$
בורסת ת"א

לאחר מחיקת הענק בבזק בינלאומי: רווחי בזק צללו ב-85%

הקבוצה רשמה ברבעון השלישי רווח של 26 מיליון שקל עקב ירידת ערך שהתבצעה בשל אי סדרים שהתגלו בחברה הבת; בנטרול המחיקה, עלה הרווח ב-40% ל-289 מיליון שקל; הכנסות הקבוצה ירדו ב-3% ועמדו על 2.18 מיליארד שקל; החברה מעדכנת את התחזית לשנת 2020 וצופה רווח נקי של 1.05 מיליארד שקל

אביאור אבו 20:5630.11.20
בזק מסכמת את הרבעון השלישי של 2020 עם ירידה חדה של 85% ברווח הנקי שהסתכם ב-26 מיליון שקל, לעומת רווח של 171 מיליון שקל ברבעון המקביל – כך עולה מהדו"חות שפרסמה הערב (ב') קבוצת התקשורת.

 

העיכוב בפרסום הדו"חות - לאור אי סדרים שגילתה בזק בחברה הבת בזק בינלאומי בתחילת החודש. בספרי החברה התגלו פערים מהותיים בין יתרות הנכסים שלה (נטו) בספרים לבין יתרות הנכסים שלה (נטו) בפועל, אשר על פי עדכון החברה מהיום, מסתכמים בסכום של כ-247 מיליון שקל. הפערים נוצרו לאור רישום כוזב של הוצאות החברה, שהחל עוד ב-2002, ועל כן עודכנו דוחותיה אחורה משנת 2017, כפי שמכתיב החוק.

 

 

מטה בזק במגדלי עזריאלי בת"א מטה בזק במגדלי עזריאלי בת"א צילום: רויטרס

 

עקב כך, ולאור פרשת המנויים הכפולים בבזק בינלאומי, במסגרתה עשרות אלפי מנויים משלמים לחברה למרות שהם לא עושים שימוש בשירותיה, מדווחת הערב בזק על ירידת ערך של 529 מיליון שקל בחברה הבת. כך, ששוויה בספרי בזק עומד עתה על 123 מיליון שקל בלבד, לעומת 652 מיליון שקל בדו"ח לשנת 2019.

 

מה דעתך על מניית בזק:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

הרווח הנקי בניטרול ירידת הערך עמד על 289 מיליון שקל, עלייה של כ-40% לעומת רבעון מקביל. הרווח התפעולי ירד ב-57% לעומת רבעון מקביל ועמד על 189 מיליון שקל. ה-EBITDA הסתכם ב-653 מיליון שקל, קיטון של 29% לעומת התקופה המקבילה. ה-EBITDA בניטרול ירידת הערך הסתכם ב-914 מיליון שקל, ירידה של כ-5% לעומת רבעון מקביל. הכנסות הקבוצה הסתכמו ב-2.18 מיליארד שקל, קיטון של כ-3% לעומת הרבעון השלישי של 2019.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עלה ב-5.5% לעומת הרבעון המקביל והסתכם בכ-830 מיליון שקל. ההשקעות הסתכמו ב-442 מיליון שקל, עלייה של כ-34% לעומת התקופה המקבילה. התזרים החופשי הסתכם ב-285 מיליון שקל, ירידה של 20% לעומת הרבעון השלישי של 2019.

 

הקבוצה מסיימת את הרבעון עם גירעון בהון של 325 מיליון שקל, לעומת גירעון בהון של 848 מיליון שקל ברבעון המקביל. החוב הפיננסי נטו של הקבוצה נכון לסוף הרבעון הסתכם בכ-7.26 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-8.13 מיליארד שקל ברבעון המקביל וכ-7.54 מיליארד שקל ברבעון הקודם.

 

החברה מעדכנת את התחזית לשנת 2020 וצופה רווח נקי של 1.05 מיליארד שקל, לעומת 950 מיליון שקל בתחזית הקודמת, EBITDA של 3.6 מיליארד שקל, בדומה לתחזית קודמת, והשקעות של 1.5 מיליארד שקל, בדומה לתחזית קודמת. במהלך הרבעון הודיעה בזק על מכירת אתר וואלה לידי איש העסקים אלי עזור תמורת 65 מיליון שקל. העסקה ממתינה לאישורו הסופי של ראש הממשלה או מי מטעמו.

 

בהתייחסה למשבר הקורונה ציינה החברה כי "בשלב זה השלכות האירוע באות לידי ביטוי בעיקר בירידה משמעותית מהכנסות משירותי נדידה בפלאפון וכן בירידה מסוימת בהכנסות מהמגזר העסקי בכל חברות הקבוצה. כמו כן, ככל שהמשבר יתארך, תיתכן פגיעה בהכנסות ממכירת ציוד קצה וכן בסכומי ומועדי הגבייה בעיקר מחלק מלקוחות עסקיים קטנים עד בינוניים של חברות הקבוצה. יחד עם זאת, עד כה כתוצאה מהשפעות המגיפה ישנו גידול מסויים בביקושים לחלק משירותי התקשורת ובהכנסות מאותם שירותים".

