מדדים ראשי

 
 
 • מדדי מניות - ת"א
 • מדדי אג"ח - ת"א
 • מדדי מניות - חו"ל
 • מניות ישראליות בארה"ב
 • מניות ישראליות באירופה
מדדי מניות
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד ת"א 35
-0.86%
-14.6
1,689.5
-0.24% -0.45% 12.70%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 1,563.0
 • 729.0
 • 2,022.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (2.9%) 1
 • (34.3%) 12
 • (48.5%) 17
 • (14.3%) 5
1,709.11,275.2
מדד ת"א 125
-0.69%
-12.2
1,761.5
0.07% -0.61% 12.33%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 2,131.0
 • 1,117.0
 • 2,723.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.8%) 9
 • (35.3%) 47
 • (41.4%) 55
 • (16.5%) 22
1,783.21,300.0
מדד ת"א 90
-0.28%
-5.6
1,999.0
0.78% -0.84% 14.20%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 568.0
 • 388.5
 • 825.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.2%) 8
 • (35.7%) 35
 • (38.8%) 38
 • (17.3%) 17
2,044.51,223.8
מדד ת"א SME60
-0.52%
-4.3
823.1
-0.36% 0.07% 18.66%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 48.0
 • 62.5
 • 158.5
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (9.1%) 6
 • (15.2%) 10
 • (48.4%) 32
 • (27.3%) 18
862.9508.3
מדד ת"א טק-עילית
-0.90%
-7.0
772.3
0.26% -0.56% 1.81%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 880.0
 • 344.0
 • 1,239.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (9.5%) 9
 • (23.2%) 22
 • (33.6%) 32
 • (33.7%) 32
909.3623.4
מדד ת"א גלובל-בלוטק
-0.80%
-4.6
574.0
0.34% -0.11% 6.79%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 948.0
 • 418.3
 • 1,315.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (11.3%) 15
 • (24.1%) 32
 • (31.6%) 42
 • (33.0%) 44
686.0439.3
מדד ת"א טכנולוגיה
-1.13%
-13.6
1,196.6
0.34% -0.88% 2.34%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 857.0
 • 315.0
 • 1,096.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.3%) 6
 • (28.4%) 27
 • (31.6%) 30
 • (33.7%) 32
1,351.2946.4
מדד ת"א ביומד
-0.19%
-0.6
317.6
-1.68% 0.28% 19.33%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 90.0
 • 102.9
 • 250.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (23.7%) 9
 • (13.2%) 5
 • (31.5%) 12
 • (31.6%) 12
408.2232.3
מדד ת"א תקשורת וטכנו' מידע
-0.08%
-1.1
1,357.2
3.17% 1.83% 10.01%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 105.0
 • 60.9
 • 159.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (9.5%) 2
 • (33.3%) 7
 • (38.2%) 8
 • (19.0%) 4
1,408.21,047.2
מדד ת"א נפט וגז
-0.91%
-6.4
693.9
0.47% 1.98% 32.58%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 38.0
 • 51.9
 • 148.7
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.7%) 1
 • (13.3%) 2
 • (46.7%) 7
 • (33.3%) 5
704.4363.8
מדד ת"א פיננסים
-0.52%
-14.0
2,675.6
0.86% 0.33% 27.07%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 763.0
 • 362.2
 • 1,478.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (37.8%) 14
 • (48.7%) 18
 • (13.5%) 5
2,716.61,582.1
מדד ת"א נדל"ן
+0.24%
+2.4
1,002.1
0.94% -1.05% 20.41%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 191.0
 • 183.2
 • 404.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.6%) 6
 • (42.8%) 30
 • (35.7%) 25
 • (12.9%) 9
1,031.6545.1
מדד ת"א בנקים-5
-0.46%
-12.4
2,667.8
1.26% 1.17% 30.97%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 689.0
 • 282.0
