראליות באירופה
מדדי מניות
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד ת"א 35
-0.48%
-8.6
1,801.9
1.57% 1.57% 0.28%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 802.0
 • 945.7
 • 3,186.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (5.7%) 2
 • (40.0%) 14
 • (51.4%) 18
 • (2.9%) 1
1,902.91,605.2
מדד ת"א 125
-0.19%
-3.5
1,831.8
2.18% 2.18% 1.02%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 1,074.0
 • 1,266.0
 • 6,411.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (13.6%) 17
 • (45.6%) 57
 • (36.0%) 45
 • (4.8%) 6
1,920.91,608.4
מדד ת"א 90
+0.72%
+14.0
1,952.5
4.16% 4.16% 2.52%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 272.0
 • 320.7
 • 3,225.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (16.7%) 15
 • (47.7%) 43
 • (30.0%) 27
 • (5.6%) 5
2,035.41,639.4
מדד ת"א SME60
+1.00%
+6.0
604.6
6.15% 6.15% 0.63%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 62.0
 • 49.3
 • 612.1
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (23.3%) 14
 • (25.0%) 15
 • (41.7%) 25
 • (10.0%) 6
645.0515.4
מדד ת"א טק-עילית
+0.49%
+3.1
629.9
2.25% 2.25% 8.93%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 263.0
 • 328.2
 • 2,455.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (21.1%) 19
 • (37.7%) 34
 • (25.6%) 23
 • (15.6%) 14
672.7560.6
מדד ת"א גלובל-בלוטק
-0.05%
-0.2
354.8
2.87% 2.87% 1.76%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 291.0
 • 378.6
 • 2,625.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (20.7%) 23
 • (35.2%) 39
 • (26.1%) 29
 • (18.0%) 20
384.7322.4
מדד ת"א טכנולוגיה
+0.13%
+1.4
1,058.5
1.77% 1.77% 11.57%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 253.0
 • 324.4
 • 2,398.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (18.0%) 16
 • (40.4%) 36
 • (27.0%) 24
 • (14.6%) 13
1,107.4923.0
מדד ת"א ביומד
-1.49%
-1.6
107.2
4.90% 4.90% -10.41%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 38.0
 • 54.1
 • 304.5
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (33.3%) 7
 • (14.3%) 3
 • (23.8%) 5
 • (28.6%) 6
135.795.5
מדד ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע
+1.13%
+14.3
1,274.1
3.94% 3.94% -9.71%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 57.0
 • 62.6
 • 378.8
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (30.0%) 6
 • (35.0%) 7
 • (20.0%) 4
 • (15.0%) 3
1,421.61,080.4
מדד ת"א נפט וגז
-0.15%
-2.3
1,544.9
2.32% 2.32% 35.26%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 78.0
 • 96.1
 • 359.7
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.3%) 1
 • (25.0%) 3
 • (58.4%) 7
 • (8.3%) 1
1,689.61,021.2
מדד ת"א פיננסים
-0.14%
-4.4
3,142.7
1.39% 1.39% 6.76%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 371.0
 • 422.1
 • 1,142.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (15.4%) 6
 • (38.5%) 15
 • (43.5%) 17
 • (2.6%) 1
3,424.12,737.3
מדד ת"א נדל"ן
+0.41%
+3.8
916.4
5.28% 5.28% 3.95%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 236.0
 • 217.2
 • 1,682.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (21.0%) 17
 • (45.7%) 37
 • (25.9%) 21
 • (7.4%) 6
977.2714.0
מדד ת"א בנקים-5
-0.59%
-20.5
3,430.3
-0.56% -0.56% 4.56%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 303.0
 • 348.1
 • 735.9
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (0.0%) 0
 • (100.0%) 5
