מדדים ראשי

 
 
 • מדדי מניות - ת"א
 • מדדי אג"ח - ת"א
 • מדדי מניות - חו"ל
 • מניות ישראליות בארה"ב
 • מניות ישראליות באירופה
מדדי מניות
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד ת"א 35
+0.74%
+12.3
1,672.2
2.72% 0.37% 10.76%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 773.0
 • 587.3
 • 2,557.5
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (17.1%) 6
 • (60.1%) 21
 • (17.1%) 6
 • (5.7%) 2
1,676.01,391.7
מדד ת"א 125
+0.73%
+10.9
1,504.9
2.67% 0.80% 10.30%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 886.0
 • 706.4
 • 2,765.3
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (13.6%) 17
 • (53.6%) 67
 • (29.6%) 37
 • (3.2%) 4
1,501.01,269.3
מדד ת"א 90
+0.47%
+5.5
1,161.0
2.31% 2.01% 6.55%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 113.0
 • 97.8
 • 427.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (12.2%) 11
 • (51.2%) 46
 • (34.4%) 31
 • (2.2%) 2
1,155.51,036.0
מדד ת"א SME60
+1.52%
+9.7
649.4
2.84% 0.90% -8.05%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 13.0
 • 17.5
 • 78.5
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (21.0%) 13
 • (48.4%) 30
 • (24.2%) 15
 • (6.5%) 4
762.6604.9
מדד ת"א טק-עילית
+0.97%
+4.3
442.2
2.01% -1.33% 11.79%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 185.0
 • 114.3
 • 463.9
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (19.7%) 12
 • (52.5%) 32
 • (18.0%) 11
 • (9.8%) 6
453.0374.2
מדד ת"א גלובל-בלוטק
+1.18%
+4.6
393.9
2.26% -0.36% 6.90%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 241.0
 • 168.9
 • 703.4
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (22.4%) 17
 • (48.7%) 37
 • (18.4%) 14
 • (10.5%) 8
399.6347.7
מדד ת"א טכנולוגיה
-0.03%
-0.2
596.6
0.73% -1.01% 11.68%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 159.0
 • 97.3
 • 381.5
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (20.8%) 10
 • (47.9%) 23
 • (18.8%) 9
 • (12.5%) 6
606.7501.5
מדד ת"א ביומד
+2.88%
+10.8
384.6
3.97% 1.32% 3.62%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 81.4
 • 71.6
 • 356.4
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (25.0%) 7
 • (50.0%) 14
 • (17.9%) 5
 • (7.1%) 2
435.4345.4
מדד ת"א תקשורת וטכנו' מידע
+0.48%
+4.3
899.5
3.47% 3.39% -6.49%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 51.6
 • 40.1
 • 164.3
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (25.0%) 5
 • (50.0%) 10
 • (20.0%) 4
 • (5.0%) 1
988.9779.5
מדד ת"א נפט וגז
+1.15%
+11.9
1,045.9
5.23% 9.07% 13.77%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 33.2
 • 18.5
 • 81.4
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (28.6%) 4
 • (71.4%) 10
 • (0.0%) 0
 • (0.0%) 0
1,034.0814.0
מדד ת"א פיננסים
+1.07%
+21.8
2,060.3
2.11% 1.44% 11.49%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 258.0
 • 152.6
 • 496.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (14.3%) 4
 • (78.6%) 22
 • (7.1%) 2
 • (0.0%) 0
2,040.51,677.0
מדד ת"א נדל"ן
+0.32%
+1.8
560.8
1.72% 1.06% -0.85%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 95.2
 • 61.1
 • 182.4
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (13.7%) 10
 • (63.1%) 46
 • (20.5%) 15
 • (2.7%) 2
587.0521.5
מדד ת"א בנקים-5
+0.81%
+17.8
2,219.2
1.29% -0.63% 13.26%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 218.0
 • 131.3
 • 449.8
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (100.0%) 5
 • (0.0%) 0
 • (0.0%) 0
