סגור

חוות דעת שסותרת את מסקנות ועדת יפה: ניהול אקטיבי תורם לתשואת הפנסיה

בטיוטת ועדת יפה עלתה טענה כי ניהול אקטיבי של החיסכון בידי חברות הביטוח וקופות הגמל אינו מייצר תשואה עודפת לעמיתים לעומת השקעה במדדים פסיביים; אך לפי המחקר של לאוטרבך, ניהול אקטיבי של החיסכון, בין היתר, באמצעות קרנות השקעה פרטיות - מייצר תשואה עודפת משמעותית וחשובה, ותורם לתשואת תיק החיסכון כולו

פרופ' בני לאוטרבך, לשעבר יועץ לבנק ישראל וראש בית הספר למינהל עסקים באוניברסיטת בר אילן, כתב חוות דעת עבור איגוד חברות הביטוח והתייחס לטיוטת דו"ח הוועדה המייעצת לבחינת ההוצאות הישירות של מסלולי החיסכון לטווח ארוך בראשות פרופ׳ ישי יפה. בטיוטת הדו"ח של ועדת יפה נכלל פרק אמפירי, שבחן את ביצועי מסלולי החיסכון לטווח ארוך בשנים 2008–2019, ואת כדאיות ההשקעה בקרנות השקעה פרטיות.


בטיוטת ועדת יפה עלתה טענה כי ניהול אקטיבי של החיסכון בידי חברות הביטוח וקופות הגמל אינו מייצר תשואה עודפת לעמיתים לעומת השקעה במדדים פסיביים. המחקר של לאוטרבך, שבחן טענה זו, סותר אותה וקובע כי אינה נכונה.

1 צפייה בגלריה
כסף מטבעות פנסיה חיסכון
כסף מטבעות פנסיה חיסכון
לפי פרופ' לאוטרבך, ניהול אקטיבי של החיסכון תורם לתשואת תיק החיסכון כולו
(שאטרסטוק)

בחוות הדעת שלו מציג לאוטרבך מסקנה חד־משמעית, ולפיה ניהול אקטיבי של החיסכון, בין היתר, באמצעות קרנות השקעה פרטיות (כמו קרנות הון סיכון ופרייבט אקוויטי), מייצר תשואה עודפת משמעותית וחשובה, ותורם לתשואת תיק החיסכון כולו.
מממצאי המחקר עולה כי ביצועי העבר של קופות הגמל ותוכניות ביטוחי המנהלים, והניהול אקטיבי של החיסכון, ייצר לעמיתים תשואה עודפת. עוד טוען המחקר, שתוספת תיק של קרנות השקעה פרטיות לתיק ההשקעות היעיל של משקיעים בישראל, תורמת לפיזור הסיכון של התיק ומעלה משמעותית את התשואה המושגת ליחידת סיכון (מדד שארפ).
לפי המחקר, באמצעות שילוב קרנות פרייבט אקוויטי בתיק, אפשר להשיג לעמית עד 35% יותר תשואה עבור הסיכון שאליו הוא חשוף. שיפור משמעותי זה מסביר מדוע בישראל, ובשאר העולם, גופי ההשקעות המקצועיים משלבים קרנות השקעה פרטיות בתיק ההשקעות שלהם.
גורמים נוספים חלקו אף הם על חלק מהטענות שעלו בטיוטת דו"ח הוועדה. לדוגמה, פרופ' יוג'ין קנדל, בעבר יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, הביע בחוות דעת שנשלחה לוועדה — הקרובה לסיום עבודתה — הסתייגות מטיוטת הדו"ח שלה.