מדדים ראשי

 
 
 • מדדי מניות - ת"א
 • מדדי אג"ח - ת"א
 • מדדי מניות - חו"ל
 • מניות ישראליות בארה"ב
 • מניות ישראליות באירופה
מדדי מניות
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד ת"א 35
-0.10%
-1.7
1,634.8
-1.37% 3.00% 8.28%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 674.0
 • 786.7
 • 2,909.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.8%) 3
 • (70.7%) 24
 • (17.6%) 6
 • (2.9%) 1
1,676.01,391.7
מדד ת"א 125
-0.17%
-2.5
1,472.0
-1.43% 2.44% 7.89%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 809.0
 • 937.2
 • 3,145.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (4.8%) 6
 • (36.3%) 45
 • (47.6%) 59
 • (11.3%) 14
1,505.01,269.3
מדד ת"א 90
-0.55%
-6.3
1,136.0
-1.75% 0.40% 4.25%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 135.0
 • 121.8
 • 329.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (3.3%) 3
 • (23.3%) 21
 • (59.0%) 53
 • (14.4%) 13
1,171.21,036.0
מדד ת"א SME60
-0.31%
-2.0
628.3
-0.36% 0.70% -11.04%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 22.2
 • 19.6
 • 51.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.1%) 5
 • (45.1%) 28
 • (32.3%) 20
 • (14.5%) 9
727.8604.9
מדד ת"א טק-עילית
-0.75%
-3.1
416.0
-3.41% -1.35% 5.16%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 143.0
 • 138.8
 • 375.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.6%) 4
 • (34.4%) 21
 • (41.0%) 25
 • (18.0%) 11
453.0374.2
מדד ת"א גלובל-בלוטק
-0.89%
-3.4
374.3
-3.01% -0.90% 1.58%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 244.0
 • 215.6
 • 688.7
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.4%) 5
 • (32.1%) 25
 • (42.3%) 33
 • (19.2%) 15
400.8347.7
מדד ת"א טכנולוגיה
-0.87%
-5.0
572.1
-3.16% -1.44% 7.08%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 122.0
 • 112.9
 • 327.7
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (2.0%) 1
 • (38.8%) 19
 • (44.9%) 22
 • (14.3%) 7
606.7501.5
מדד ת"א ביומד
-0.85%
-3.1
355.1
-3.33% -0.21% -4.33%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 122.0
 • 102.7
 • 405.5
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (13.8%) 4
 • (20.7%) 6
 • (37.9%) 11
 • (27.6%) 8
410.2345.4
מדד ת"א תקשורת וטכנו' מידע
-1.17%
-10.7
906.7
-3.55% -0.13% -5.73%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 49.7
 • 45.7
 • 150.1
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (40.0%) 8
 • (45.0%) 9
 • (15.0%) 3
988.9779.5
מדד ת"א נפט וגז
+2.05%
+21.7
1,077.5
1.16% 2.28% 17.20%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 67.4
 • 30.8
 • 124.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (30.8%) 4
 • (38.5%) 5
 • (23.1%) 3
 • (7.7%) 1
1,100.0814.0
מדד ת"א פיננסים
+0.56%
+11.5
2,052.8
-0.01% 4.53% 11.09%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 267.0
 • 203.4
 • 612.8
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (60.7%) 17
 • (39.3%) 11
 • (0.0%) 0
2,068.81,771.2
מדד ת"א נדל"ן
-0.45%
-2.4
543.3
-0.81% 0.94% -3.94%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 64.9
 • 80.8
 • 254.1
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (5.5%) 4
 • (35.6%) 26
 • (45.2%) 33
 • (13.7%) 10
587.0521.5
מדד ת"א בנקים-5
+0.33%
+7.4
2,225.2
-0.86% 4.73% 13.57%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 241.0
 • 177.2
 • 511.7
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (80.0%) 4
 • (20.0%) 1
 • (0.0%) 0
