סגור

כמו התחזיות: ההכנסות מתמלוגי גז בינואר-יוני הסתכמו ב-561 מיליון שקל

רוב הסכום, 554 מיליון שקל, נגבה מהפקת גז טבעי ממאגרי תמר ולווייתן. מ-2004 הצטברו תמלוגים בהיקף של 8.3 מילארד שקל, והצפי הכולל הוא לתמלוגים של 57 מיליארד שקל עד לסיום הפקת הגז הטבעי

אגף תמלוגים, חשבונאות וכלכלה במינהל אוצרות טבע במשרד האנרגיה פרסם היום (א') את דו"ח ההכנסות למחצית הראשונה של 2021 המציג הכנסות מתמלוגים ואגרות בסך 561 מיליון שקל, בדומה לתחזיות של האגף.
כמעט כל הסכום, 554 מיליון שקל, נגבה מהפקת גז טבעי ממאגרי תמר ולווייתן. במשרד האנרגיה אומרים שהנתונים תואמים את התחזיות. עם זאת, יש לזכור כי משרד האנרגיה הנמיך מאוד את התחזיות שלו, לאחר שב-2020 הכניסו התמלוגים רק 1.1 מיליארד שקל לעומת צפי להכנסות שעמד על 1.5 מיליארד שקל.
למעשה, במקום צפי להכנסות שהולכות ועולות בכל שנה, בחודש מרץ השנה, בעת שפורסם הדו"ח של 2020, ציין משרד האנרגיה שהצפי להכנסות מתמלוגים ב-2021 יעמוד 1.15 מיליארד שקל, מעט יותר מב-2020, והרבה פחות מהצפי המקורי של שנת 2020 שכאמור התברר כלא ריאלי. הצפי להכנסות ב-2022 יפורסם רק בעוד כחצי שנה, בעת שיפורסם הדו"ח השנתי של 2021.
1 צפייה בגלריה
לווייתן לוויתן לויתן אסדה אסדת קידוח גז טבעי 2
לווייתן לוויתן לויתן אסדה אסדת קידוח גז טבעי 2
אסדת לווייתן
(צילום: אלבטרוס)
עבור הגז הטבעי משלמות שותפויות הגז שלושה סוגים של תשלומים: הראשון הוא מס חברות רגיל, כמו כל חברה אחרת, עבור ההכנסות. השני הוא התמלוגים שמשולמים למינהל אוצרות הטבע במשרד האנרגיה עבור עצם הפקת הגז. ולכן תמורת ההפקה משולם מס בגובה 11.5% שאמור לגלם את התשלום עבור הגז עצמו.
התשלום השלישי הוא היטל ששינסקי או בשמו הפורמלי מס רווחים ממשאבי טבע – המס העיקרי שעל בסיסו אמורה היתה לקום "קרן העושר" ובה, לפי התחזיות, אמורים היו להצטבר במהירות עשרות ומאות מיליארדי שקלים, מה שלא קרה עד היום מאחר שטרם הצטברו מיליארד השקלים הראשונים שבעקבותיהם תוקם הקרן.
על פי דו"ח התמלוגים, ההכנסות מתמלוגי הגז הטבעי עלו במחצית הראשונה של שנת 2021 בשיעור של כ- 17% בהשוואה למחצית הראשונה בשנה קודמת. עלייה זו נובעת מהפקת שיא של גז טבעי ממאגרי תמר ולווייתן במחצית הראשונה של שנת 2021 שהיתה כ-8.9 BCM (כ- 5.5 למשק המקומי וכ- 3.4 ליצוא) לעומת כ-6.5 BCM בשנת 2020, עלייה של כ- 37.4%.
התמלוגים שנגבו ממאגר לווייתן הסתכמו בכ-356 מיליון שקל מהפקה של כ-5.5 BCM. העלייה בהפקה במאגר לווייתן נבעה בעיקר מעלייה משמעותית בכמויות היצוא למצרים וירדן לעומת המחצית המקבילה אשתקד.
סך התמלוגים שנגבו ממאגר תמר הסתכמו בכ-198 מיליון שקל מהפקה בכמות של כ- 3.4 BCM, סכום המשקף ירידה של כ-20.5% לעומת ההכנסות מתמלוגי תמר בתקופה המקבילה אשתקד. בדו"ח מוסברת הירידה בהכנסות מתמלוגי תמר כנובעת בעיקר מירידה משמעותית במחיר הממוצע של הגז הטבעי שנמכר ממאגר תמר במחצית הראשונה שנת 2021 לעומת המחצית המקבילה אשתקד, ירידה של כ- 11% במחיר הממוצע המשוקלל במונחים דולריים ושל 17% במונחים שקליים. בנוסף, הירידה בתמלוגים נבעה מהתחשבנות של שותפי תמר עם מספר לקוחות גדולים בישראל בגין תיקוני מחיר עבור כמויות שסופקו בשנת 2020.
מהדו"ח עולה כי עד כה, מאגרי הגז הטבעי בישראל הניבו למדינה 8.3 מיליארד שקל (משנת 2004 ועד 30 ביוני 2021). עיקר ההכנסות מתמלוגים התקבלו החל משנת 2013 עם הזרמת הגז ממאגר תמר בהיקף של כ-6 מיליארד שקל.
הצפי של אגף התמלוגים הינו לפוטנציאל כולל להכנסות עתידיות מתמלוגים ממאגרי הגז הטבעי הקיימים עד לתום ההפקה בהיקף של כ-57 מיליארד שקל.