$
חדשות נדל"ן

בנק ישראל הגביל ל-50% את שיעור המימון לרכישת דירה להשקעה

כמו כן הגביל ל-75% את שיעור מימון המשכנתא לרוכשי דירה ראשונה, ול-70% את המימון למשפרי דיור; ההגבלה על רוכשי הדירות להשקעה כוללת תושבי חוץ

שניר הנדלר 17:3229.10.12

המפקח על הבנקים דודו זקן פרסם היום (ב') טיוטת הוראה בנושא הגבלת שיעור המימון למשכנתאות. ההוראות יחולו על הלוואות שיאושרו בנובמבר ואילך. עד כה לא הוגבל המימון למשכנתאות. ההוראה פורסמה במקביל לפרסום החלטת בנק ישראל להוריד את הריבית ב-0.25% ל-2%.

ההוראה קובעת שתאגיד בנקאי לא יאשר משכנתא בשיעור מימון גבוה מ-70%, למעט הלוואה לדיור לצורך רכישת דירה ראשונה של לווה, שלגביה יחול שיעור מימון מרבי של 75%. בנוסף קובעת ההוראה שתאגיד בנקאי לא יאשר הלוואה לצורך רכישת דירה להשקעה (דירה שנייה) בשיעור מימון הגבוה מ-50%. ההנחיה כוללת רכישה של תושבי חוץ. ההוראה תיכנס לתוקף לאחר דיון בוועדה המייעצת לענייני בנקאות.

 

לדברי בנק ישראל, ההוראה הנוכחית פורסמה על רקע הגידול המשמעותי בשנים האחרונות ביתרת האשראי לדיור והעלייה במחירי הדירות בארץ. בנוסף, מגמות אחרונות בשוק הדיור מעידות על עלייה במספר העסקאות, גידול ברמה החודשית של ביצועי המשכנתאות וצמיחה בנפח הפעילות של המשקיעים, בין היתר על רקע סביבת הריבית הנמוכה על המשכנתאות.

 

בבנק ישראל מציינים כי חלק גדול מהמשברים הפיננסיים שהתרחשו במדינות שונות החלו ממתן אשראי לדיור בתנאים שלא שיקפו את הסיכונים המתפתחים בשוק זה. ההוראה החדשה נועדה לצמצם את ההשלכות של משבר בשוק הנדל"ן באמצעות הקטנת הסיכון הגלום בתיק האשראי לדיור הבנקאי והפחתת הסיכון הגלום בלקיחת הלוואות לדיור בשיעור מימון גבוה.

 

פישר. צעד נוסף בתחום הנדל"ן פישר. צעד נוסף בתחום הנדל"ן צילום: עטא עוויסאת

 

בשנתיים וחצי האחרונות הפעיל בנק ישראל כמה צעדי מנע דומים בצורת הנחיות לבנקים למשכנתאות. הצעד הראשון כוון ישירות לעבר קבוצות הרכישה, וצעדים אחרים נועדו לייקר את המשכנתאות ולהקשות על כלל רוכשי הדירות. האחרון

שבהם, שהופעל באפריל אשתקד, הגביל את שיעור המשכנתאות בכל מסלולי הריבית המשתנה, ונועד לדברי בנק ישראל להגן על הלווים מפני עלייה לא צפויה בגודל ההחזרים החודשיים.

 

דווקא צעד אחרון זה, שקבע כי הבנקים לא יתנו משכנתאות בכל מסלולי הריבית המשתנה בשיעור של יותר מ-33% מגובה המשכנתא, טרף את כל הקלפים. כל זאת מאחר שכלי הפעולה העיקרי שעומד לרשות בנק ישראל כדי לנתב את האינפלציה אל תחומי היעד שקבעה הממשלה הוא הריבית. ריבית גבוהה פועלת לצמצום הביקושים ותרומת בכל לריסון האינפלציה. בכיוון ההפוך, הפחתת הריבית מקטינה את הכדאיות של השקעות פיננסיות ולכן היא מעודדת ביקושים, ובכלל זה גם ביקושים לדירות. המגבלה שהטיל המפקח על הבנקים על משכנתאות בריבית משתנה החלישה את ההשפעה שיש למדיניות הריבית של בנק ישראל על רוכשי הדירות, וכל שנותר לנגיד סטנלי פישר הוא להוסיף הגבלות על שיעור המימון.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x