2,251.21,786.7
מדד ת"א ביטוח-פלוס
+0.36%
+6.7
1,856.4
-0.16% 2.95% 5.01%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 22.5
 • 23.1
 • 146.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (57.9%) 11
 • (42.1%) 8
 • (0.0%) 0
1,933.51,622.9
מדד ת"א צמיחה
-0.10%
-1.3
1,260.9
-0.62% 1.19% -3.95%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 26.2
 • 24.3
 • 61.1
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.4%) 9
 • (47.1%) 66
 • (37.9%) 53
 • (8.6%) 12
1,374.21,192.0
מדד ת"א All Share
-0.31%
-4.1
1,303.1
-1.16% 0.87% -0.75%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 858.0
 • 801.9
 • 3,216.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.1%) 20
 • (42.7%) 139
 • (40.5%) 132
 • (10.7%) 35
1,374.51,230.7
מדד תל-דיב
-0.23%
-4.0
1,737.7
-0.30% 2.25% 1.75%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 373.0
 • 315.0
 • 912.8
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (5.4%) 3
 • (39.3%) 22
 • (44.6%) 25
 • (10.7%) 6
1,774.31,562.8
מדד ת"א מעלה
-0.23%
-4.1
1,767.0
-1.25% 2.50% 11.07%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 505.0
 • 399.8
 • 1,248.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (51.5%) 17
 • (36.4%) 12
 • (12.1%) 4
1,792.31,477.9
* כל המניות וההמירים
-0.52%
-6.0
1,144.2
-1.35% 2.56% 7.46%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.3%) 39
 • (46.9%) 220
 • (31.6%) 148
 • (13.2%) 62
1,165.2997.3
* מדד מניות כללי
-0.52%
-6.1
1,172.1
-1.35% 2.57% 7.49%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.6%) 38
 • (44.7%) 199
 • (32.7%) 145
 • (14.0%) 62
1,193.71,020.9
* מדד יתר מניות
-0.11%
-2.4
2,185.5
0.73% 2.36% 1.03%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (10.1%) 32
 • (48.4%) 154
 • (26.7%) 85
 • (14.8%) 47
2,241.82,013.4
15/11/2018 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של * , 15/11/2018 נתוני מדדים אלו מתעדכנים ברצף ומעודכנים לתאריך
ענפים
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד בנקים
+0.35%
+8.0
2,289.5
-0.71% 4.68% 12.81%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (66.7%) 6
 • (33.3%) 3
 • (0.0%) 0
2,313.41,860.1
מדד חברות ביטוח
+0.62%
+13.2
2,122.6
0.07% 3.75% 7.10%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (71.4%) 5
 • (28.6%) 2
 • (0.0%) 0
2,197.71,831.2
מסחר ושרותים
+0.13%
+1.7
1,284.7
-0.41% 3.58% -4.95%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (4.2%) 3
 • (63.4%) 45
 • (29.6%) 21
 • (2.8%) 2
1,431.11,127.5
נדל"ן ובינוי
-0.03%
-0.3
963.2
0.19% 2.98% -1.56%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.1%) 6
 • (40.4%) 40
 • (34.3%) 34
 • (19.2%) 19
998.2875.9
חברות תעשיה
-0.19%
-3.4
1,800.0
-1.00% 0.88% 26.13%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.1%) 4
 • (43.9%) 29
 • (39.4%) 26
 • (10.6%) 7
1,828.11,342.8
חברות השקעה ואחזקות
+0.41%
+3.2
779.2
-0.59% 3.99% 21.14%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (11.3%) 6
 • (58.5%) 31
 • (20.8%) 11
 • (9.4%) 5
787.8604.3
חיפושי נפט וגז
+1.85%
+29.1
1,573.5
0.37% 3.42% 18.81%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (23.5%) 4
 • (35.3%) 6
 • (29.4%) 5
 • (11.8%) 2
1,611.41,159.5
כימיה גומי ופלסטיק
+0.15%
+5.5
3,686.3
-2.22% 6.62% 48.71%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.3%) 1
 • (56.1%) 9
 • (31.3%) 5
 • (6.3%) 1
3,770.02,420.9
15/11/2018 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של