בורסת ת"א

בזק תרשום רווח הון של 125 מיליון שקל ממכירת אברהם הוסטל לעזריאלי

החברות מאשרות את חשיפת כלכליסט על מכירת הנכס בתל אביב תמורת 180 מיליון שקל; להערכת עזריאלי ההכנסה התפעולית הממוצעת השנתית תעמוד על כ-7 מיליון שקל, כשבכוונתה להקים בנין דירות להשכרה

אביאור אבו 10:5028.02.21

בזק אישרה הבוקר (א') את חשיפת כלכליסט ודיווחה כי התקשרה בשבוע שעבר בהסכם למכירת הקרקע ברחוב הרכבת בתל אביב שעליה בנוי אברהם הוסטל לקבוצת עזריאלי, בתמורה ל-180 מיליון שקל בתוספת מע"מ.

בזק ציינה כי הנכס היה בבעלות משותפת שלה ושל חברת דואר ישראל. עסקת המכירה כוללת רכישה של חלק חברת דואר ישראל על ידי בזק ומכירת חלק זה ביחד עם חלקה של החברה לעזריאלי. מלוא התמורה למעט המע"מ הופקדה בנאמנות על ידי עזריאלי במועד חתימת ההסכם, להבטחת התחייבויות שונות של בזק, כאשר הנאמן יעביר לבזק את כספי הנאמנות בהתאם להוראות ההסכם. עזריאלי מימנה את העסקה ממקורותיה העצמיים. 

דנה עזריאלי, יו"ר קבוצת עזריאלי, על רקע אברהם הוסטל דנה עזריאלי, יו"ר קבוצת עזריאלי, על רקע אברהם הוסטל צילום: עמית שעל, זיו קורן

 

בזק צפויה לרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של 2021 רווח הון של כ-125 מיליון שקל לפני מס בגין מכירת הנכס, לאחר ניכוי עלות רכישת חלקה של חברת דואר ישראל, מס רכישה של כ-10.8 מיליון שקל, הוצאות ושווי עלות מופחתת לחברה.

 

שטח הנכס כולל כ-2.4 דונם שעליהם בנוי מבנה בן 5 קומות בשטח בנוי כולל של כ-9,500 מ"ר. הנכס שימש בעבר כמרכזיה ישנה של בזק עד שהפסיקה לפעול. ב־2016 שכרה אותה רשת אברהם הוסטל בראשות גל מור. המבנה מושכר ברובו למלון אשר על פי תנאי השכירות הנוכחיים, בהתקיים תנאים מסוימים ניתן לסיימה בעוד כתשע שנים. חלק מהמבנה משמש כיום וימשיך להיות מושכר לחברות נוספות לתקופות אשר מסתיימות לפני המועד האמור.

 

להערכת עזריאלי, ההכנסה התפעולית הממוצעת השנתית מהנכס בתפוסה מלאה, תעמוד על כ-7 מיליון שקל. בכוונת עזריאלי לתכנן ולהקים בנכס בנין מגורים שיכלול דירות להשכרה, אשר ייבנה לאחר סיום השכירות של השוכרים בנכס. להערכת עזריאלי העסקה אינה צפויה להשפיע באופן מהותי על מצבת נכסי החברה ועל רווחיה.

x