מדדים ראשי

 
 
 • מדדי מניות - ת"א
 • מדדי אג"ח - ת"א
 • מדדי מניות - חו"ל
 • מניות ישראליות בארה"ב
 • מניות ישראליות באירופה
מדדי מניות
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד ת"א 35
+0.10%
+0.9
1,542.8
0.73% 2.19% 2.19%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 1,079.7
 • 703.2
 • 2,650.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.6%) 3
 • (22.9%) 8
 • (62.8%) 22
 • (5.7%) 2
1,541.91,363.5
מדד ת"א 125
+0.05%
-2.9
1,399.9
0.54% 2.61% 2.61%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 1,250.6
 • 880.9
 • 2,983.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.0%) 8
 • (39.1%) 52
 • (48.9%) 65
 • (6.0%) 8
1,402.91,232.2
מדד ת"א 90
-0.12%
-11.9
1,132.0
0.05% 3.89% 3.89%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 170.0
 • 148.1
 • 458.9
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (5.1%) 5
 • (44.9%) 44
 • (43.9%) 43
 • (6.1%) 6
1,143.9891.6
מדד ת"א SME60
+0.59%
+2.0
727.3
0.89% 2.97% 2.97%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 27.7
 • 28.1
 • 106.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (16.1%) 10
 • (37.1%) 23
 • (42.0%) 26
 • (4.8%) 3
819.5675.9
מדד ת"א טק-עילית
-0.03%
-0.3
413.1
0.60% 4.44% 4.44%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 174.0
 • 131.5
 • 425.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (13.8%) 8
 • (37.9%) 22
 • (41.4%) 24
 • (6.9%) 4
430.1364.4
מדד ת"א גלובל-בלוטק
+0.41%
+0.7
391.6
1.16% 6.29% 6.29%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 308.0
 • 271.1
 • 1,645.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (14.3%) 12
 • (38.1%) 32
 • (39.3%) 33
 • (8.3%) 7
399.6339.4
מדד ת"א טכנולוגיה
+0.05%
-0.1
551.3
0.91% 3.18% 3.18%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 163.0
 • 105.6
 • 392.5
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (17.0%) 9
 • (30.2%) 16
 • (43.4%) 23
 • (9.4%) 5
554.1468.7
מדד ת"א ביומד
+0.31%
+0.4
405.9
1.25% 9.36% 9.36%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 119.0
 • 125.7
 • 920.3
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (10.0%) 3
 • (50.0%) 15
 • (33.3%) 10
 • (6.7%) 2
435.4335.6
מדד ת"א תקשורת וטכנו' מידע
-0.13%
-12.9
962.5
0.11% 0.07% 0.07%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 168.0
 • 56.0
 • 168.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (15.0%) 3
 • (25.0%) 5
 • (40.0%) 8
 • (20.0%) 4
988.9816.7
מדד ת"א נפט וגז
-0.04%
-10.5
930.2
-0.61% 1.18% 1.18%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 18.0
 • 32.9
 • 134.8
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (7.7%) 1
 • (23.1%) 3
 • (53.8%) 7
 • (15.4%) 2
1,204.1866.0
מדד ת"א פיננסים
-0.62%
-15.8
1,909.9
0.11% 3.36% 3.36%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 172.0
 • 169.9
 • 625.7
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (3.6%) 1
 • (28.6%) 8
 • (67.8%) 19
 • (0.0%) 0
1,925.71,433.9
מדד ת"א נדל"ן
-0.22%
-5.6
576.1
-0.12% 1.86% 1.86%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 94.0
 • 96.6
 • 278.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (5.5%) 4
 • (42.5%) 31
 • (49.3%) 36
 • (2.7%) 2
582.7467.3
מדד ת"א בנקים-5
-0.85%
-20.6
1,972.0
-0.23% 0.64% 0.64%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 144.0
 • 142.3
 • 581.5
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (0.0%) 0
 • (100.0%) 5
 • (0.0%) 0
