סגור
חשוב לדעת לפני ניתוח החלפת מפרק הברך או הירך?
ביצוע ניתוח (צילום פרטי)

נחשף בכלכליסט
רשות שוק ההון מזהירה את החברות והסוכנים: אל תשיבו מבוטחים לפוליסות עם כפל ביטוחי

כלכליסט חשף כי חברות ביטוח מתמרצות את הסוכנים באמצעות עמלה חד פעמית להחזיר מבוטחים לפוליסות "שקל ראשון", שעשויות להיות פחות משתלמות עבורם; הממונה על הרשות, עמית גל: "רואים בחומרה ביצוע פעולות בתיק הביטוחי של המבוטח ללא התאמה לצרכיו"; הרשות הודיעה גם על דחייה נוספת  של חובת תשלום פנסיה בממשק הדיגיטלי החדש

רשות שוק ההון פנתה היום (ב') לחברות הביטוח והסוכנים והזהירה אותם מפני דחיפת מבוטחים לחזור לפוליסות עם כפל ביטוחי. המכתב נשלח לאחר שזה מספר שבועות, כפי שנחשף בכלכליסט, חברות הביטוח מתמרצות את הסוכנים - באמצעות תשלום עמלה חד פעמית שעשויה להגיע לאלפי שקלים למבוטח - להחזיר מבוטחים לפוליסות מסוג "שקל ראשון", שעשויות להיות פחות משתלמות עבור רבים מהם.
"לאחרונה נודע לרשות כי קיימים מקרים בהם חברות ביטוח מציעות תגמול לסוכנים ולסוכנויות ביטוח עבור שימור של מבוטחים בפוליסות 'השקל הראשון', באופן אשר יוצר תמריץ כלכלי מובהק לבעל הרישיון בהישארותו של המבוטח בפוליסת 'השקל הראשון'", כתב הממונה על רשות שוק ההון עמית גל.
בתחילת החודש נכנסה לתוקף הרפורמה של משרד האוצר בביטוחי הבריאות שנועדה להעביר את הלקוחות מפוליסות עם כפל ביטוחי (מסוג "שקל ראשון") לפוליסות בהן אין כפל ביטוחי (מסוג "משלים שב"ן"). לרשות המבוטחים שהועברו מהפוליסות שלהם עומדת שנה שלמה לחזור לביטוח המקורי שלהם באותם תנאים, ללא חיתום מחדש. חלק מחברות הביטוח - ביניהן כלל, איילון, מנורה והפניקס - ניצלו זאת והודיעו לסוכנים כי ישלמו להם עמלה חד פעמית על כל מבוטח שיבקש לשוב לביטוח המקורי במהלך חודש יוני. המניע לכך הוא העובדה שפוליסות "שקל ראשון" יקרות יותר מ"משלים שב"ן" ונחשבות רווחיות במיוחד עבור חברות הביטוח וגם עבור הסוכנים (מפני שהתשלום שהחברות משלמות להם נגזר מגובה הפרמיה).
גל ציין במכתבו כי "הרשות רואה בחומרה ביצוע פעולות בתיק הביטוחי של המבוטח ללא שיקופן כראוי וללא התאמה לצורכי המבוטח" והוסיף כי בכוונתו לקיים ביקורת על פעולות חברות הביטוח והסוכנים. "הרשות מתכוונת לבחון את תהליכי המעבר או השימור של ציבור המבוטחים בפוליסות 'השקל הראשון' ואת אופן התאמתם לצורכי המבוטח. ככל שיימצאו ממצאים המעידים על התנהלות לא תקינה במתן ההמלצות או בביצוע הפעולות הקשורות למעבר מבוטחים בין פוליסות 'השקל הראשון' לפוליסות 'משלים שב"ן', הרשות תבחן נקיטה בצעדים מתאימים בהתאם"
פוליסת משלים שב"ן מבטחת רק בפני ניתוחים פרטיים שאינם מכוסים כבר על ידי השב"ן (שירותי בריאות נוספים), שמופעל על ידי קופות החולים (למשל "כללית זהב" או "מכבי שלי"). לעומת זאת, בביטוח "שקל ראשון", אותו רוב המבוטחים רכשו עד לרפורמה, הפוליסה מבטחת גם בפני ניתוחים שמכוסים על ידי השב"ן. כלומר, תיאורטית, כל מבוטח יכול לבחור האם לתבוע את השב"ן או את חברת הביטוח.
במסגרת הרפורמה, ב-1 ביוני כל המבוטחים בפוליסות ניתוחים מסוג "שקל ראשון" הועברו אוטומטית לפוליסות מסוג "משלים שב"ן", אלא אם כן הצהירו שהם מעוניינים לשמור על הפוליסה שלהם. המטרה היא למנוע מצב של כפל ביטוחים: עד לרפורמה, כ-95% מהמבוטחים בפוליסות פרטיות גם החזיקו בשב"ן. כך, אלו שמשלמים עבור פוליסת "שקל ראשון" משלמים על כיסוי שחלק גדול ממנו מסופק כבר ע"י השב"ן. ההערכה היא שמדובר בעלות עודפת של 1,300 שקל למשק בית בשנה, ובסך הכל של 1.3 מיליארד שקל ממנה נהנות חברות הביטוח. רשות שוק ההון טרם עדכנה כמה מהמבוטחים הועברו בפועל, אך ההערכה היא שמדובר על כ-70%-80% מבין 1.8 מיליון המבוטחים שהיו עם פוליסות "שקל ראשון".

