מדדים ראשי

 
 
 • מדדי מניות - ת"א
 • מדדי אג"ח - ת"א
 • מדדי מניות - חו"ל
 • מניות ישראליות בארה"ב
 • מניות ישראליות באירופה
מדדי מניות
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד ת"א 35
-0.39%
-6.1
1,530.5
0.13% 1.22% 1.37%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 312.0
 • 538.6
 • 1,357.6
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (27.8%) 10
 • (66.6%) 24
 • (5.6%) 2
1,554.31,363.5
מדד ת"א 125
-0.48%
-6.6
1,377.3
-0.02% 0.90% 0.95%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 375.0
 • 638.2
 • 1,470.9
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (27.8%) 35
 • (67.4%) 85
 • (4.8%) 6
1,415.41,234.6
מדד ת"א 90
-0.81%
-8.7
1,071.4
-0.41% -0.10% -1.67%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 62.6
 • 84.4
 • 203.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (27.8%) 25
 • (67.8%) 61
 • (4.4%) 4
1,155.3983.8
מדד ת"א SME60
-0.37%
-2.4
647.8
-0.60% -0.27% -8.28%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 15.9
 • 12.9
 • 51.6
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (10.0%) 6
 • (26.7%) 16
 • (53.3%) 32
 • (10.0%) 6
780.8634.5
מדד ת"א טק-עילית
-0.84%
-3.5
416.3
-1.17% 2.07% 5.24%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 72.0
 • 116.0
 • 325.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.7%) 4
 • (20.0%) 12
 • (63.3%) 38
 • (10.0%) 6
430.1374.2
מדד ת"א גלובל-בלוטק
-0.64%
-2.4
375.1
-1.04% 1.47% 1.80%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 106.0
 • 162.9
 • 578.4
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.3%) 5
 • (23.8%) 19
 • (58.8%) 47
 • (11.3%) 9
399.6339.4
מדד ת"א טכנולוגיה
-0.78%
-4.4
554.6
-0.88% 1.61% 3.82%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 64.7
 • 101.9
 • 287.7
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (4.0%) 2
 • (28.0%) 14
 • (60.0%) 30
 • (8.0%) 4
567.9490.1
מדד ת"א ביומד
-0.67%
-2.5
376.3
-1.69% 1.20% 1.38%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 41.0
 • 61.0
 • 290.8
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (10.0%) 3
 • (16.7%) 5
 • (56.6%) 17
 • (16.7%) 5
435.4335.6
מדד ת"א תקשורת וטכנו' מידע
-0.65%
-5.2
788.4
-0.27% -4.25% -18.03%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 52.8
 • 42.9
 • 181.6
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (30.0%) 6
 • (55.0%) 11
 • (15.0%) 3
988.9790.5
מדד ת"א נפט וגז
-0.91%
-8.7
950.5
-0.78% 0.05% 3.39%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 10.9
 • 13.2
 • 55.4
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (7.7%) 1
 • (30.8%) 4
 • (46.1%) 6
 • (15.4%) 2
1,163.6814.0
מדד ת"א פיננסים
-0.76%
-14.4
1,876.4
0.50% -0.36% 1.54%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 102.0
 • 139.4
 • 426.6
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (32.1%) 9
 • (60.8%) 17
 • (7.1%) 2
1,947.71,623.8
מדד ת"א נדל"ן
-0.48%
-2.6
538.2
0.17% 0.52% -4.84%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 48.8
 • 60.4
 • 166.1
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (2.7%) 2
 • (47.3%) 35
 • (45.9%) 34
 • (4.1%) 3
587.0511.7
מדד ת"א בנקים-5
-0.71%
-14.5
2,032.6
1.10% 0.00% 3.73%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 83.0
 • 118.0
 • 366.6
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (20.0%) 1
 • (80.0%) 4
 • (0.0%) 0
2,112.41,696.9
