$
בורסת ת"א

בזק בינלאומי מצאה יתרות נכסים לא מוסברות של עשרות מיליוני שקלים

החברה האם בזק דיווחה כי כחלק מהיערכות לדוחות הרבעון השלישי נמצא על ידי בזק בינלאומי כי קיימות בספריה "יתרות נכסים נטו בלתי מוסברות" שמקורו של חלק ניכר מהן הוא מלפני יותר מ-15 שנה; בחברה אומרים כי בשלב זה אין חשד למעילה וכי הבדיקה נעשית על ידה ולא מונה בודק חיצוני

אביאור אבו 15:4409.11.20

בזק בינלאומי מצאה בספריה יתרות נכסים בלתי מוסברות של עשרות מיליוני שקלים.

 

חברת התקשורת בזק דיווחה היום (ב') כי במסגרת היערכותה והיערכות החברה הבת, בזק בינלאומי, לפרסום הדוחות הכספיים שלהן לרבעון השלישי, נמצא על ידי בזק בינלאומי כי קיימות בספריה "יתרות נכסים נטו בלתי מוסברות (חייבים בניכוי זכאים)". בחברה אומרים כי בשלב זה אין חשד למעילה וכי הבדיקה נעשית על ידי החברה ולא מונה בודק חיצוני.

 

 

 

על פי החברה, היתרות הן בערך של עשרות מיליוני שקלים, שמקורו של חלק ניכר מהן הוא ככל הנראה בתקופות עבר של לפני יותר מ-15 שנה. בזק, בזק בינלאומי ורואה החשבון המבקר של שתי החברות מצויים בתהליך של בדיקה ואישוש קיומן של היתרות וייתכן כי בסיום הבדיקה יימצא ביסוס לאותן יתרות. החברה ציינה כי אם לא יימצא ביסוס ליתרות ותתבצע מחיקה ו/או סיווג מחדש של יתרות אלו, היא תבחן את ההשפעה של האמור על דוחותיה הכספיים.

 

הממצאים התגלו בבדיקה שגרתית של תומר שני, סמנכ"ל הכספים של החברות הבנות בבזק, שנכנס לתפקידו לפני כשנתיים. משרד רואי החשבון של החברה הוא KPMG סומך חייקין.

 

הדיווח של בזק מגיע לאחר שלפני כשבועיים הודיעה שהתקבלה אצל בזק בינלאומי אינדיקציה ראשונית ממעריכי השווי החיצוניים שלה, שלפיה צפויה ירידת ערך בשוויה, שצפויה להביא למחיקת ערך בספרי החברה בסכום מוערך של בין 200 ל-300 מיליון שקל. הערכת השווי נתבקשה בעקבות היערכות בזק בינלאומי לפעול ליידוע וטיפול בלקוחות המשלמים לה, אך לא עושים שימוש במשך תקופה ממושכת בשירותי ספק האינטרנט.

x