1,998.61,554.2
מדד ת"א ביטוח-פלוס
-0.25%
-12.5
1,867.3
0.47% 5.63% 5.63%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 26.3
 • 24.6
 • 94.1
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (5.3%) 1
 • (31.6%) 6
 • (63.1%) 12
 • (0.0%) 0
1,879.81,326.4
מדד ת"א צמיחה
+0.30%
+2.4
1,372.9
1.00% 4.58% 4.58%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 23.2
 • 18.0
 • 40.1
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (7.3%) 10
 • (45.3%) 62
 • (37.2%) 51
 • (10.2%) 14
1,494.81,255.9
מדד ת"א All Share
+0.07%
-7.2
1,357.1
0.36% 3.36% 3.36%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 1,301.4
 • 780.2
 • 3,058.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.4%) 28
 • (41.3%) 137
 • (42.8%) 142
 • (7.5%) 25
1,364.41,196.4
מדד תל-דיב
-0.09%
-20.6
1,747.7
-0.02% 2.34% 2.34%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 709.0
 • 335.1
 • 1,369.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.4%) 3
 • (34.0%) 16
 • (57.5%) 27
 • (2.1%) 1
1,768.31,467.3
מדד ת"א מעלה
-0.61%
-14.4
1,620.0
0.19% 1.83% 1.83%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 707.0
 • 365.0
 • 1,647.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (5.7%) 2
 • (37.1%) 13
 • (48.6%) 17
 • (8.6%) 3
1,634.51,367.2
* כל המניות וההמירים
+0.19%
+2.1
1,108.2
0.95% 4.07% 4.07%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (11.6%) 55
 • (44.5%) 211
 • (34.8%) 165
 • (9.1%) 43
1,108.9981.7
* מדד מניות כללי
+0.19%
+2.2
1,134.9
0.95% 4.08% 4.08%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (11.8%) 53
 • (43.4%) 196
 • (35.3%) 159
 • (9.5%) 43
1,135.61,005.1
* מדד יתר מניות
-0.21%
-4.7
2,237.1
0.30% 3.41% 3.41%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (14.2%) 45
 • (45.2%) 144
 • (29.6%) 94
 • (11.0%) 35
2,396.22,099.9
16/01/2018 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של * , 16/01/2018 נתוני מדדים אלו מתעדכנים ברצף ומעודכנים לתאריך
ענפים
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד בנקים
-0.82%
-16.8
2,047.8
-0.21% 0.90% 0.90%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (22.2%) 2
 • (77.8%) 7
 • (0.0%) 0
2,073.01,624.1
מדד חברות ביטוח
-0.33%
-7.0
2,106.2
0.67% 6.27% 6.27%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (28.6%) 2
 • (71.4%) 5
 • (0.0%) 0
2,122.21,398.5
מסחר ושרותים
+1.06%
+14.8
1,392.7
0.82% 3.04% 3.04%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (11.4%) 8
 • (48.6%) 34
 • (30.0%) 21
 • (10.0%) 7
1,459.31,258.2
נדל"ן ובינוי
-0.90%
-8.8
972.8
-1.27% -0.58% -0.58%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.7%) 7
 • (47.2%) 49
 • (42.3%) 44
 • (3.8%) 4
998.2822.3
חברות תעשיה
+0.13%
+1.9
1,447.0
1.33% 1.39% 1.39%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (9.0%) 6
 • (52.2%) 35
 • (26.9%) 18
 • (11.9%) 8
1,452.41,218.9
חברות השקעה ואחזקות
+0.22%
+1.6
709.2
1.34% 10.26% 10.26%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.5%) 4
 • (59.6%) 28
 • (23.4%) 11
 • (8.5%) 4
713.3587.1
חיפושי נפט וגז
-0.34%
-4.6
1,359.4
-0.54% 2.64% 2.64%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (5.9%) 1
 • (29.4%) 5
 • (41.2%) 7
 • (23.5%) 4
1,760.51,254.4
כימיה גומי ופלסטיק
+0.56%
+14.8
2,643.1
4.36% 6.62% 6.62%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (68.7%) 11
 • (12.5%) 2
 • (18.8%) 3
2,887.42,420.9
16/01/2018 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של