$
בורסת ת"א

להב סיכמה רבעון רווחי, אחרי הפסד בתקופה המקבילה

החברה שפועלת בתחומי האנרגיה המתחדשת והנדל"ן המניב רשמה ברבעון השלישי רווח נקי מפעילות מתמשכת של 28.8 מיליון שקל, לעומת הפסד של 2.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד; הדוחות מפרטים את מקורות המימון שבאמצעותם רכשה החברה בחודש האחרון את דלק ישראל

גולן חזני 13:5629.11.20

להב אל.אר סיימה את הרבעון השלישי של 2020 עם רווח נקי מפעילות מתמשכת של 28.8 מיליון שקל, לעומת הפסד של 2.1 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2019.

 

להב עלתה לכותרות בחודש האחרון לאחר שרכשה את השליטה בדלק ישראל יחד עם איש העסקים אורי מנצור תמורת 525 מיליון שקל. החברה נסחרת בשווי של 600 מיליון שקל ומנהלת נכסים בשווי מיליארד שקל. דוחות דלק ישראל ייכללו בדוחות להב רק החל מהדוחות השנתיים של 2020. 

אבי לוי, בעל השליטה בלהב אל.אר אבי לוי, בעל השליטה בלהב אל.אר צילום: אביב אברמוב

 

 

מהדוח עולה כי חלקה של דלק ישראל ברכישה, 262.5 מיליון שקל, מומן בהלוואת גישור של בעל השליטה בלהב, אבי לוי, בסך 58.8 מיליון שקל והלוואות גישור של בעלי עניין נוספים בחברה בסך 17 מיליון שקל. הלוואות אלה ייפרעו באמצעות הנפקת זכויות שמתכננת החברה. בעלי העניין הנוספים בחברה הם אלי להב ואיליק רוז'נסקי.

 

להב שיעבדה את מלוא המניות שרכשה בעסקת דלק לתאגיד בנקאי תמורת הלוואה נוספת של 60 מיליון שקל, ו-126.7 מיליון שקל שולמו ממקורותיה העצמיים.

 

הונה העצמי של להב עמד בסוף הרבעון על 396 מיליון שקל לעומת ההון העצמי לתחילת השנה שהיה כ-158 מיליון שקל. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הונפקו מניות בסך של כ-173 מיליון שקל, הומרו אגרות חוב להמרה בסך כ-25 מיליון שקל ומומשו אופציות למניות בסך כ-4 מיליון שקל.

 

הרווח הכולל בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד על 36 מיליון שקל. ביום חמישי דיווחה החברה על מכירת מרכז מסחרי בהנובר תמורת 50 מיליון שקל. להב פועלת בתחום האנרגיה המתחדשת ובתחום הנדל"ן המניב בגרמניה, עם 70 מרכזים מסחריים שכונתיים.

x