 

יו"ר דירקטוריון בזק הוא גיל שרון, שנכנס לתפקידו ב-27 באוגוסט, לאחר ששימש כמנכ"ל גולן טלקום והוביל את מכירתה לסלקום. שרון החליף את שלמה רודב שהתפטר בסוף הרבעון השני.

 

הכנסות בזק קווי עולות זה רבעון שני ברציפות, איבדה 6,000 מנויי אינטרנט

המגזר הקווי של בזק – טלפוניה ואינטרנט – בניהולו של דודו מזרחי, מציג רווח נקי של 300 מיליון שקל, עלייה של כ-71% לעומת רבעון מקביל. העלייה נובעת בעיקר מירידה של 56% בהוצאות מימון שהסתכמו ב-91 מיליון שקל, ונבעה מעלויות בגין פירעון מוקדם של חוב ברבעון המקביל, קיטון בהוצאות מימון בגין הטבות לעובדים וכן מירידה בהוצאות ריבית ברבעון הנוכחי.

 

מגזר זה ממשיך להוות את ההכנסה העיקרית של בזק, כאשר הכנסותיו עלו, זה רבעון שני ברצף, ב-1.7% לעומת רבעון מקביל ועמדו על 1.04 מיליארד שקל. ההכנסות מטלפוניה ממשיכות להישחק והסתכמו ב-254 מיליון שקל, ירידה של 2% לעומת התקופה המקבילה. בהתאם למגמה העולמית, החברה איבדה 22 אלף מנויי טלפוניה ברבעון ומספרם עמד בסופו על 1.653 מיליון. ברבעון הקודם איבדה החברה 18 אלף מנויים וברבעון לפניו 25 אלף מנויים. ההכנסה החודשית הממוצעת למנוי (ARPU) עמדה על 51 שקל, לעומת 49 שקל ברבעון המקביל.

 

ההכנסות מאינטרנט עלו ב-3.8% לעומת הרבעון השלישי של 2019 והסתכמו ב-408 מיליון שקל. החברה איבדה 6,000 מנויי האינטרנט כך שהמצבה עמדה בסופו על 1.57 מיליון, 570 אלף מנויים מתוכם בסיטונות. ברבעון הקודם גייסה החברה 5,000 מנויים ורבעון לפניו איבדה 9,000 מנויים. ה-ARPU הקמעונאי עמד על 100 שקל, לעומת 98 שקל ברבעון מקביל. במהלך הרבעון הודיעה בזק על חידוש פרויקט הסיבים האופטיים של החברה, במקביל לכך שהשיקה לאחרונה קצב גלישה של 200 מגה.

 

הרווח התפעולי של המגזר עלה ב-1.4% לעומת התקופה המקבילה ועמד על 446 מיליון שקל. ה-EBITDA עמד על 668 מיליון שקל, עלייה של 0.5% לעומת הרבעון השלישי של 2019. ההשקעות הסתכמו ב-272 מיליון שקל, עלייה של 88% לעומת רבעון מקביל, שנבעה מהחזר היטל השבחה בסכום של כ-75 מיליון שקל בגין מכירת מתחם "סקיה" ברבעון המקביל. בהתאם, ירד ב-20% התזרים החופשי לעומת התקופה המקבילה והסתכם ב-264 מיליון שקל.

 

yes מסיימת עם רווח של 16 מיליון שקל, מאבדת 1,300 מנויים

איחוד תוצאותיהן של "אלפא", שלוש החברות הבנות בבזק – yes, פלאפון ובזק בינלאומי – בניהולו של רן גוראון, מציג הכנסות של 1.17 מיליארד שקל והתייעלות תפעולית משותפת של 59 מיליון שקל לעומת רבעון מקביל.

 

משרדי yes משרדי yes צילום: עמית שעל

yes מסיימת את הרבעון עם רווח נקי של 16 מיליון שקל, עלייה של מיליון שקל לעומת רבעון מקביל. הכנסות החברה הסתכמו ב-313 מיליון שקל, ירידה של 6.3% לעומת הרבעון המקביל. הרווח התפעולי עמד על 18 מיליון שקל, אל מול 20 מיליון שקל ברבעון המקביל. ה-EBITDA עמד על 68 מיליון שקל, לעומת 70 מיליון שקל בתקופה המקבילה. ההשקעות הסתכמו ב-38 מיליון שקל, ירידה של 45% לעומת התקופה המקבילה. תזרים המזומנים החופשי עמד על 25 מיליון שקל, לעומת תזרים שלילי של 40 מיליון שקל ברבעון המקביל.

