מדדים ראשי

 
 
 • מדדי מניות - ת"א
 • מדדי אג"ח - ת"א
 • מדדי מניות - חו"ל
 • מניות ישראליות בארה"ב
 • מניות ישראליות באירופה
מדדי מניות
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד ת"א 35
+0.40%
+5.6
1,405.6
-0.83% -2.29% -4.43%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 788.0
 • 590.5
 • 1,727.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (14.3%) 5
 • (42.9%) 15
 • (31.4%) 11
 • (11.4%) 4
1,479.01,363.5
מדד ת"א 125
+0.43%
+5.6
1,289.4
-0.33% -1.96% 0.55%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 950.0
 • 779.4
 • 2,179.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (13.5%) 18
 • (52.7%) 70
 • (24.8%) 33
 • (9.0%) 12
1,321.91,232.2
מדד ת"א 90
+0.59%
+6.2
1,065.5
1.45% -0.34% 18.50%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 161.0
 • 154.8
 • 458.9
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (13.3%) 13
 • (56.1%) 55
 • (22.4%) 22
 • (8.2%) 8
1,083.8868.5
מדד ת"א SME60
+0.07%
+0.5
713.6
0.27% -2.94% -5.89%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 29.0
 • 27.0
 • 106.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (9.7%) 6
 • (41.9%) 26
 • (38.7%) 24
 • (9.7%) 6
819.5689.4
מדד ת"א טק-עילית
+0.77%
+3.1
401.6
-0.72% -5.72% 5.20%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 208.0
 • 121.0
 • 312.4
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (19.0%) 11
 • (44.8%) 26
 • (25.9%) 15
 • (10.3%) 6
430.1361.9
מדד ת"א גלובל-בלוטק
+0.63%
+2.3
372.0
-0.20% -4.43% -1.24%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 370.0
 • 237.0
 • 1,112.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (23.8%) 20
 • (39.3%) 33
 • (22.6%) 19
 • (14.3%) 12
399.6339.4
מדד ת"א טכנולוגיה
+0.63%
+3.3
533.3
-0.10% -2.43% 14.17%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 156.0
 • 94.3
 • 267.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (21.2%) 11
 • (40.3%) 21
 • (23.1%) 12
 • (15.4%) 8
551.6449.1
מדד ת"א ביומד
+0.76%
+2.9
377.7
-0.33% -8.75% -15.46%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 144.0
 • 116.5
 • 628.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (29.0%) 9
 • (38.7%) 12
 • (19.4%) 6
 • (12.9%) 4
458.9335.6
מדד ת"א תקשורת וטכנו' מידע
+0.13%
+1.2
898.7
0.32% -0.19% -8.90%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 62.6
 • 45.3
 • 124.3
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (20.0%) 4
 • (30.0%) 6
 • (45.0%) 9
 • (5.0%) 1
999.3816.7
מדד ת"א נפט וגז
-0.65%
-6.0
916.2
3.47% -1.28% -18.08%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 39.3
 • 27.6
 • 134.8
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (41.6%) 5
 • (41.7%) 5
 • (16.7%) 2
1,204.1866.0
מדד ת"א פיננסים
-0.01%
-0.2
1,773.3
1.64% -0.19% 21.53%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 229.0
 • 137.9
 • 472.4
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (17.9%) 5
 • (46.4%) 13
 • (25.0%) 7
 • (10.7%) 3
1,783.21,382.9
מדד ת"א נדל"ן
+0.59%
+3.3
558.7
1.39% 0.79% 21.87%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 97.1
 • 96.0
 • 336.8
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (12.3%) 9
 • (60.4%) 44
 • (20.5%) 15
 • (6.8%) 5
558.7446.4
מדד ת"א בנקים-5
-0.22%
-3.9
1,791.8
-0.12% -3.01% 13.48%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 190.0
 • 109.5
 • 439.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (40.0%) 2
 • (60.0%) 3
 • (0.0%) 0
1,847.41,525.7