דחייה על תשלום פנסיה בממשק הדיגיטלי החדש

פרט למכתב שפרסמה הרשות, היא גם הודיעה היום על דחייה נוספת של החובה של מעסיקים קטנים עם פחות משלושה עובדים, לדווח על ההפקדות לחסכונות הפנסיונים באמצעות הממשק דיגיטלי החדש.
חובת הדיווח של עסקים קטנים, שתאריך כניסתה לתוקף תוכן תחילה לפברואר האחרון, הייתה אמורה להיות השלב האחרון בהטמעת הממשק הדיגיטלי במשק הישראלי, שנועד לייעל את התהליך ולצמצם את היקף הטעויות. לאחר פרוץ המלחמה, רשות שוק ההון דחתה את כניסתה לתוקף עד ליוני, וכעת הודיעה על דחייה נוספת של שמונה חודשים, עד לפברואר 2025, כלומר בסך הכל דחייה של שנה.
הרשות ציינה בהודעתה כי "לאור הימשכותו של מצב המלחמה, ומתוך רצון להקל על מעסיקים קטנים בתקופה זו, ועל מנת לאפשר תקופת היערכות מספקת, הרשות מורה על דחייה נוספת של כניסת ההוראות לתוקף וזאת עד ליום 1 בפברואר 2025".
מאז 2016, רשות שוק ההון החלה להסדיר את אופן הדיווח של מעסיקים על ההפקדות לפנסיה של עובדיהם בממשק ייעודי שנקרא "ממשק מעסיקים" המאפשר דיווח דיגיטלי ובסטנדרט אחיד, וכולל גם היזון־חוזר המאפשר לוודא את קליטת הכספים. בעבר, העברת כספי הפנסיה הייתה תהליך שרובו התרחש בצורה ידנית, מה שגרם לטעויות רבות בתהליך שיוך הכספים, ולמאות מיליוני שקלים שהוגדרו במצב של "פנדינג", כלומר שלא שויכו תוך חודש מהפקדתם לחשבון המועסק
מתוך הבנה שהמהלך מייצר לטווח הקצר נטל רגולטורי על המעסיקים, שצריכים ללמוד להשתמש בממשק החדש או לשכור שירותי חברות תפעול שיעשו זאת עבורם, ברשות שוק ההון החליטו לחייב תחילה, ב־2016, רק עסקים עם 100 עובדים ומעלה. ברשות קבעו כי עד 2024 ולאורך שש פעימות הדרגתיות בהתאם לגודל העסק, תחול החובה על כלל המעסיקים כך שתשלומי הפנסיה בארץ ייעשו בצורה אוטומטית לחלוטין. בפברואר 2023 נכנסה לתוקף הפעימה החמישית שמתייחסת לעסקים עם 3־9 עובדים. לפי הרשות, המעבר לממשק המעסיקים סייע להפחית בצורה משמעותית את היקף הכספים שלא מצליחים לשייך לחשבון ואת מספר הטעויות שנעשו.