 

לאחר שני רבעונים של עלייה, חברת הלוויין מציגה ירידה של 1,300 מנויים, למרות ההשקעה בשירותי הטלוויזיה מבוססי האינטרנט של החברה, STINGTV ו-yes פלוס, שהיו אמורים לכפר על נטישת המנויים בלוויין. מצבת המנויים עמדה בסוף הרבעון על 556 אלף, כ-20% מתוכם בשירותים האינטרנטיים. ברבעון הקודם גייסה החברה 1,200 לקוחות וברבעון לפניו גייסה 1,600. שיעור נטישת המנויים עמד על 5.4%, בהשוואה ל-5.5% ברבעון המקביל. ה-ARPU ממשיך להישחק ועמד על 187 שקל, לעומת 195 שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

פלאפון מסיימת בהפסד של 12 מיליון שקל, צירפה 30 אלף מנויים

חברת הסלולר מסיימת את הרבעון עם הפסד נקי של 12 מיליון שקל, לעומת רווח של 18 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההכנסות ירדו ב-11% לעומת התקופה המקבילה ועמדו על 545 מיליון שקל. הירידה מיוחסת לקיטון של 11% בהכנסות משירותים שהסתכמו ב-396 מיליון שקל, ובעיקר לאור הפגיעה בשירותי נדידה (חבילות חו"ל) ותיירות פנים עקב משבר הקורונה. עוד מיוחסת לקיטון של 10% בהכנסות מציוד קצה (כמכשירים סלולריים) לעומת הרבעון המקביל לכדי 149 מיליון שקל, למרות סגירת מרכזי הסחר והקניונים עקב משבר הקורונה.

 

החברה מציגה הפסד תפעולי של 27 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי של 16 מיליון שקל בתקופה המקבילה. ה-EBITDA עמד על 120 מיליון שקל, קיטון של 30% לעומת הרבעון המקביל. ההשקעות הסתכמו ב-100 מיליון שקל, עלייה של 39% בהשוואה לרבעון מקביל. החברה מציגה תזרים שלילי של 24 מיליון שקל, לעומת תזרים חיובי של 52 מיליון שקל ברבעון המקביל.

 

מספר מנויי הסלולר מציג ברבעון עלייה של 30 אלף מנויים ועמד בסופו על 2.406 מיליון מנויים, המציב את החברה עם נתח השוק השלישי בגודלו עם כ-21% מכלל לקוחות הסלולר. ברבעון הקודם גייסה החברה 9,000 מנויים וברבעון לפניו 31 אלף. שיעור נטישת המנויים עמד על 7.1% לעומת 7.3% ברבעון השלישי של 2019. ה-ARPU עמד על 55 שקל, לעומת 65 שקל ברבעון מקביל, בהשפעת הקפאת פעילות הרומינג. במהלך הרבעון השיקה פלאפון חבילות דור 5 חדשות.

 

לאור ירידת הערך: בזק בינלאומי מסיימת בהפסד של 305 מיליון שקל

החברה, המשמשת כספקית אינטרנט ושיחות בינלאומיות, מציגה הפסד נקי של 305 מיליון שקל, לעומת הפסד של 32 מיליון שקל ברבעון המקביל.

 

הפגנת בזק בינלאומי הפגנת בזק בינלאומי צילום: באדיבות ועד עובדי בזק בינלאומי

 

העמקת ההפסד מגיעה לאור ירידת הערך. בנטרול המחיקה, ההפסד הנקי עמד על 23 מיליון שקל לעומת רווח נקי של 3 מיליון שקל ברבעון המקביל. הכנסות החברה קטנו ב-4.3% לעומת הרבעון השלישי של 2019 והסתכמו ב-315 מיליון שקל. ההפסד התפעולי הסתכם ב-275 מיליון שקל, לעומת הפסד של 40 מיליון שקל ברבעון המקביל. בנטרול המחיקה, הסתכם הרווח התפעולי בכ-7 מיליון שקל לעומת 5 מיליון שקל ברבעון המקביל. החברה מציגה EBITDA שלילי של 233 מיליון שקל, לעומת EBITDA חיובי של 7 מיליון שקל ברבעון המקביל. בנטרול המחיקה, הסתכם ה-EBITDA ב-52 מיליון שקל, לעומת כ-49 מיליון ברבעון המקביל.

 

ההשקעות הסתכמו ב-28 מיליון שקל, ירידה של 30% בהשוואה לרבעון מקביל. התזרים החופשי הסתכם ב-12 מיליון שקל, קיטון של 25% לעומת התקופה המקבילה. שיעור נטישת מנויי האינטרנט עמד על 7.2% לעומת 7.1% ברבעון מקביל.

 

בחודשיים האחרונים מנהל ועד עובדי בזק בינלאומי, בהובלת היו"ר לימור ליברמן-לביא, מאבק מתוקשר נגד משרד התקשורת, הבוחן בימים אלה את ביטול הפיצול בין תשתית לספק אינטרנט. במסגרת הרפורמה יוכלו בזק ו-HOT, בעלות התשתית, למכור שירות אינטרנט מלא ללא תלות בספקיות, מה שצפוי לפגוע בהן.

x