סגור

שותפות לווייתן מכרה מתחילת השנה יותר גז טבעי מאשר בשנת 2020 כולה

מהדו"ח לרבעון השני של שותפות רציו, המחזיקה ב-15% ממאגר הגז, עולה כי ההכנסות עלו ב-94% לעומת הרבעון המקביל והרווח התפעולי עלה ב-124%. המנכ"ל יגאל לנדאו: "בהתאם לתחזית הביקוש החלטנו להקדים קידוח של באר הפקה חמישית במאגר"

שותפות רציו, המחזיקה ב-15% ממאגר הגז הטבעי לווייתן, דיווחה על תוצאות חזקות ברבעון השני של השנה. ההכנסות והרווח התפעולי ברבעון עמדו על כ-74 מיליון דולר וכ-44 מיליון דולר בהתאמה, גידול של 94% בהכנסות ו-124% ברווח התפעולי לעומת הרבעון המקביל. את הרבעון השני סיימה רציו עם רווח נקי של כ-28 מיליון דולר.
על פי תחזית שפרסמה רציו ביוני, במסגרת דו"ח משאבים למאגר לווייתן, הוגדלה תחזית המכירות ל-2021 לכ- 10.8-10.2 BCM (100%), שצפויים להניב לה הכנסות של כ-280-265 מיליון דולר.
הגז הטבעי ממאגר לווייתן נמכר ללקוחות בישראל, ירדן ומצרים, ומתחילת השנה ועד למועד פרסום הדו"ח נמכרו כ-7.3 BCM מלווייתן - כמות הגדולה מהיקף המכירות הכולל של לווייתן לשנת 2020 כולה.
במהלך יולי האחרון השלימה רציו בהצלחה גיוס סדרת אג"ח חדשה (אג"ח ד') בהיקף של כ-300 מיליון שקל. הגיוס השלים מהלך כולל לאופטימיזציה של מבנה החוב של רציו לטווח ארוך, שיאפשר לאזן בין שירות החוב, לביצוע השקעות נוספות בנכסי נפט של השותפות, וכן לחלק רווחים. השותפות מעריכה שניתן יהיה להתחיל לחלק רווחים למחזיקי היחידות על בסיס תוצאותיה הכספיות לשנת 2022. יתרת המזומנים של רציו, נכון לסוף יוני, עומדת על כ-212 מיליון דולר, עלייה של כ-41 מיליון דולר לעומת סוף מרץ. שווי השוק של רציו בתחילת יום המסחר היום עמד על כ-440 מיליון דולר.

2 צפייה בגלריה
יגאל לנדאו
יגאל לנדאו
יגאל לנדאו
(צילום: עמית שעל)
במאי האחרון הופסקה הפקת הגז מאסדת תמר למשך כמה ימים, בשל המצב הביטחוני, ואז סיפק מאגר לווייתן גז טבעי לשוק המקומי ולירדן. בהמשך הופסקה זמנית הזרמת הגז מלווייתן למצרים, שכן המאגר היה קרוב למיצוי מלוא יכולת ההפקה היומית.
לפני כחודש וחצי, קיבלו שותפי לווייתן החלטה בדבר ביצוע קידוח באר הפקה חמישית בשטח לווייתן צפון, זאת במטרה לשמר את יכולת האספקה.
הפעילות המרכזית של השותפות היא חיפוש, פיתוח והפקת גז טבעי וקונדנסט. באמצע יוני חתמה שברון, המפעילה את האסדה, על מזכר הבנות בלתי מחייב עם חברת תשתיות אנרגיה (תש"ן). המזכר מגדיר חלוקת אחריות במסגרת פרויקט להקמה ותפעול של תשתית ייעודית להזרמת קונדנסט מאסדת לווייתן למיכלי אחסון שבאתר תחנת הכוח "אורות רבין", שיישכרו לצורך זה, והעמסתו על מכליות בים.
מאז החלה את פעולתה ביום האחרון של 2019 מוכרת לווייתן את הקונדנסט שלה במה שמוגדר "מחיר אפס" (כלומר, ללא תמורה) לבתי הזיקוק בחיפה. הקונדנסט מגיע באמצעות צינור של קצא"א מלווייתן לבתי הזיקוק, ולפי הערכה, לווייתן מפסידה מיליוני דולרים בשנה, ואולי אף יותר, שאותם יכלה לקבל אילו מכרה את הקונדנסט.
2 צפייה בגלריה
לווייתן לוויתן לויתן אסדה אסדת קידוח גז טבעי 2
לווייתן לוויתן לויתן אסדה אסדת קידוח גז טבעי 2
קידוח לווייתן
(צילום: אלבטרוס)
ניסיון להבין באמצעות הדו"חות של השותפות בלווייתן כמה כסף בדיוק מאבדת לווייתן מכך שהקונדנסט נמכר במחיר אפס לא מתאפשר, מאחר שנתוני הפקת הגז הטבעי והקונדנסט מוצגים בהם במאוחד.
בדו"ח רציו מופיעה הערה ובה כתוב כי מאחר שהעלויות הכרוכות בהפקת קונדנסט במהלך תקופת הדו"ח עלו על ההכנסות שהתקבלו בגינו, והואיל והקונדנסט הוא תוצר לוואי של הפקת גז טבעי, הרי שלא מוצגים נתונים נפרדים בקשר להפקת הקונדנסט, אלא כל העלויות וההוצאות בקשר להפקתו יוחסו להפקת גז טבעי.
הערה דומה מופיעה גם בדו"חות דלק קידוחים. בלווייתן מסבירים שעלות הפקת הקונדנסט היא זניחה יחסית לפעילותה הכללית של האסדה, ולכן לא מדובר במידע מהותי שיש צורך לציין אותו.
יגאל לנדאו, מנכ"ל רציו אמר כי "זהו רבעון שיא נוסף לרציו בכל הפרמטרים הפיננסיים – הכנסות, רווח תפעולי, רווח נקי ויתרת מזומנים. הביקוש לגז טבעי ממאגר לווייתן במחצית הראשונה של 2021 הלך וגדל, במיוחד בשוקי היצוא, ובהתאם לתחזית הביקוש החלטנו להקדים קידוח של באר הפקה חמישית במאגר. אנו מעודדים מהמלצות הרגולטור לאפשר הגדלת כמות הגז ליצוא ממאגר לווייתן, ועובדים יחד עם שותפי לווייתן על בחירת חלופה מתאימה להגדלת ההפקה מהמאגר מעבר ליכולת ההפקה של שלב 1א'. אנו מעריכים שהגז הטבעי והגז הנוזלי ימשיכו להיות דומיננטיים כאנרגיית מעבר בישראל ובעולם בעשורים הקרובים, ויסייעו להפחתת זיהום והורדת עלויות, וזאת בשילוב חדירה רחבה של האנרגיות המתחדשות. רציו עצמה שוקדת בימים אלה על כניסה לתחום האנרגיות המתחדשות. בכוונתנו להמשיך להוריד מינוף, וכבר בסוף חודש זה נפרע שליש מאיגרות החוב בסדרות ב׳ ו-ג׳, בהיקף של כ-172 מיליון דולר. בנוסף, בכוונתנו להמשיך ברכישה של אג״ח מסדרות קודמות שהונפקו".