$
בורסת ת"א

כצמן ביטל הסכם השותפות עם סגל והשתלט על גזית גלוב

דוחותיה הכספיים של החברה חושפים כי כצמן רכש את חלקה של גרושתו של סגל, אריקה אוטוסון, בחברה האם של גזית נורסטאר, וכי הסכם בעלי המניות בין כצמן, סגל וגרושתו בוטל

אורן פרוינד 11:5228.03.18

בכנס המשקיעים שערכה היום (ד') בתל אביב חברת גזית גלוב, חברת המרכזים המסחריים שידועה בישראל באמצעות מרכזי ה- G שלה ברחבי הארץ, בלט בהעדרו דורי סגל, עד לאחרונה מנכ"ל החברה וחבר ילדות של מייסד החברה חיים כצמן.

 

הצצה לתוך הדוחות הכספיים של גזית גלוב עשויה לסמן את הסיבה להעדרו של סגל. שותפות של עשרים שנה בין כצמן לסגל הגיעה לסיומה. בדוחותם שפורסמו היום נחשף כי הסכם בעלי המניות בין דורי סגל, גרושתו של דורי סגל אריקה אוטוסון וחיים כצמן בוטל.

 

"ביום 27 במרס 2018 הודיעה נורסטאר (חברם האם של גזית גלוב) לחברה כי חיים כצמן, מר דורי סגל ואריקה אוטוסון (גרושתו של דורי סגל) הודיעו לה על ביטול הסכם בעלי המניות בין הצדדים מינואר 2013", נכתב בדוחות.

 

עוד דיווחה החברה כי טרם ביטול ההסכם השלים כצמן עסקה לרכישת כלל החזקותיה של אוטוסון ב-Financial US First ,חברה פרטית המחזיקה בכ-25.18% מהון המניות של נורסטאר. עם השלמת הפעולות המתוארות הודיעו כצמן, סגל ואוטוסון כי הם חדלו מלשתף פעולה בקשר עם מניות נורסטאר. בהתאם לכך, כצמן הינו בעל השליטה היחיד בנורסטאר מכוח החזקותיו וכמו כן בגזית גלוב.

 

בינואר האחרון הודיע סגל במפתיע על פרישתו מהחברה לאחר שנה אחת בלבד. כצמן מונה במקומו של סגל. סגל מונה למנכ"ל במקומה של רוחה לוין, המנכ"לית הקודמת שעזבה לאחר כהונה קצרה של שנה וחצי בלבד. מאז העזיבה של רוני סופר, שכיהן כמנכ"ל גזית גלוב בשנים 2009–2015 החברה חווה חוסר יציבות בתפקיד המנכ"ל. לפני סופר כיהן כמנכ"ל מיכאל בר חיים, וגם הוא לתקופה קצרה של שנה וחצי בלבד.

 

דוחות: עלייה בשכירות מנכסים זהים

בתוך כך, גזית גלוב דיווחה כי ה-NOI (הכנסות נקיות משכירות) הסתכם בשנת 2017 בכ-1.2 מיליארד שקל, ירידה של כ- 0.3%. ירידה זו מיוחסת בעיקר לקיטון במצבת הנכסים של החברה לאחר שמכרה נכסים פחות טובים. בנטרול השפעת שערי החליפין ה- NOI גדל בכ- 3.7% לעומת שנת 2016. ה-NOI מנכסים זהים עלה בכל אזורי הפעילות ועלה במאוחד בכ- 3.4% לעומת שנת 2016.

 

ה-FFO הכלכלי צמח בשנת 2017 בכ-18% והסתכם בכ-698 מיליון שקל, (3.58 שקל למניה). בנטרול השפעות שערי החליפין ה-FFO הכלכלי גדל בכ-27%. הגידול ב-FFO הכלכלי לעומת שנת 2016 נובע בעיקרו מעסקת המיזוג בין Equity One ו-Regency Centers, שיפור התזרים בחברות הבנות, בעיקר בברזיל ואטריום, קיטון בהוצאות המימון (סולו מורחב) וחסכון בהוצאות ההנהלה וכלליות במטה, שקוזזו בחלקם עקב השפעות שערי החליפין ומכירת מניות של Regency Centers ו- First Capital במהלך השנה.

 

עלות שכרו של דורי סגל דורי סגל כמנכ"ל החבר בשנת 2017 הסתכמה בכ-9.1 מיליון שקל. העלות הזו כללה שכר של 1.9 מיליון שקל ואופציות בשווי של 7.2 מיליון שקל. עלות שכרו של חיים כצמן בשנת 2017 כסגן יור החברה ויור החברות הבנות אטריום וסיטיקון הסתכמה בכ-3.5 מיליון שקל ששולמה במלואה במזומן.

 

חיים כצמן חיים כצמן צילום: נמרוד גליקמן

בטל שלח
    לכל התגובות
    x