$
בורסת ת"א

חוסכת בריבית: דלק קידוחים תקדים פירעון חלק מהחוב באג"ח תמר בונד

שותפות הגז תפרע בחודש הבא 240 מיליון דולר מתוך הסכום הכולל של 320 מיליון דולר שמיועד לפירעון רק בסוף השנה, היתרה תיפרע במועד; ההקדמה תאפשר לחברה חיסכון הודות לתשלומי ריבית נמוכים יותר, למרות תוספת של דמי פירעון מוקדם

ליאור גוטמן 10:0014.06.20

שותפות הגז דלק קידוחים הודיעה הבוקר (א') על הקדמת הפרעון של סדרת האג"ח השלישית של תמר בונד. על פי דלק קידוחים, היקף הפרעון המוקדם יהיה 240 מיליון דולר מתוך היקף כולל של כ-320 מיליון דולר.

 

סדרות האג"ח תמר בונד הונפקו בשנת 2014 באמצעות חברת דלק ואבנר (שמוזגו מאז תחת דלק קידוחים). מדובר בחמש סדרות על סך 400 מיליון דולר כל אחת, שזכו בזמנו לדירוג השקעה בינלאומי של -BBB מ-S&P, ודירוג Aa2 מחברות הדירוג מודיס ומידרוג.

 

 

מאגר תמר, שבו מחזיקה דלק קידוחים ב-22% מאגר תמר, שבו מחזיקה דלק קידוחים ב-22% צילום: יח"צ

 

 

במקור, הפירעון נקבע ל-30 בדצמבר בשנים 2016, 2018, 2020, 2023 ו-2025. בפועל ובמהלך 2017 דלק קידוחים פרעה חלקית ארבע סדרות (2018, 2020 ,2023 ו-2025), ובשיעור של 20% מסך היתרה של כל אחת מסדרות אגרות החוב (כ-80 מיליון דולר). נכון להיום נותרו לפירעון שלוש סדרות בהיקף של 320 מיליון דולר כל אחת. עם השלמת הפירעון החלקי של הסדרה השלישית, ייפרע למעלה ממחצית מהסכום המקורי של הקרן, ובהיקף כולל של כ-1.3 מיליארד דולר, כאשר בדלק קידוחים מבטיחים שהשלמת הפירעון של הסדרה השלישית תעשה במועד שנקבע, כלומר בסוף שנת 2020.

 

עוד אמרו בשותפות שהפירעון המוקדם החלקי כולל את סכום הקרן בסך של 240 מיליון דולר, בתוספת ריבית צבורה בסך של כ-400 אלף דולר, ובתוספת דמי פירעון מוקדם (שיחושבו בסמוך למועד הפירעון בפועל) שמוערכים בכ-4.1 מיליון דולר. לטענת השותפות, הסכומים נמוכים מיתרת הריבית היחסית אשר הייתה משולמת לו היתה השותפות פורעת את הסדרה במועד הפירעון המקורי, מה שיניב עבורה חיסכון בתשלומי ריבית.

 

יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים, צוטט הבוקר באומרו ש"הפירעון המוקדם של סדרת האג"ח השלישית מעיד על החוסן הפיננסי של דלק קידוחים, הנהנית מתזרים מזומנים משמעותי הן ממאגר תמר והן ממאגר לווייתן". יוסי גבורה, משנה למנכ"ל דלק קידוחים, סיכם שבהתאם לתוכניות השותפות הם מקדמים שורה של מהלכים לשיפור המבנה הפיננסי, לרבות מכירת חלקה במאגר "תמר" (22% - ל"ג) ופירעון החוב הפרויקטאלי של מאגר לווייתן
x