2,250.21,784.6
מדד ת"א ביטוח-פלוס
+1.18%
+22.0
1,884.7
3.14% 2.92% 6.62%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 34.0
 • 19.0
 • 90.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (21.1%) 4
 • (68.4%) 13
 • (10.5%) 2
 • (0.0%) 0
1,933.51,601.5
מדד ת"א צמיחה
+0.65%
+8.1
1,256.0
2.48% -0.67% -4.32%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 18.2
 • 16.2
 • 49.1
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (17.3%) 24
 • (70.5%) 98
 • (8.6%) 12
 • (3.6%) 5
1,374.21,192.0
מדד ת"א All Share
+0.76%
+10.1
1,331.1
2.54% 1.02% 1.38%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 917.0
 • 614.2
 • 2,827.5
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (16.6%) 54
 • (59.8%) 195
 • (19.6%) 64
 • (4.0%) 13
1,374.51,230.7
מדד תל-דיב
+0.69%
+12.0
1,754.0
2.54% 1.84% 2.71%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 354.0
 • 236.5
 • 802.3
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.9%) 5
 • (66.1%) 37
 • (25.0%) 14
 • (0.0%) 0
1,774.31,562.8
מדד ת"א מעלה
+0.33%
+5.8
1,790.2
2.05% 0.97% 12.53%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 528.0
 • 301.8
 • 1,097.8
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (12.1%) 4
 • (51.5%) 17
 • (27.3%) 9
 • (9.1%) 3
1,784.81,477.9
* כל המניות וההמירים
+0.53%
+6.1
1,156.3
2.42% 0.43% 8.59%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (15.9%) 75
 • (61.4%) 291
 • (16.1%) 76
 • (6.6%) 31
1,156.3997.3
* מדד מניות כללי
+0.53%
+6.3
1,184.5
2.42% 0.42% 8.63%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (16.5%) 74
 • (60.8%) 272
 • (15.8%) 71
 • (6.9%) 31
1,184.51,020.9
* מדד יתר מניות
+0.89%
+19.3
2,171.9
2.74% 1.38% 0.40%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (17.6%) 57
 • (63.5%) 205
 • (10.5%) 34
 • (8.4%) 27
2,261.32,013.4
17/09/2018 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של * , 20/09/2018 נתוני מדדים אלו מתעדכנים ברצף ומעודכנים לתאריך
ענפים
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד בנקים
-0.52%
-11.8
2,263.9
0.59% -1.27% 11.55%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (100.0%) 9
 • (0.0%) 0
 • (0.0%) 0
2,309.61,858.8
מדד חברות ביטוח
+1.29%
+27.3
2,119.6
2.01% 2.07% 6.95%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (28.6%) 2
 • (57.1%) 4
 • (14.3%) 1
 • (0.0%) 0
2,190.71,752.6
מסחר ושרותים
+0.57%
+7.2
1,261.7
3.93% 1.47% -6.65%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (11.3%) 8
 • (67.6%) 48
 • (18.3%) 13
 • (2.8%) 2
1,431.11,127.5
נדל"ן ובינוי
+0.71%
+6.9
970.4
1.18% 0.72% -0.82%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (10.9%) 11
 • (66.4%) 67
 • (16.8%) 17
 • (5.9%) 6
998.2875.9
חברות תעשיה
+1.64%
+28.4
1,734.4
2.34% 1.72% 21.53%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (10.6%) 7
 • (63.6%) 42
 • (19.7%) 13
 • (6.1%) 4
1,734.41,342.8
חברות השקעה ואחזקות
+1.23%
+9.2
748.8
2.10% 2.51% 16.41%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (24.1%) 13
 • (59.3%) 32
 • (9.3%) 5
 • (7.4%) 4
748.8604.3
חיפושי נפט וגז
+2.05%
+31.2
1,519.8
5.35% 8.66% 14.75%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (23.5%) 4
 • (76.5%) 13
 • (0.0%) 0
 • (0.0%) 0
1,528.21,159.5
כימיה גומי ופלסטיק
+3.80%
+133.2
3,505.9
4.53% 2.45% 41.43%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.3%) 1
 • (62.4%) 10
 • (18.8%) 3
 • (12.5%) 2
3,505.92,420.9
17/09/2018 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של