דף מט"ח

דף מטבע >>

הנתונים מעוכבים ב-20 דקות
0
דולר $
(רציף) נכון לתאריך ,
יורו €
(רציף) נכון לתאריך ,
יורו € / דולר $
(רציף) נכון לתאריך ,