 • (0.0%) 0
3,868.32,967.9
מדד ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים
+0.47%
+10.7
2,295.2
4.78% 4.78% 6.19%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 52.0
 • 68.1
 • 359.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (18.8%) 6
 • (43.7%) 14
 • (34.4%) 11
 • (3.1%) 1
2,397.71,891.3
מדד ת"א צמיחה
-0.18%
-2.3
1,271.6
2.35% 2.35% -3.64%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 50.0
 • 40.0
 • 328.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (23.6%) 47
 • (41.2%) 82
 • (23.1%) 46
 • (12.1%) 24
1,447.21,159.4
מדד ת"א All Share
+0.44%
+7.1
1,616.5
4.09% 4.09% -1.50%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 1,187.0
 • 1,355.0
 • 7,351.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (20.3%) 78
 • (40.1%) 154
 • (30.2%) 116
 • (9.4%) 36
1,749.61,392.1
מדד תל-דיב
+0.36%
+9.3
2,573.6
3.53% 3.53% -0.46%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 495.0
 • 564.7
 • 2,884.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (11.8%) 8
 • (44.1%) 30
 • (38.2%) 26
 • (5.9%) 4
2,773.32,208.6
מדד ת"א מעלה
-0.28%
-6.2
2,196.3
3.00% 3.00% -0.64%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 590.0
 • 708.8
 • 2,204.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (12.8%) 6
 • (34.0%) 16
 • (46.8%) 22
 • (6.4%) 3
2,307.11,911.0
* כל המניות וההמירים
-0.04%
-0.5
1,349.3
2.41% 2.41% 1.63%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (21.6%) 122
 • (43.5%) 246
 • (24.1%) 136
 • (10.8%) 61
1,415.41,191.0
* מדד מניות כללי
-0.04%
-0.6
1,381.9
2.42% 2.42% 1.62%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (22.8%) 122
 • (41.1%) 219
 • (24.9%) 133
 • (11.2%) 60
1,449.71,219.4
* מדד יתר מניות
+0.29%
+7.4
2,549.9
2.39% 2.39% 3.25%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (25.7%) 105
 • (39.6%) 162
 • (21.5%) 88
 • (13.2%) 54
2,670.42,269.7
07/12/2023 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של * , 07/12/2023 נתוני מדדים אלו מתעדכנים ברצף ומעודכנים לתאריך
ענפים
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד בנקים
-0.56%
-20.8
3,720.6
-0.68% -0.68% 6.29%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (14.3%) 1
 • (85.7%) 6
 • (0.0%) 0
4,169.03,176.6
מסחר ושרותים
+0.28%
+3.8
1,363.7
4.04% 4.04% -15.60%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (23.2%) 19
 • (45.1%) 37
 • (24.4%) 20
 • (7.3%) 6
1,660.31,222.6
נדל"ן ובינוי
-0.04%
-0.6
1,381.9
2.42% 2.42% 1.62%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (18.8%) 21
 • (52.7%) 59
 • (21.4%) 24
 • (7.1%) 8
1,449.71,219.4
חברות תעשיה
-0.20%
-3.7
1,837.2
1.79% 1.79% -13.69%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (25.0%) 14
 • (35.7%) 20
 • (30.4%) 17
 • (8.9%) 5
2,245.01,752.0
חברות השקעה ואחזקות
+0.83%
+6.4
774.7
3.85% 3.85% -16.28%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (15.2%) 5
 • (51.4%) 17
 • (27.3%) 9
 • (6.1%) 2
973.1674.8
חיפושי נפט וגז
-0.05%
-1.1
2,189.9
3.51% 3.51% 29.24%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (14.3%) 3
 • (28.6%) 6
 • (47.6%) 10
 • (9.5%) 2
2,419.11,493.3
כימיה גומי ופלסטיק
-0.76%
-29.9
3,933.4
0.54% 0.54% -17.50%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (14.3%) 2
 • (50.0%) 7
 • (28.6%) 4
 • (7.1%) 1
5,260.93,791.5
07/12/2023 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של