סגור

NSO

20 stories about NSO
עו"ד עמית מררי על רקע תוכנת ריגול פגסוס NSO

מה התגלה בפרשת הרוגלות מאז ועדת מררי

29.08.23|עמיר קורץ
הוועדה שהקים יריב לוין לבדיקת פרשת הרוגלות נגועה וחשודה, אבל אי אפשר להתעלם מהגילויים החמורים מאז פרסום דוח מררי. דרושה ועדה ממלכתית