בורסת ת"א

לידיעת הזרים: לכל הגבלה יש ועדת חריגים

בורסת ת"א מקדמת שינוי בכללי המדדים, שיגבילו את המשקל היחסי המקסימלי של מניות הרשומות במדינה שאינה ישראל

אורי טל טנא 07:5911.06.18
בורסת ת"א מקדמת שינוי בכללי המדדים, שיגבילו את המשקל היחסי המקסימלי של מניות הרשומות במדינה שאינה ישראל. לאחר כניסתן של מניות ביומד זרות לבורסה, נקבע כי רק מניות עם זיקה ישראלית ייכללו במדדים המובילים. זאת כדי להימנע מסלקציה בעייתית של מניות במדד, הנובעת מכך שאלה שצריכות מימון מיידי יירשמו למסחר בתל אביב.

 

לא יותר מ-8% בכל מדד

 

על פי הצעת השינוי, המשקל המקסימלי של מניות זרות המאוגדות במדינה זרה לא יעלה על 8% בכל אחד משלושת המדדים ת"א־35, ת"א־90 ות"א־125. המגבלה תבוצע באמצעות מגבלת משקל לאותן מניות, אם יהיו לפחות שתי מניות הרשומות באותה מדינה באותו מדד. לכן, כרגע מסתמן כי המגבלה תשפיע אך ורק על מניות אמריקאיות.

מימין: מנכ"ל IFF אנדריאס פיביג ואורי יהודאי מפרוטרום. המושפעת המרכזית מימין: מנכ"ל IFF אנדריאס פיביג ואורי יהודאי מפרוטרום. המושפעת המרכזית צילום: אוראל כהן

 

 

מדד ת"א־35 כולל כיום את מניית פריגו, הרשומה באירלנד. כיוון שזו המניה היחידה שרשומה באירלנד, הכלל הזה לא ישפיע על משקל מניית פריגו במדד. בנוסף כולל מדד ת"א־35 גם את המניות של אופקו ואורמת טכנולוגיות, ולכן אם הכלל היה מיושם כבר עכשיו, המשקל המקסימלי של כל אחת מהן במדד היה מוגבל ל־4%. כיוון שהמשקל הנוכחי של כל אחת משתי המניות במדד נמוך משיעור זה, יישום נוכחי של הכלל לא היה משפיע על משקלן היחסי של המניות במדד.

 

אך בעדכון הרכב המדדים הקרוב צפויה מניית לייבפרסון, שרשומה בארה"ב, להיכנס למדד ת"א־35. בנוסף, אם יושלם המיזוג של פרוטרום עם IFF, תהיה המניה הממוזגת, שצפויה להמשיך להיסחר בתל אביב, מניה אמריקאית. התוצאה תהיה 4 מניות אמריקאיות במדד ת"א־35 עם משקל יחסי כולל במדד של כ־12.5%. את המצב הזה הכלל המוצע ימנע. על פי ההצעה, יעמוד המספר המרבי של מניות מאותה מדינה במדדי ת"א־35 ות"א־90 על שתיים, והמשקל המקסימלי של כל מניה במדד ת"א־35 יהיה לפיכך 4%. אולם, לוועדת המדדים תהיה סמכות לשנות את כמות המניות המקסימלית בכל מדד ואת המשקל המקסימלי לכל מניה - כל עוד המכפלה לא תהיה גבוהה מ־8%. לכן, בתרחיש כזה תצטרך ועדת המדדים לבחור בין שתי חלופות - הוצאת המניות לייבפרסון ואופקו מהמדד, או השארתן בו תוך מתן אישור לארבע מניות ממדינה אחת להיכלל במדד, דבר שיצריך במקביל צמצום של המשקל המקסימלי של כל מניה אמריקאית בת"א־35 לשיעור של 2%.

 

כיוון שלוועדת המדדים אין אינטרס שהכלל המוצע ישנה את הרכב המדדים, סביר להניח שהיא תבחר בהגדלת מספר המניות המותרות במדד מאותה מדינה לפי הצורך - במקרה זה 4 - כמובן עד לגבול מסוים, תוך הפחתה במקביל של המשקל המקסימלי למניות זרות המאוגדות באותה מדינה.

 

משקלה של אורמת יירד

 

יישום הכלל, ללא הגבלת מספר המניות, כפי שסביר שיקרה, יוביל לצמצום חד במשקל הצפוי למניית IFF במדד ת"א־35 משיעור של 7% לשיעור של 2% בלבד, ובמדד ת"א־125 משיעור של 5% ל־1.6% בלבד. כיוון שבמדד ת"א־125 נסחרת מניה אמריקאית נוספת, ביוטיים, סביר להניח שהבורסה תאפשר במדד זה חמש מניות מאותה מדינה.

 

מניה נוספת שצפויה להפחתה קלה במשקלה היחסי במדדים, בעקבות השינוי הצפוי, היא אורמת טכנולוגיות. במדד ת"א־125 יש כמה מניות נוספות שאינן רשומות בישראל, אך מלבד ארה"ב אין שתיים שהן מאותה מדינה, ולכן הכלל המוצע לא ישפיע עליהן.

 

הבורסה כבר העבירה את הכלל המוצע להערות הציבור, וסביר להניח כי אישור מגבלת המשקל, לאחר שינויים אפשריים שינבעו מהליכי האישור, יתבצע במהלך הרבעון האחרון של השנה.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x