$
בורסת ת"א

אין לאן לברוח: הפירעון המיידי רודף את תשובה עד לברמודה

הורדת הדירוג שספגה אלעד גרופ של יצחק תשובה מהווה עילה לפירעון מיידי של יתרת החוב לאג"ח. החברה מציעה למחזיקים לוותר על העילה תמורת שעבוד על חוף אמנון שבכנרת, חותכת את התחזית ל־2020, וחושפת את תמנון האחזקות שלה בצפון אמריקה

גולן חזני 07:4315.06.20

לא רק קבוצת דלק, גם העסקים הפרטיים של יצחק תשובה מדשדשים. ב־19 במאי הורידה S&P מעלות את דירוג האשראי של קבוצת אלעד גרופ השייכת (100%) לתשובה מדירוג של -A לרמה של BBB. אלעד גרופ, שהחזיקה בעבר בדירוג של AA, מהווה אשכול של חברות נדל"ן שמחזיק בשלל נכסים בארה"ב וקנדה. הורדת הדירוג היוותה עבור בעלי ארבע סדרות האג"ח של אלעד SPC – שהוקמה לצורך גיוס החוב בתל אביב – עילה לפירעון מיידי של יתרת החוב כלפיהם, שעומדת על 113 מיליון שקל. באלעד גרופ אומרים כי היא מנהלת מגעים למכירת החברה־הבת (100%) אלעד קנדה ביותר מחצי מיליארד דולר, כך שהסיכון למחזיקים אינו מהותי כלל.

 

על פי שטר הנאמנות לבעלי האג"ח (א', ב', ג' וד') יש עילה לפירעון מיידי אם דירוג החברה יורד אל מתחת ל־A. אג"ח אלה הונפקו ב־2005 ואלעד גרופ גייסה באמצעותן כמעט 1.4 מיליארד שקל. שנתיים לאחר מכן תוקן שטר הנאמנות ונקבעה בו העילה המדוברת לפירעון מיידי. אג"ח אלה נפרעות בתשלומי קרן וריבית שווים במשך 64 תשלומים, אחת לרבעון. עד כה שולמו כסדרם 57 תשלומים לבעלי האג"ח, וכעת נותרו 7 תשלומים בהיקף כולל של 113 מיליון שקל, האחרון שבהם אמור להיפרע ביולי 2021.

 

 

 

בעקבות הורדת הדירוג והקמת העילה לפירעון מיידי, ביקשה החברה מהמחזיקים לוותר על עילה זו. בתמורה, היא מציעה לשלם להם תוספת ריבית של 0.5% כל זמן שדירוג האג"ח נמוך מ־A. בנוסף, אלעד מציעה להעמיד בטוחה נוספת למחזיקים בדמות שעבוד ראשון על הזכויות של תשובה בחברה פרטית שמחזיקה בקרקע בשווי של 50 מיליון שקל במפרץ אמנון שבכנרת, שמיועדת למלונאות ומסחר. בשבוע שעבר נערכה אסיפת התייעצות ראשונה של המחזיקים אך טרם נבחרה נציגות. את המגעים מול החברה מנהלת הרמטיק נאמנויות שכבר זימנה אסיפת מחזיקים נוספת.

 

מה דעתך על מניית דלק קבוצה:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

האימפריה הפרטית נחשפת

 

בתוך כך, אגב הזימון לאסיפה, נחשפת האימפריה הפרטית של תשובה מעבר לים. כאמור, מדובר באשכול סבוך של חברות, שבראשה עומדת אלעד גרופ שרשומה בברמודה, ששווי הנכסים הכולל שלהן עומד על 2.5 מיליארד דולר. שווי הנכסים המניבים, שמשתרעים על פני 22 מיליון מ"ר, עומד על 1.9 מיליארד דולר. עיקר הנכסים הם נכסי מגורים (66%). היתר נחלק בין פארקי עסקים (28%) ומסחר (6%). בימים אלו, החברות בונות עוד 2,200 דירות בניו יורק, טורונטו ופלורידה, ואלעד גרופ צופה שהתזרים ממכירתן יעמוד על 664 מיליון דולר.

 

 

 

את 2019 סיימה אלעד גרופ עם הכנסות של 248.3 מיליון דולר. מדובר על עלייה של כ־80% בהשוואה להכנסות בשנה הקודמת, שעמדו על 137.6 מיליון דולר. את הזינוק בהכנסות מסבירה החברה בעיתוי מסירת דירות שנמכרו. הרווח הגולמי יותר מהוכפל, מ־34.3 מיליון דולר בשנה הקודמת ל־81.6 מיליון דולר ב־2019, זאת, בין היתר, בשל עלייה בשיעורי הרווח ממכירת דירות.

