סגור

פעילות האנרגיה הירוקה תרמה לרבעון מוצלח בתדיראן

החברה רשמה עלייה כמותית וכספית במכירות המזגנים ברבעון הראשון, כשהיא משלבת את תוצאות אלירן סולאר עימה התמזגה: עלייה של 76.4% ברווח הנקי שהסתכם ב-30.2 מיליון שקל, ההכנסות עלו ב-58% והסתכמו ב-290 מיליון שקל

חברת תדיראן פרסמה היום תוצאות חיוביות לרבעון הראשון של 2021, שכוללות לראשונה את איחוד התוצאות עם אלירן סולאר שמספקת לחברה רכיבי מערכות סולאריות.


בתחילת הרבעון השלימה החברה רכישה של 75% מחברת אלירן סולאר, ומהרבעון הנוכחי החלה החברה לדווח על שני מגזרי פעילות: מגזר מוצרי צריכה שכולל את פעילות המזגנים ומוצרי החשמל הלבנים של אמקור וקריסטל, ומגזר האנרגיה המתחדשת שכולל פעילות של התייעלות אנרגטית ואת פעילות תדיראן סולאר.

1 צפייה בגלריה
מימין מנכל אלירן סולאר אלירן טוויטו ו מנכל תדיראן משה ממרוד
מימין מנכל אלירן סולאר אלירן טוויטו ו מנכל תדיראן משה ממרוד
מימין מנכ"ל אלירן סולאר (תדיראן סולאר), אלירן טוויטו, ומנכ"ל תדיראן משה ממרוד
(צילום: ישראל הדרי)

פעילות האנרגיה הירוקה בקבוצה (אנרגיה חליפית והתייעלות אנרגטית) משקפת 25% מהיקף הפעילות של החברה והיא פועלת להגדלתה באמצעות סינרגיות עם אלירן סולאר.
הכנסות תדיראן עלו ב-58% והסתכמו ב-290 מיליון שקל, כתוצאה מעלייה כמותית וכספית במכירות המזגנים, בשילוב תרומה של איחוד תוצאות תדיראן סולאר. בנטרול פעילות האנרגיה, עלו המכירות במגזר מוצרי הצריכה ב-15.9% ביחס לרבעון מקביל, ל-205.4 מיליון שקל. הרווח במגזר מוצרי הצריכה עלה ברבעון ב-77% ל-26.4 מיליון שקל, בשל העלייה הכמותית והכספית במכירות המזגנים.
הרווח הגולמי של הקבוצה הסתכם ב-75.3 מיליון שקל ברבעון הראשון, המהווה עלייה של 39.8% ביחס לרבעון מקביל, בשל העלייה במכירות המזגנים. אך שיעורו של הרווח הגולמי מהמכירות ירד ל-25.9% לעומת 29.3% ברבעון מקביל 2020, בעקבות איחוד תדיראן סולאר.
השיפור במכירות השפיע גם על הרווח התפעולי של הקבוצה שעלה ב-88% ל-39.3 מיליון שקל, ושיעורו מהמכירות עלה ל-13.5% לעומת 11.4%. ה-EBITDA צמח ב-72.8%.
בשורה התחתונה סיימה תדיראן את הרבעון עם עלייה של 76.4% ברווח הנקי שהסתכם ב-30.2 מיליון שקל. הרווח הנקי לבעלי המניות עמד על 28.2 מיליון שקל.
החל מאפריל 2021 אישרה אסיפת בעלי המניות את שינוי שמה של החברה לתדיראן גרופ.