$
בורסת ת"א

עלייה של 17% ברווח הכולל של איי.די.איי ביטוח

החברה שבשליטת ביטוח ישיר רשמה ברבעון השני רווח כולל של 63.7 מיליון שקל; הרווח מביטוח בריאות טיפס ב-19% ל-14.4 מיליון שקל, הרווח במגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח עלה ב-32% ל-19.6 מיליון שקל; החברה תחלק דיבידנד של 70 מיליון שקל

אורי גלאור 12:5225.08.19

איי.די.איי ביטוחמסכמת רבעון: החברה המוחזקת ע"י ביטוח ישיר (48.5%) רשמה בחודשים אפריל-יוני רווח כולל של 63.7 מיליון שקל, לעומת 54.3 מיליון שקל ברבעון המקביל, עלייה של 17%. התשואה על ההון (במונחים שנתיים) עמדה על 43.7%, מול תשואה להון של 43.6% ברבעון המקביל.  

סכום הפרמיות ברוטו עלה בתקופת הדוח בשיעור קל של 3% ועמד על 658.9 מיליון שקל, בהשוואה ל-641.5 מיליון שקל ברבעון המקביל. השינוי מיוחס בעיקר לעלייה במספר הלקוחות והיקף הפעילות במרבית הענפים שבהם פועלת החברה, לצד הורדת תעריפים בענף רכב רכוש עקב השינויים בסביבה התחרותית ופעולות לטיוב התיק. הפרמיות ברוטו במגזר ביטוח כללי עלו ב-2% ל-517.8 מיליון שקל; הפרמיות ממגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח צמחו ב-5% ל-75.6 מיליון שקל; הפרמיות במגזר הבריאות עלו ב-5% ל-65.4 מיליון שקל.

 

הרווח הכולל במגזר ביטוח כללי ירד ב-4% ל-57.3 מיליון שקל, מול 59.7 מיליון שקל ברבעון המקביל; הרווח הכולל במגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח טיפס ב-32% ועמד על -19.6 מיליון שקל, מול 14.9 מיליון שקל ברבעון המקביל; הרווח הכולל ממגזר ביטוח בריאות גדל ב-19% ל-14.4 מיליון שקל, לעומת 12.1 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הכולל של מגזרי הפעילויות עמד בסיכום הרבעון על 91.3 מיליון שקל, בהשוואה ל-86.7 מיליון שקל ברבעון המקביל, עלייה של 5.3%.

 

סעיף ההכנסות מהשקעות נטו אשר אינם מיוחסים למגזרי הפעילות עמד על פלוס 13 מיליון שקל, לעומת 4.2 מיליון שקל ברבעון המקביל, זינוק של 210%. ההכנסות מהשקעות נטו לרבות רווח כולל אחר והכנסות מימון (כולל שיוך מגזרי) הסתכמו ב-44.6 מיליוני שקל לעומת 24.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה. ההכנסות מהשקעות ברבעון השני כוללות שערוך נדל"ן להשקעה בסך של כ-10.4 מיליון שקל.

 

ההון של החברה נכון לסוף הרבעון עמד על 614.8 מיליון שקל, לעומת 525.6 מיליון שקל בסוף הרבעון המקביל. החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד של כ-70 מיליון שקל כאשר המועד הקובע הוא ה-2 בספטמבר ומועד התשלום הוא ה-19 בספטמבר.

 

קובי הבר מנכ"ל איי.די.איי ביטוח קובי הבר מנכ"ל איי.די.איי ביטוח צילום: כפיר סיוון

בטל שלח
    לכל התגובות
    x