$
בורסת ת"א

יתרות הנכסים הבלתי מוסברות בבזק בינלאומי: 195 מיליון שקל

החברה מדווחת כי תהליך הבדיקה נמשך ובמסגרתו עלו פערים שנובעים בעיקר מכך שלא בוצע באופן שוטף רישום הוצאות; החברה תידרש להערכת שווי חדשה וצופה עיכוב בפרסום דו"ח הרבעון השלישי; לכלכליסט נודע כי מחלקת תאגידים ברשות ני"ע החלה בהליך בדיקה מול החברה

אביאור אבו 11:1218.11.20
בזק מדווחת הבוקר (ד') כי בהמשך לדיווח החברה מלפני שבוע בדבר יתרות נכסים נטו בלתי מוסברות בספרי החברה הבת בזק בינלאומי, נמשך תהליך הבדיקה בנוגע לרישומים והתנועות. כמו כן, התהליך עלול להשפיע על יכולת החברה לפרסם את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2020, עד לסוף חודש נובמבר. לכלכליסט נודע כי מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך החלה בהליך בדיקה מול החברה. 

 

החברה מדווחת כי במסגרת הבדיקה עלו ממצאים ראשוניים הן ביחס לתקופות עבר והן ביחס לשנים האחרונות, לפיהם קיימים בספרי בזק בינלאומי פערים מהותיים בין יתרות הנכסים שלה (נטו) בספרים לבין יתרות הנכסים שלה (נטו) בפועל, אשר סך השפעתם מוערכת באופן ראשוני בסכום של כ-195 מיליון שקל.

 

 

רן גוראון, מנכ"ל בזק בינלאומי רן גוראון, מנכ"ל בזק בינלאומי צילום: יונתן בלום

 

וכך מתחלקים 195 מיליון השקלים: הקטנה של יתרות העודפים בסך של כ-110 מיליון שקל בגין יתרות עבר מהשנים 2002-2017, כאשר רוב הסכום (כ-80 מיליון שקל) מקורו בשנים 2002-2003. כמו גם הקטנה של רווחי בזק בינלאומי בסך מצטבר של כ-85 מיליון שקל בגין יתרות מהשנים 2018-2020. החברה מציינת כי מסכום זה תופחת השפעת מס בגין השנים הרלוונטיות.

 

הוצאות בזק בינ"ל לא נרשמו כראוי. לדוגמה, בזק בינ"ל הוציאה 10 מיליון שקל, הסכום ירד מהתזרים, אך היא לא ניכתה אותו מיתרת הנכסים במאזן. החברה טוענת שהפער הגדול הוא מ-2002 ובאותה שנה בזק בינ"ל סיימה עם רווח של 76 מיליון שקל לעומת הפסד של 77 מיליון שקל ב-2001, דגל אדום שפוספס כבר אז.

 

עוד מציינת החברה כי בהתאם לממצאים הראשוניים של הבדיקה, בליווי יועץ חיצוני, רואי חשבון ועורכי דין, הפערים נובעים בעיקר מכך שלא בוצעה על ידי בזק בינלאומי באופן שוטף זקיפה מלאה של רישום הוצאות, וכי לא צפויה השפעה על יתרת המזומנים של בזק בינלאומי.

 

משרד רואי החשבון של החברה הוא סומך חייקין. לנוכח האמור, החברה נדרשת גם לבצע הערכת שווי לבזק בינלאומי נכון לסוף 2019, אשר תוצאותיה עשויות להגדיל או להקטין את ההשפעה על יתרות העודפים והרווח מעבר לאומדנים כאמור.

 

כמו כן, מציינת החברה כי היא עודנה בוחנת את השפעת הפערים האמורים על דוחותיה. עם השלמת הליכי הבדיקה וכשיתבררו לחברה ההשפעות על דוחותיה הכספיים, היא צפויה לפרסם דוחות כספיים לתקופות הרלוונטיות שיידרשו בדרך של הצגה מחדש. עוד מציינת החברה כי לצורך עריכת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של 2020 והצגת מספרי ההשוואה, נדרשת בזק בינלאומי לערוך מחדש את דוחותיה הכספיים לתקופת הדיווח ולתקופות ההשוואה, פעולה המצריכה השקעת מאמצים רבים בלוחות זמנים קצרים ועלולה להשפיע על יכולת החברה לפרסם את דוחותיה הכספיים עד לסוף חודש נובמבר. כנגד החברה הוגשה באותו עניין בקשה לאישור תובענה כייצוגית.

 

הדיווח של בזק מגיע לאחר שלפני בחודש הודיעה שהתקבלה אצל בזק בינלאומי אינדיקציה ראשונית ממעריכי השווי החיצוניים שלה, שלפיה צפויה ירידת ערך בשוויה, שצפויה להביא למחיקת ערך בספרי החברה בסכום מוערך של בין 200 ל-300 מיליון שקל. הערכת השווי נתבקשה בעקבות היערכות בזק בינלאומי לפעול ליידוע וטיפול בלקוחות המשלמים לה, אך לא עושים שימוש במשך תקופה ממושכת בשירותי ספק האינטרנט.

 

רן גוראון, מנכ"ל חברות הבנות בבזק (בזק בינלאומי, פלאפון ו-yes), מסר: "בהמשך לתהליכים שהובלנו בחברות הבנות, תחת פרויקט אלפא, ובמסגרת ההכנות לקראת אישור הדוחות הכספיים לרבעון שלוש ל-2020, יזמנו בדיקה שהעלתה כי ישנן אי התאמות חשבונאיות בחברת בזק בינלאומי שנוצרו החל משנת 2002 ואי התאמות נוספות, שנמצאות בבחינה. אנו, לצד מבקר הפנים של החברה ורואי החשבון, מצויים כעת בהמשך בדיקות מעמיקות שמטרתן להפוך כל אבן, ולבחון את השתלשלות הדברים מאז 2002, כאשר חלק מהבדיקות בוחנות האם אירועים אלה עלו בשנים בעבר ומה היה הטיפול בהם. אנו מתייחסים לנושא בכובד ראש, מנהלים את הדברים במהירות המרבית ולא נחסוך במאמצים עד אשר האירוע יסתיים ויטופל במלואו".

x