$
בורסת ת"א

מיטב-דש: זינוק של 55% ברווח הנקי ברבעון הראשון

הסתכם ב-28 מיליון שקל. הזינוק נבע בעיקר מהכנסות מימון וכן מקיצוץ בהוצאות השיווק, התפעול, ההנהלה והכלליות

רחלי בינדמן 15:3318.05.15

בית ההשקעות מיטב-דש בניהולו של אילן רביב מסכם את הרבעון הראשון של 2015 עם רווח נקי לבעלי המניות של 28 מיליון שקל - זינוק של 55% וזאת למרות שבסך הכנסות החברה לא חל שינוי למול הרבעון המקביל והן הסתכמו ב-190 מיליון שקל.

 

הזינוק ברווח נבע בעיקר מהכנסות מימון נטו של 3 מיליון שקל לעומת הוצאות מימון נטו של 5 מיליון שקל ברבעון המקביל וכן קיצוץ בהוצאות השיווק, התפעול, ההנהלה והכלליות בהיקף של 3 מיליון שקל כשאלו הסתכמו ברבעון ב-140 מיליון שקל. ואמנם הרווח הנקי בתוספת התאמות לסעיפי רווח והפסד (FFO) ברבעון הראשון הסתכם ב-34 מיליון שקל בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

 

ה-EBITDA ברבעון הסתכם ב-54 מיליון שקל, עלייה של 6% לעומת הרבעון המקביל. בנטרול הפרשים חשבונאיים, תשלום מבוסס מניות וסעיפי הוצאות חד פעמיים, ה-EBITDA עמד ברבעון על 60 מיליון שקל.

 

 

צבי סטפק צבי סטפק צילום: עמית שעל

 

פעילות ניהול החיסכון ארוך הטווח (גמל ופנסיה) הניבה רווח לפני מס של 18 מיליון שקל, ירידה של 14% לעומת הרבעון המקביל אשתקד וזאת חרף גידול בהיקף הנכסים המנוהלים, בין היתר בשל גיוסים בדמי ניהול נמוכים ומאמצים של מיטב-דש להגדיל נתח שוק בתחום הפנסיה בתמורה להצעת דמי ניהול זולים. הרווח המגזרי מניהול תיקים וקרנות נאמנות הסתכם ב-23 מיליון שקל, עליה קלה של מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל וזאת חרף הפדיונות הכבדים שנרשמו ברבעון בקרנות הכספיות, תחום בו מיטב-דש היא מובילת שוק ובזכות גיוסים בקרנות המסורתיות בהן דמי הניהול גבוהים יותר. תחום תעודת הסל הניב רווח מגזרי של 12 מיליון שקל, עליה של 33% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
בטל שלח
    לכל התגובות
    x