סגור

פרשנות
רשות שוק ההון מנסה למשוך את מור בית השקעות וילין לפידות לענף הפנסיה

טיוטת מכרז קרנות פנסיה ברירת המחדל חושפת כי הוא מוטה באופן משמעותי כלפי שחקנים חדשים בענף הפנסיה

רשות שוק ההון מנסה למשוך את מור בית השקעות וילין לפידות לתוך ענף הפנסיה דרך קרנות ברירת המחדל. שני בתי ההשקעות, עם חברות גמל גדולות, חוככים בדעתם זה מכבר האם יוכלו לשחזר את ההצלחה שלהם גם לענף הפנסיה ונמצאים בדיונים מתקדמים בנושא.
הטיוטה של מכרז קרנות פנסיה ברירת המחדל חושפת כי המכרז מוטה באופן משמעותי כלפי שחקנים חדשים בענף הפנסיה - במידה שיבקשו להשתתף במכרז. זאת בעיקר על ידי חישוק החברות הגדולות בתחום. הרשות בחרה למיין את המשתתפים בענף לפי שיעור ההפקדות שהן מחזיקות מתוך השוק. כאשר מנהלי קרנות פנסיה שמחזיקות בנתח גדול מ-10% מסך ההפקדות יוספו להצעתן 0.5% דמי ניהול מההפקדות ו-0.1% מדמי הניהול בצבירה. לדוגמה, אם מנורה, בעלת קרן הפנסיה הגדולה ביותר עם נכסים בשווי 162.4 מיליארד שקל, תיגש למכרז עם הצעה לדמי ניהול מהצבירה של 0.15% ו-0.5% מההפקדות, הצעתה תיחשב כ-0.25% מהצבירה ו-1% מההפקדות. כך הסיפור גם לגבי מגדל, כלל והראל.
1 צפייה בגלריה
משה ברקת הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון משרד האוצר
משה ברקת הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון משרד האוצר
משה ברקת הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון
קרנות פנסיה בעלות נתח שוק בין 5% ל-10% מסך ההפקדות לדמי הניהול שיציעו יוסיפו 0.5% דמי ניהול בהפקדות ו-0.05% בצבירה.
גוף שלא מנהל קרן פנסיה, דמי הניהול אותם הוא מציע בהפקדות ובצבירה לא ישונו, כך שלעומת הגופים הוותיקים הוא נמצא ביתרון משמעותי.
מטרתו של הממונה על הביטוח בהטיית המכרז היא ברורה. הוא צריך שחקנים נוספים בענף, אחרי ששתי קרנות התמזגו בחודשים האחרונים. קרן הפנסיה של הלמן אלדובי מוזגה למיטב דש וקרן הפנסיה של פסגות מוזגה לתוך אלטשולר שחם.
בישיבות של ברקת עם דב ילין ויאיר לפידות המנכ"לים של ילין לפידות או יוסף ואלי לוי כדאי לו להזכיר להם את המאמצים שהקדישה הממונה על הביטוח הקודמת דורית סלינגר כדי להכניס את אלטשולר שחם למכרז. סלינגר הרחיבה את מספר קרנות ברירת המחדל לארבע ואיפשרה העלאת דמי ניהול מינימליים לתוך המכרז כדי לכלול גם את קרן הפנסיה של אלטשולר שניהלה אז 3.5 מיליארד שקל. מיתוגה של אלטשולר שחם כקרן ברירת מחדל עזר לה לצבור מומנטום ולצבור גיוסים אדירים. שלוש שנים אחרי, היום היא כבר מנהלת 23 מיליארד שקל.
התנאי הייחודי שדורשת הרשות מקרנות הפנסיה החדשות היא הגשה של תוכנית עסקית להקמת הקרן עד חודש אוגוסט 2021 והתחלת פעילות לכל המאוחר עד פברואר 2022. הרשות, לעומת המכרז אותו קיימה ב-2018, שמה דגש על שירותיות של הקרנות. זאת על רקע תלונות שהגיעו לרשות בשלוש השנים האחרונות על שירות דל ולא מספק של חלק מקרנות ברירת המחדל שלא הקצו מספיק עובדים למענה על טלפונים.
באשר לתנאי המכרז על דמי הניהול פרסום הטיוטה לתנאי המכרז של רשות שוק ההון היום מצביע על שינוי מהותי. דמי ניהול מהצבירה (על הסכום שהצטבר בחיסכון) יחלו מ-0.15% ודמי הניהול מההפקדות (על ההפקדה החודשית לחיסכון) ינועו בין 0.5% ל-1%. מדובר בייקור של דמי הניהול מהצבירה והוזלה מדמי הניהול בהפקדות. כיום בקרנות ברירת המחדל הקיימות של אלטשולר שחם ומיטב דש דמי הניהול עומדים על 0.1% ו-0.05% בצבירה ו1.49% ו-2.49% מההפקדות בהתאמה.