 • 1,186.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (20.0%) 1
 • (80.0%) 4
 • (0.0%) 0
2,707.01,614.9
מדד ת"א ביטוח-פלוס
-0.47%
-11.3
2,369.3
0.41% -1.93% 22.75%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 70.0
 • 75.1
 • 239.7
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (40.0%) 12
 • (43.3%) 13
 • (16.7%) 5
2,497.51,262.1
מדד ת"א צמיחה
-0.79%
-16.9
2,110.9
0.48% 0.83% 16.78%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 73.0
 • 92.8
 • 175.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (7.2%) 14
 • (32.5%) 63
 • (37.1%) 72
 • (23.2%) 45
2,127.71,213.3
מדד ת"א All Share
-0.52%
-10.3
1,976.5
0.51% -0.56% 15.74%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 2,253.0
 • 1,272.0
 • 3,006.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (7.4%) 29
 • (30.5%) 120
 • (40.5%) 159
 • (21.6%) 85
2,008.61,230.6
מדד תל-דיב
-0.24%
-6.3
2,676.0
0.50% -0.37% 22.18%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 629.0
 • 435.2
 • 1,080.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (5.1%) 3
 • (44.0%) 26
 • (37.3%) 22
 • (13.6%) 8
2,737.51,542.7
מדד ת"א מעלה
-0.68%
-14.1
2,061.7
0.18% -0.76% 16.57%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 1,216.0
 • 560.7
 • 1,665.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.1%) 2
 • (36.4%) 12
 • (36.4%) 12
 • (21.2%) 7
2,111.61,401.8
* כל המניות וההמירים
-0.71%
-9.6
1,348.0
-0.02% -0.64% 12.30%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.8%) 47
 • (36.1%) 193
 • (34.5%) 184
 • (20.6%) 110
1,363.6977.0
* מדד מניות כללי
-0.71%
-9.8
1,379.6
-0.03% -0.64% 12.30%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.9%) 45
 • (34.3%) 173
 • (35.2%) 178
 • (21.6%) 109
1,395.71,000.2
* מדד יתר מניות
-0.72%
-23.2
3,222.1
-0.09% 0.31% 12.76%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (9.7%) 36
 • (33.8%) 126
 • (33.1%) 123
 • (23.4%) 87
3,248.42,069.2
17/06/2021 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של * , 17/06/2021 נתוני מדדים אלו מתעדכנים ברצף ומעודכנים לתאריך
ענפים
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד בנקים
-0.45%
-12.7
2,830.5
1.25% 1.64% 31.19%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (28.6%) 2
 • (71.4%) 5
 • (0.0%) 0
2,851.01,714.0
מסחר ושרותים
-0.10%
-1.6
1,589.4
1.18% -0.28% 14.10%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (5.0%) 4
 • (40.0%) 32
 • (37.5%) 30
 • (17.5%) 14
1,598.21,052.4
נדל"ן ובינוי
+0.08%
+1.3
1,589.2
0.45% -1.36% 20.54%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (13.4%) 13
 • (45.3%) 44
 • (28.9%) 28
 • (12.4%) 12
1,621.0895.8
חברות תעשיה
-1.33%
-26.5
1,992.1
-1.15% -1.94% 22.63%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (9.4%) 6
 • (32.8%) 21
 • (48.4%) 31
 • (9.4%) 6
2,052.51,484.4
חברות השקעה ואחזקות
-0.39%
-3.3
834.0
0.68% -0.78% -5.23%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (5.3%) 2
 • (47.4%) 18
 • (34.2%) 13
 • (13.2%) 5
916.2588.1
חיפושי נפט וגז
-1.17%
-12.1
1,030.8
0.39% 0.70% 26.97%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (13.6%) 3
 • (22.7%) 5
 • (36.4%) 8
 • (27.3%) 6
1,047.3532.1
כימיה גומי ופלסטיק
-2.24%
-96.1
4,288.1
-2.36% -1.68% 34.93%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.3%) 1
 • (37.5%) 6
 • (49.9%) 8
 • (6.3%) 1
4,500.22,063.1
17/06/2021 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של