סגור

בלעדי
עובדי התעשייה האווירית דורשים לאפשר העסקת קרובים

עובדי החברה וההנהלה דרשו בדיונים על הפרטת תע"א לאפשר העסקת קרובים. משרדי האוצר והביטחון מתנגדים לכך בתוקף

חילוקי דעות בין משרדי הביטחון והאוצר לבין הנהלת התעשייה האווירית (תע"א) והעובדים עלולים להכשיל את הנפקת החברה, כך מתריעים גורמים ממשלתיים בכירים. זאת לאחר שהנהלת תע"א תומכת בדרישתם של העובדים לאפשר העסקת קרובי משפחה בחברה, בניגוד לתקנות של רשות החברות שאוסרות על העסקת קרובים בחברות הממשלתיות. הדרישה הועלתה על ידי העובדים בדיונים מול משרדי האוצר והביטחון להפרטת החברה. באוצר ובביטחון מתנגדים לכך בתוקף.
בנובמבר 2020 נבחר לוי על ידי הדירקטוריון כמנכ"ל תע"א, אלא ששר הביטחון בני גנץ מעכב את חתימתו על המינוי. המינוי מחויב אישור גם של שר האוצר אביגדור ליברמן, שיעשה כן לאחר חתימתו של גנץ.
1 צפייה בגלריה
הכניסה לקמפוס התעשייה האווירית 2
הכניסה לקמפוס התעשייה האווירית 2
הכניסה לקמפוס התעשייה האווירית 2
(צילום: אבי מועלם)
בנובמבר 2020 החליטה ועדת השרים לענייני הפרטה להפריט 25% מנתח המניות של תע"א. כמו כן, הוצע לבצע בהמשך הרחבה של ההנפקה ל־40% מהמניות. ההנפקה, שבאמצעותה תכננה הממשלה לגייס 3 מיליארד שקל, תוכננה לתחילת 2021 ולא בוצעה. בהבנות שהושגו אז עם העובדים בוטלה הדרישה להחזר כספים מצד אלפי עובדים שזכו לשכר גבוה מהדירוג הממשלתי המותר. עם זאת, הוועדה קבעה כי יתנהל שיח בעניין עם העובדים.
בתע”א, שבה מועסקים כ־16 אלף עובדים, הסבירו את הדרישה לאפשר העסקת קרובי משפחה בקושי לגייס עובדים טכנולוגיים ובשל תחרות עם חברות ההייטק. לעומת זאת, במשרדי הביטחון והאוצר סבורים שיש לקבוע מודל שכר מודרני ומותאם לשוק שיסייע בגיוס עובדי מחקר. כך, למשל, בחברת רפאל שאף היא ביטחונית הונהג מודל שכר מודרני, שמאפשר הגדלת שכר, ומקנה לחברה תקציב קידום מיוחד למתן תוספות שכר לעובדים חיוניים בתפקידים נדרשים. ברפאל קיימת עבודה מאורגנת עם הסכמים קיבוציים. במשרד האוצר סבורים שגם בתע"א ניתן לעבור למודל מודרני שיקל עליה לקלוט עובדים חיוניים, בלא צורך בקליטת קרובי משפחה של עובדים קיימים.
באוקטובר 2008 פרסם מנהל רשות החברות דאז אודי ניסן תקנות שמרחיבות את האיסור על העסקת קרובי משפחה בחברות הממשלתיות. בין היתר הורחבה הגדרת קרוב כך שתכלול ידועים בציבור, בדומה לכללי שירות המדינה. כללי רשות החברות מ־2014 קובעים שלא יתקבל מועמד לעבודה בחברה אם מועסקים בה קרוביו, למעט במקרים מסוימים באישור ועדת חריגים.
מתע"א נמסר כי "במסגרת מהלך הנפקת החברה, בחנו הגורמים השונים את כל הרגולציה המושתת על החברה במטרה לבחון הקלות בנושא כדי להקל עליה להתחרות עסקית עם חברות הענק שאיתן היא מתמודדת יום יום. במסגרת זו נבחנו נושאים שונים ובהם הקלות ברכש, מיזוגים ורכישות, חוק חובת המכרזים ועוד. בין היתר, נבחנה גם סוגיה זו של העסקת קרובים בנוגע למקצועות טכנולוגיים בעלי ביקוש גבוה".