מדד ת"א ביטוח-פלוס
-1.18%
-20.0
1,682.0
-0.41% -1.78% -4.85%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 17.4
 • 18.9
 • 75.8
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (26.3%) 5
 • (63.2%) 12
 • (10.5%) 2
1,933.51,551.4
מדד ת"א צמיחה
-0.40%
-5.1
1,245.9
-0.49% 1.55% -5.09%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 13.4
 • 15.0
 • 50.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (5.6%) 8
 • (53.4%) 77
 • (29.9%) 43
 • (11.1%) 16
1,432.11,219.0
מדד ת"א All Share
-0.59%
-7.5
1,260.4
-0.33% 0.30% -4.00%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 404.0
 • 570.6
 • 1,497.3
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (4.2%) 14
 • (38.8%) 128
 • (48.5%) 160
 • (8.5%) 28
1,374.51,217.1
מדד תל-דיב
-0.55%
-9.0
1,619.6
0.09% -0.64% -5.16%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 176.0
 • 223.8
 • 623.1
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (35.7%) 20
 • (62.5%) 35
 • (1.8%) 1
1,774.31,562.8
מדד ת"א מעלה
-0.47%
-7.7
1,610.1
-0.12% 0.79% 1.21%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 212.0
 • 290.2
 • 843.6
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (34.3%) 12
 • (60.0%) 21
 • (5.7%) 2
1,640.31,449.1
* כל המניות וההמירים
+0.32%
+3.5
1,089.4
0.32% 2.09% 2.31%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (5.7%) 27
 • (47.3%) 225
 • (38.2%) 182
 • (8.8%) 42
1,112.2981.7
* מדד מניות כללי
+0.31%
+3.5
1,115.8
0.31% 2.10% 2.33%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.0%) 27
 • (45.3%) 205
 • (39.6%) 179
 • (9.1%) 41
1,139.01,005.1
* מדד יתר מניות
+0.04%
+0.8
2,117.6
0.04% 0.50% -2.11%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.3%) 27
 • (52.2%) 170
 • (28.8%) 94
 • (10.7%) 35
2,301.62,092.6
24/06/2018 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של * , 25/06/2018 נתוני מדדים אלו מתעדכנים ברצף ומעודכנים לתאריך
ענפים
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד בנקים
+1.79%
+37.9
2,118.5
1.79% 0.77% 4.38%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (44.4%) 4
 • (55.6%) 5
 • (0.0%) 0
2,185.31,774.4
מדד חברות ביטוח
+0.65%
+12.5
1,927.6
0.65% -0.97% -2.73%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (0.0%) 0
 • (85.7%) 6
 • (14.3%) 1
2,190.71,679.3
מסחר ושרותים
+0.68%
+8.0
1,179.9
0.68% -3.60% -12.70%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (5.6%) 4
 • (52.8%) 38
 • (34.7%) 25
 • (6.9%) 5
1,431.11,171.9
נדל"ן ובינוי
+0.64%
+6.0
933.9
0.64% 1.53% -4.56%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (4.9%) 5
 • (55.9%) 57
 • (36.3%) 37
 • (2.9%) 3
998.2875.9
חברות תעשיה
-0.15%
-2.3
1,510.8
-0.15% 1.28% 5.87%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (4.4%) 3
 • (54.4%) 37
 • (32.4%) 22
 • (8.8%) 6
1,535.81,304.8
חברות השקעה ואחזקות
+0.33%
+2.2
680.4
0.33% 1.76% 5.77%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (4.1%) 2
 • (61.2%) 30
 • (26.5%) 13
 • (8.2%) 4
713.3604.3
חיפושי נפט וגז
+0.37%
+5.1
1,383.9
0.37% -0.74% 4.50%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (11.8%) 2
 • (35.3%) 6
 • (41.1%) 7
 • (11.8%) 2
1,702.31,159.5
כימיה גומי ופלסטיק
+0.92%
+26.6
2,894.7
0.92% 4.25% 16.77%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (62.5%) 10
 • (25.0%) 4
 • (12.5%) 2
2,967.22,420.9
24/06/2018 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של