 

הרווח התפעולי של אלעד גרופ זינק גם הוא ב־81% לעומת התקופה המקבילה ל־143.8 מיליון דולר, זאת בשל עלייה ברווח הגולמי וכן בשל רווחי שערוך. הוצאות המימון, שעמדו על 68.6 מיליון דולר ב־2018 צמחו ב־52% בשנה שעברה, ל־104.2 מיליון דולר, זאת בעיקר בשל רכישות שביצעה. בשורה התחתונה, אלעד גרופ סיימה את 2019 עם רווח נקי של 27.9 מיליון דולר – רווח נקי גבוה ביותר מפי 2 בהשוואה ל־2018, אז הרווח הנקי עמד על 11.7 מיליון דולר בלבד.

 

משנה התחזיות הסדרתי

 

אבל לא הכל ורוד. באקט שמהדהד גם את הנעשה בקבוצת דלק שבה תשובה שולט (57%), במהלך 2019 אלעד גרופ פרסמה תחזית תזרים מזומנים מעודכנת, שנחתכה בחדות (ראו תרשים). לפי התחזית המעודכנת המקורות הכספיים שעומדים לרשות הקבוצה הצטמצמו ב־148 מיליון דולר ל־1.1 מיליארד דולר. זאת בגלל ביטולה של הנפקת מניות בקנדה - בהיקף של 173.2 מיליון דולר - ובגלל שהמזומנים מהפעילות התפעולית צפויים להיות נמוכים ב־33 מיליון דולר. מנגד, היקף ההלוואות זינק מכמעט 60 מיליון דולר ל־460 מיליון דולר. השימושים הצטמצמו גם הם בכ־20 מיליון דולר, לקצת יותר ממיליארד דולר, זאת בעיקר בגלל עצירת השקעות בהיקף של 66 מיליון דולר. כתוצאה מכך, עודף המקורות על השימושים בתחזית המעודכנת עומד על 78.6 מיליון דולר ב־2020, זאת לעומת 206.8 מיליון דולר בתחזית המקורית.

 

אלעד גרופ תולה את הפער בעודף המקורות לשימוש בכך שהנפקת המניות בקנדה – "שהיוותה מקור נזילות משמעותי בתוכנית החברה", לשון המצגת — בוטלה; בכך שישנה האטה משמעותית במכירת דירות בניו יורק, וכן בירידה בתקבולים הצפויים כדיבידנד מחברת סטאר. זו, האחרונה, מחזיקה ב־14.4 אלף דירות, בעיקר בפלורידה, ובה אלעד גרופ מחזיקה 50% בשותפות שווה עם איש העסקים הישראלי יקיר גבאי.

 

יצחק תשובה. שווי נכסים כולל של 2.5 מיליארד דולר לאלעד גרופ יצחק תשובה. שווי נכסים כולל של 2.5 מיליארד דולר לאלעד גרופ צילום: עמית שעל

 

 

במהלך מרץ, ובניסיון להרגיע את המשקיעים, פרסמה קבוצת דלק תחזית תזרים מזומנים לחמש השנים הקרובות, שהיתה אופטימית במיוחד, והציגה תמונה שלפיה החברה עומדת בקלות בפירעון חובותיה בכל השנים האלו. זמן קצר לאחר מכן קבוצת דלק כבר מכרה את אחד הנכסים - יתרת המניות בחברת ההתפלה IDE - במחיר הנמוך בכמעט 20% מזה שבתחזית. בהמשך פרסמה קבוצת דלק תחזית סולידית הרבה יותר, ולשנתיים הקרובות בלבד, שבה, בין היתר, הצטמצמו היקפי הדיבידנדים הצפויים מהחברות־הבנות - דלק איתקה ודלק קידוחים, שלא תוכל לחלק דיבידנד כלל – אלא אם תצליח למחזר עד סוף השנה חוב של יותר מ־2 מיליארד דולר.

 

לאלעד גרופ יש התחייבויות שוטפות של 805.7 מיליון דולר, רובן לבנקים (577 מיליון דולר), והתחייבויות לזמן ארוך בהיקף של 1.4 מיליארד דולר. גם במקרה הזה, הבנקים הם הנושים העיקריים (1.14 מיליארד דולר). ההון העצמי של החברה בסוף 2019 עמד על 513.5 מיליון דולר. מדובר בירידה קלה בהשוואה לסוף 2018, אז ההון העצמי של אלעד גרופ עמד על 517.2 מיליון דולר. היקף המאזן גדל, עם זאת, בצורה דרמטית מ־1.9 מיליארד דולר בסוף 2018 ל־2.75 מיליארד דולר בסוף 2019, כך שיחס ההון העצמי למאזן ירד מרמה של 27% בסוף 2018 לרמה של 18.6% בלבד.

x