$
בורסת ת"א

התביעות כבר זורמות: בבזק בינלאומי עדיין בודקים כיצד חסרים בקופה עשרות מיליוני שקלים

לאחר שהודיעה אתמול על יתרות נכסים נטו בלתי מוסברות, הגיש היום בעל מניות בחברה בקשה לאישור תובענה כייצוגית לאור ירידת המנייה אתמול בכ-4%; מקורות בשוק טוענים כי הבדיקה מתרכזת בשנת 2002; בעלת מניות אחרת הגישה בקשה לגילוי מסמכים – השנייה תוך חודש

אביאור אבו 17:0410.11.20
בבזק עדיין לא יודעים להסביר למשקיעים את הדיווח אמש הנוגע לחברה הבת, בזק בינלאומי, על יתרות נכסים נטו בלתי מוסברות - אך התביעות כבר החלו לזרום אל החברה.

 

בעל מניות בבזק הגיש היום (ג') בקשה לאישור תובענה כייצוגית, לאחר שמניית החברה ירדה אתמול בכ-4%. זאת, לאחר שהחברה דיווחה כי בזק בינלאומי מצאה שקיימות בספריה יתרות נכסים נטו בלתי מוסברות בערך של עשרות מיליוני שקלים, שמקורו של חלק ניכר מהן בתקופות עבר של מעל 15 שנים. מקורות בשוק טוענים כי הבדיקה מתרכזת בשנת 2002. בשנה זו מנכ"ל בזק בינלאומי היה קובי חיון.

 

 

מנכ"ל בזק בינלאומי, רן גוראון מנכ"ל בזק בינלאומי, רן גוראון צילום: יונתן בלום

 

הבקשה הוגשה באמצעות עוה"ד אוהד רוזן על ידי עמית גנסין, שהחזיק ביום הדיווח 500 מניות של בזק. מלבד בזק, הבקשה הוגשה כנגד 39 דירקטורים בחברה בתקופה הרלוונטית, 4 מנכ"לים של בזק, 4 סמנכ"לי כספים בבזק ו-3 מנכ"לים בבזק בינלאומי.

 

"במילים מכובסות פחות, המשמעות היא כי הדוחות הכספיים שפרסמה בזק, היו מטעים" נכתב בבקשה. "במשך 15 שנים בזק דיווחה מדי רבעון ברבעון, על יתרות נכסים נטו של בזק בינלאומי, בשיעור הגבוה בעשרות מיליוני שקלים, מיתרות הנכסים נטו האמיתיות של החברה. עוד מתברר, כי הדיווחים על האפקטיביות של מנגנוני הבקרה היו מטעים אף הם, כאשר מנגנוני הבקרה כלל לא היו אפקטיביים, ואיפשרו לדווח על טעות מהותית בדוחות הכספיים משך שנים רבות, מבלי שאיש הבחין בה", כך נכתב.

 

עוד נכתב בבקשה כי "בעוד שכל השוק עלה בשיעור משמעותי בשים לב לידיעות חיוביות על פיתוח חיסון לקורונה, מניית בזק דווקא ירדה בקרוב ל-4%. עד למועד הדיווח, נסחרה מניית בזק ביציבות ואף בעלייה קלה. בקשת אישור זו, נועדה אפוא לרפא את נזקיהם של המבקש וחברי הקבוצה, שרכשו את מניות בזק בתקופת המידע המטעה ואשר ספגו ירידות שערים ונזקים כספיים עם גילוי האמת. עצם העובדה שבזק מצאה לדווח בדיווח מיידי כי מצאה טעות בדוחותיה הכספיים, מלמדת שגם לשיטתה עצמה מדובר בעניין מהותי".

 

לבקשת האישור צורפה חוות דעת מומחה של ד"ר איציק אלפי. על פי הרגרסיה שביצע אלפי, הנזק שנגרם לכל מחזיקי מניות המשיבה, הינו בסך של 7% משווי אחזקתם. גובה הנזק הקבוצתי המוערך על ידו עומד על מעל 700 מיליון שקל.

 

 

 

"ישנם גורמים האחראים להיעלמותם של אותם כספים"

 

מלבד בקשה זו, הגישה היום אוליר מסחר ותעשיות, בעלת מניות לא מהותית בזק, בקשה לגילוי ועיון במסמכים, באמצעות עוה"ד ליאור להב. המבקשים דורשים לעיין בין היתר בניירות העבודה של רואי החשבון שטיפלו בהכנת הדוחות הכספיים של בזק בינלאומי, בטיוטות המאזנים, בפרוטוקולים של ישיבות דירקטוריון, בממצאי חקירות, בחוות דעת ועוד.

 

"משמעות הדברים היא כי בזק בינלאומי גילתה לפתע, בעקבות ביקורת, כי בקופתה חסרים עשרות מיליוני שקלים" נכתב בבקשה. "כספים אלו, ללא ספק היו בקופתה של החברה (וככל שלא, עליה להסביר מדוע היא דיווחה כי הם קיימים בקופתה), וכעת 'לפתע', נעלמו. במצב דברים זה, ברור כי ישנם גורמים האחראים להיעלמותם של אותם כספים, וגורמים נוספים האחראים לכך כי היעלמות זו לא התגלתה עוד קודם לכן, סמוך למועד היעלמותם של הכספים, ועל החברה להיפרע את נזקיה מאותם גורמים".

 

לפני כשבועיים הגישה אוליר בקשה אחרת כנגד בזק לגילוי מסמכים, לאחר שהחברה הודיעה שהתקבלה אצל בזק בינלאומי אינדיקציה ראשונית ממעריכי השווי החיצוניים שלה, שלפיה צפויה ירידת ערך בשוויה, שצפויה להביא למחיקת ערך בספרי החברה בסכום מוערך של בין 200 ל-300 מיליון שקל. הערכת השווי נתבקשה בעקבות היערכות בזק בינלאומי לפעול ליידוע וטיפול בלקוחות המשלמים לה, אך לא עושים שימוש במשך תקופה ממושכת בשירותי ספק האינטרנט.

x