סגור

שוק הפחמן כהזדמנות עסקית ותמריץ לצמצום הפליטות

שינויי האקלים מביאים הזדמנויות פיננסיות חדשות למגזר העסקי. שוק חדש נוצר – שוק הפחמן, אשר מהווה תמריץ להפחתת פליטות. ההתחממות הגלובלית ומאמצי המיטיגציה המבוצעים לצמצום השפעותיה השליליות על כדור הארץ, מביאים עימם אפשרויות רבות לעולם העסקים. בשנים האחרונות, ככל שמתרחבת העשייה בתחום, וכן עם התפתחות הרגולציה, מתגבש שוק חדש של סחר בפחמן

רק לאחרונה, בחודש מרץ 2022, פרסמה רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) טיוטת הנחיות חדשות לדיווח של חברות ציבוריות על אודות נושאים הקשורים לשינויי האקלים. הטיוטה כוללת דרישה לגילוי טביעת הרגל הפחמנית במכלולים 1-3, העוסקים בפליטות הפחמן מפעילויות שונות לאורך שרשרת הערך של החברה. פרסום זה מצטרף למסגרות דיווח קיימות, ושעתידות להיכנס לתוקף, הן בישראל והן בחקיקה הבינלאומית.
אם כך, לא רק שעל חברות לפעול לצמצום פליטות הפחמן שלהן, אלא שהמידע והנתונים המדויקים בדבר ההפחתה יהיו גלויים לכל. ארגונים רבים מפרסמים לציבור מידע זה כבר היום בדוחות ה-ESG השנתיים שלהם, אך עם הכללתם של הנתונים בדוחות הכספיים יהיה עליהם לעבור תהליך ביקורת חיצונית אשר יבטיח את מהימנותם.
1 צפייה בגלריה
מימין טל קייט ו אלינור לפידוס KPMG
מימין טל קייט ו אלינור לפידוס KPMG
מימין טל קייט ואלינור לפידוס
(איל מריליוס )

בעולם קיימות כיום זירות שבהן יכולות חברות "לסחור" בפליטות באופן שמאפשר להן לקזז את הפליטות מפעילותן שלא הצליחו לצמצם. לרוב, קיזוז הפחמן מושג באמצעות תמיכה כספית ביוזמות המפחיתות פליטות גזי חממה, כדוגמת פרויקטים של ייעור או אנרגיה מתחדשת. אופן נוסף בו מתקיים סחר בפחמן הינו באמצעות בורסות פחמן, הפועלות היום באיחוד האירופי ובמקומות אחרים בעולם, המטילות מגבלות על כמות פליטות הפחמן שחברות יכולות לייצר. בשיטה זו מבוצע סחר במכסות הפליטה שלא נוצלו על ידי החברות. כך נוצר גם תמריץ כלכלי לצמצום טביעת הרגל הפחמנית.
בישראל שוק זה בראשית דרכו. ככל וימצאו נתונים מהימנים, וכן ישכילו החברות לגלות את ההזדמנויות העסקיות בתחום, לא רחוק היום בו יתפתח שוק הפחמן המקומי לסחר בפליטות של החברות בישראל.
טל קייט היא דירקטורית במחלקת ייעוץ ESG ו-IMPACT ב-KPMG ישראל
אלינור לפידוס היא מנהלת במחלקת ייעוץ ESG ו-IMPACT ב-KPMG ישראל
טור שני במסגרת סדרת הטורים בנושאי ESG שמובילה KPMG ישראל על ידי הדס משלי, שותפה, ראש תחום ESG ו-IMPACT