$
בורסת ת"א

במקביל להנפקה בוול סטריט: החברה לישראל בוחנת מכירה של 7% ממניות כיל

מטרת המהלך להגדיל את גמישות מבנה ההון של החברה לישראל, וליצור תשתית להקטנת החוב נטו שלה. בתוך כך כיל דיווחה על צניחה של 37% ברווח הנקי בשנת 2013 ל-819 מיליון דולר

יניב רחימי 09:2419.03.14

דירקטוריון החברה לישראל הנחה את הנהלת החברה לפעול לרישום מניות כיל למסחר בניו-יורק, כך עולה מהודעה של החברה האם (52%) דקות ספורות לאחר פרסום הדו"חות הכספיים של כיל לשנת 2013.

 

החברה לישראל בוחנת אפשרות למכור עד 7% מהון המניות של כיל המוחזקות על ידה וזאת במטרה להגדיל את גמישות מבנה ההון של החברה לישראל, וליצור תשתית להקטנת החוב נטו שלה. בשנים האחרונות החברה לישראל סופגות מהלומות מאחזקותיה השונות, לרבות הסדרי חוב בצים, צורך בהזרמת הון לבזן וסגירת העילות בטר פלייס שהסבו לחברה נזקים כבדים.

 

 

מנכ"ל כיל סטפן בורגס מנכ"ל כיל סטפן בורגס צילום: סיון פרג'

 

המכירות של כיל בשנת 2013 התכווצו ב-3% ל-6.3 מיליארד דולר לעומת 2012 בעיקר בשל ירידה במחירי המכירה שהביאו לקיטון של כ-495 מיליון דולר במכירות. עיקר הירידה במכירות נרשמה באסיה כתוצאה מירידה במחירי המכירה של האשלג והדשנים בהודו ומקיטון במכירות בצפון אמריקה. מנגד, עלייה בכמויות שנמכרו, איחוד לראשונה של חברות שנרכשו ושינוי שער החליפין קיזזו חלק מהפגיעה בהכנסותיה של כיל.

 

הרווחיות הגולמית של כיל נשחקה ועמדה בשנת 2013 על כ-38.4%, לעומת 41.9% בשנת 2012. הירידה בשיעור הרווח הגולמי נובעת, בין היתר, מהשינוי בשער החליפין שגרע כ-21 מיליון דולר ומירידת ערך מלאי של כ-10 מיליון דולר נוספים. הפגיעה ברווח הגולמי הייתה גבוהה יותר אלמלא הירידה במחירי האנרגיה וחומרי הגלם שתרמו לכיל כ-98 מיליון דולר.

 

למרות הירידה במכירות, הוצאות התפעול של כיל עלו במידה רבה. הוצאות מכירה ושיווק עלו בכ-7% ל-850 מיליון דולר בגלל העלייה בכמויות שנמכרו, הוצאות הנהלה וכלליות האמירו בכ-13% ל-281 מיליון דולר בעיקר מהשפעת שער החליפין כתוצאה מהתחזקות השקל מול הדולר, והוצאות המו"פ עלו אף הם באופן ניכר מ-9 מיליון דולר ל-83 מיליון דולר בשנת 2013.

 

כפועל יוצא מכל אלו צנח הרווח התפעולי של כיל בשנת 2013 בכ-29% לרמה של 1.1 מיליארד דולר. מה שתרם לירידה בשיעור הרווח התפעולי מרמה של 24% אשתקד ל-17.6% בשנת 2013 היו גם הוצאה של כ-60 מיליון דולר בגין תוכנית לפרישה מוקדמת ברותם, הפרשה של כ-25 מילון דולר לפינוי פסולת בברום וירידת ערך נכסים של כ-10 מיליון דולר.

 

הוצאות המסים של כיל בשנת 2013 הסתכמו בכ-280 מיליון דולר המהווים כ-25.5% מהרווח לפני מס, לעומת הוצאות מסים של כ-218 מיליון דולר אשתקד שהיוו רק 14.3% מהרווח לפני מס. העליה בשיעור המס נובעת מהוצאות מס חד פעמיות של כ-107 מיליון דולר בעקבות החלטת כיל לשחרר רווחים כלואים ומהשפעת עדכון המסים הנדחים בעקבות העלאת מס החברות בישראל ל-26.5%.

 

בשורה התחתונה הרווח הנקי של כיל התכווץ בשנת 2013 ב-37% לכ-819 מיליון דולר, לעומת 1,300 מיליון דולר אשתקד.

 

חמשת נושאי המשרה שנהנו בשנת 2013 מהתגמול הגבוה ביותר קיבלו ביחד כ-13.3 מליון דולר. בראש הרשימה מוביל מנכ"ל כיל, סטפן בורגס, עם סך תגמולים של כ-5.5 מיליון דולר. אלו כוללים שכר ומענק של כ-3.2 מיליון דולר ותשלום מבוסס מניות (אופציות) של כ-2.3 מיליון דולר.

 

מפעלי ים המלח: המדינה הפרה את חובתה לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב

 

בתוך כך, חברת הבת של כיל, מפעלי ים המלח, הגישה אתמול כתב תביעה נגד ממשלת ישראל במסגרת הליך בוררות בקשר עם הפרת הסכם הזיכיון להפיק מחצבים מים במלח.

 

כתב התביעה של מפעלי ים המלח מגיע על רקע הודעת שר האוצר, יאיר לפיד, מיוני 2013 על הקמת ועדה ציבורית בראשות פרופ' איתן ששינסקי לבחינת המדיניות לגבי חלק המדינה המתקבל משימוש של גורמים פרטיים עבור שימוש במשאבי טבע לאומיים.

 

על פי כתב התביעה טוענים במפעלי ים המלח שהמדינה נוקטת בצעדים חד צדדיים, דבר שמהווה הפרה של הסכם הזיכיון שעוגן בחוק זיכיון ים המלח הקובע שמחלוקת או סכסוך שיתעוררו יתנהלו באמצעות הליך של בוררות.

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x