$
בורסת ת"א

עלייה קלה בהכנסות חנויות הנוחות ורשת AM:PM של דור אלון

קבוצת דור אלון שבשליטת מוטי בן משה סיימה את הרבעון השלישי עם עלייה של 39% ברווח הנקי ל-33.5 מיליון שקל. מחזור המכירות של חנויות הנוחות ו-AM:PM גדל ב-3.8% ל-221.3 מיליון שקל

מיקי גרינפלד 13:5020.11.17

חברת דור אלון מסיימת רבעון שלישי עם ירידה בהכנסות, שהופכת לעלייה במעבר לשורה התחתונה של הדוח. החברה המפעילה תחנות דלק וחנויות נוחות, לצד הפעלת רשת המרכולים AM:PM, סיימה את הרבעון עם הכנסות של 1.75 מיליארד שקל, לעומת 1.79 מיליארד שקל ברבעון המקביל. ההכנסות נטו עמדו על 936 מיליון שקל, מול 965 מיליון שקל ברבעון המקביל - ירידה של 3%.  

דור אלון נשלטת על ידי אלון רבוע כחול של מוטי בן משה ועסקיה מחולקים לארבעה מגזרים: מגזר מתחמי התדלוק והמסחר (תחנות דלק, חנויות נוחות תחת מותגי 'דור אלון', 'אלונית', 'סופר אלונית') - פעילות זו כוללת 211 תחנות דלק ו-140 חנויות נוחות; מגזר השיווק הישיר (שיווק מוצרי דלק, גז וקיטור); שיווק דלק סילוני לחברות תעופה אזרחיות (דס"ל); מגזר אחרים - פעילות מגזר זה כוללת בעיקר את רשת AM:PM, לצד חנויות נוחות עצמאיות שאינן חלק ממתחמי תדלוק - בין היתר תחת מותגי 'אלונית בקיבוץ' ו'אלונית במושב'. 

 

במסגרת מגזר האחרים מפעילה דור אלון נכון לסוף הרבעון השלישי 44 סניפים של רשת AM:PM ועוד 30 סניפי אלונית בפורמטים שונים (בצירוף חנויות הנוחות האמורות הפועלות במסגרת מגזר מתחמי התדלוק והמסחר, מפעילה דור אלון בסך הכול 214 חנויות-מרכזי מסחר נוחות). בהקשר זה מציינת דור אלון שהמשך הפתיחה של סניפי AM:PM בשבתות וחגים מותנה במספר ההיתרים שתעניק עיריית ת"א, בהתאם לפסיקת בג"ץ בחודש אפריל המאשרת את חוק העזר של העירייה המאפשר פתיחת מרכולים בשבת, על פי רשימה שתיקבע העירייה.     

 

 צילום: יובל חן

 

תוצאות המגזרים

המכירות של מגזר מתחמי הדלק והמסחר עמדו ברבעון השלישי על 597 מיליון שקל, מול 620 מיליון שקל ברבעון המקביל - ירידה של 3.6% המיוחסת בין היתר לשינוי במנגנון מכירת הדלקים לתחנות חברה בת המפעילה את מתחמי התדלוק והמסחר בכביש 6. חנויות הנוחות הפועלות תחת מגזר זה (הצמודות לתחנות כאמור) רשמו ברבעון הכנסות של 83.3 מיליון שקל, מול 78.6 מיליון שקל ברבעון המקביל - עלייה של 5.9%. הרווח התפעולי של מגזר זה ירד ב-5% ל-38.2 מיליון שקל, מול 40.1 מיליון שקל ברבעון המקביל - ירידה שמיוחסת בין היתר לעלייה בשכר המינימום.

 

המכירות במגזר השיווק הישיר עלו ב-4.2% והסתכמו ב-118 מיליון שקל, מול 113 מיליון שקל ברבעון המקביל. העלייה מיוחסת בעיקר להתייקות מחירי הדלקים. הרווח התפעולי של מגזר זה עמד על 5.6 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל. מגזר הדס"ל רשם מכירות רבעוניות של 134 מיליון שקל, בהשוואה ל-139 מיליון שקל ברבעון המקביל - ירידה קלה של 3.2% שמקורה בצמצום כמויות הדלקים שנמכרו. הרווח התפעולי בדס"ל עמד על 2.1 מיליון שקל, בהשוואה ל-2.3 מיליון שקל ברבעון המקביל.

 

מגזר אחרים רשם מכירות של 129 מיליון שקל, מול 126 מיליון שקל ברבעון המקביל - עלייה של 2.4%. הרווח התפעולי ברבעון השלישי במגזר זה עמד על 6 מיליון שקל, לעומת 8.6 מיליון שקל ברבעון המקביל. דור אלון אינה מפרסמת בנפרד את תוצאות רשת AM:PM.

 

כלל חנויות הנוחות שמפעילה החברה - החנויות הצמודות לתחנות דלק (במגזר התדלוק) ואלה העצמאיות, כולל AM:PM (הכלולות במגזר אחרים), רשמו במחזור השלישי צמיחה של 3.8% במכירות, לסכום של 221.3 מיליון שקל, מול 204.6 מיליון שקל ברבעון המקביל.   

 

עלייה בהוצאות, צמיחה ברוווח

 

הוצאות השיווק וההנלה וכלליות גדלו ב-5.4% ועמדו על 190 מיליון שקל, מול 180 מיליון שקל ברבעון המקביל. החברה מציינת כי לנוכח העלאת שכר המינימום, הוצאות השכר יעלו בשנה הבאה ב-6 מיליון שקל בהשוואה ל-2018, ואולם על בסיס ניסיון העבר, החברה תצליח לצמצם את השפעת עלייה בדרכים שונות.

 

הרווח התפעולי הרבעוני עמד על 43.8 מיליון שקל, לעומת 45.2 מיליון שקל ברבעון המקביל. ירידה ברמת הריבית על החוב, לצד ירידה בחוב הפיננסי נטו, תרמו לצמצום מהותי בשיעור של 55% בהוצאות המימון נטו של החברה, שהסתכמו ב-6.2 מיליון שקל, מול 13.5 מיליון שקל ברבעון המקביל. גם המס ששילמה דור אלון רשם ירידה משמעותית ל-4.8 מיליון שקל, לעומת 7.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

 

לנוכח הנתונים האמורים, דור אלון רושמת בתום הרבעון רווח נקי של 33.5 מיליון שקל, מול 24 מיליון שקל ברבעון המקביל, עלייה נאה של 39%.

 

 

מוטי בן משה מוטי בן משה צילום: עמית שעל

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x