מדד ת"א ביטוח-פלוס
+0.03%
+0.5
1,768.8
3.23% 0.86% 29.01%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 38.7
 • 26.7
 • 95.3
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (26.3%) 5
 • (36.8%) 7
 • (21.1%) 4
 • (15.8%) 3
1,768.81,295.3
מדד ת"א צמיחה
+0.41%
+5.4
1,318.6
1.43% -1.59% 4.92%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 24.4
 • 16.5
 • 39.3
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (19.9%) 27
 • (44.9%) 61
 • (23.5%) 32
 • (11.8%) 16
1,494.81,238.5
מדד ת"א All Share
+0.35%
+4.5
1,290.0
0.73% -1.46% 3.33%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 1,003.9
 • 682.7
 • 2,271.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (15.4%) 51
 • (47.4%) 157
 • (26.9%) 89
 • (10.3%) 34
1,352.01,196.4
מדד תל-דיב
+0.11%
+1.8
1,645.5
0.63% -0.62% 10.38%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 383.0
 • 281.4
 • 830.4
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (4.3%) 2
 • (57.4%) 27
 • (25.5%) 12
 • (12.8%) 6
1,731.81,437.3
מדד ת"א מעלה
+0.24%
+3.5
1,497.9
0.23% -1.88% 9.66%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 475.0
 • 303.4
 • 1,237.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (14.3%) 5
 • (42.9%) 15
 • (25.7%) 9
 • (17.1%) 6
1,550.51,339.1
* כל המניות וההמירים
+0.44%
+4.4
1,004.6
0.44% -1.32% -6.71%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (14.9%) 70
 • (52.3%) 245
 • (22.8%) 107
 • (10.0%) 47
1,104.4981.7
* מדד מניות כללי
+0.44%
+4.5
1,028.5
0.44% -1.32% -6.76%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (15.4%) 69
 • (51.8%) 232
 • (22.3%) 100
 • (10.5%) 47
1,131.21,005.1
* מדד יתר מניות
+1.22%
+26.0
2,129.8
1.22% -1.92% 2.40%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (15.9%) 50
 • (51.7%) 162
 • (21.3%) 67
 • (11.1%) 35
2,396.22,016.1
12/11/2017 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של * , 16/11/2017 נתוני מדדים אלו מתעדכנים ברצף ומעודכנים לתאריך
ענפים
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד בנקים
+0.83%
+15.6
1,881.0
0.83% -1.88% 14.35%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (66.7%) 6
 • (33.3%) 3
 • (0.0%) 0
1,917.01,580.9
מדד חברות ביטוח
+0.95%
+18.3
1,923.7
0.95% -1.64% 32.91%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (71.4%) 5
 • (14.3%) 1
 • (14.3%) 1
1,973.11,354.3
מסחר ושרותים
+0.11%
+1.4
1,311.5
0.11% -1.02% -3.56%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (15.7%) 11
 • (45.7%) 32
 • (28.6%) 20
 • (10.0%) 7
1,459.31,258.2
נדל"ן ובינוי
+0.33%
+3.2
967.1
0.33% -0.37% 19.21%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (12.2%) 12
 • (61.2%) 60
 • (18.4%) 18
 • (8.2%) 8
988.6787.4
חברות תעשיה
+0.23%
+3.1
1,354.7
0.23% -1.51% 14.48%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.3%) 4
 • (56.1%) 36
 • (31.3%) 20
 • (6.3%) 4
1,381.01,129.2
חברות השקעה ואחזקות
+0.80%
+4.9
612.3
0.80% -1.90% 7.16%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (12.8%) 6
 • (59.6%) 28
 • (19.1%) 9
 • (8.5%) 4
682.5544.5
חיפושי נפט וגז
+2.31%
+30.5
1,321.6
2.31% -3.54% -17.36%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (58.8%) 10
 • (29.4%) 5
 • (11.8%) 2
1,760.51,276.9
כימיה גומי ופלסטיק
-0.13%
-3.2
2,497.4
-0.13% -2.55% -3.10%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (13.3%) 2
 • (46.7%) 7
 • (40.0%) 6
 • (0.0%) 0
2,887.42,437.3
12/11/2017 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של