סגור

אפריקה מגורים במגעים למכירת אחזקותיה בפרויקט גליל ים ב-380 מיליון שקל

החברה, המחזיקה 50% בפרויקט הדיור להשכרה לטווח ארוך, מנהלת את המגעים מול קרן הריט להשכרה מגוריט; מדובר ב-273 יחידות דיור שהוקמו לפני חמש שנים, כש-25% מהיחידות מיועדים לזכאי משרד השיכון תמורת דמי שכירות בגובה 80% ממחיר השוק

אפריקה מגורים מבקשת למכור את חלקה בפרויקט דיור להשכרה בגליל ים תמורת 380 מיליון שקל. החברה דיווחה לבורסה כי היא מנהלת מו"מ עם חברת מגוריט למכירת זכויותיה (50%) בפרויקט, המיועד לדיור להשכרה ארוכת טווח (20 שנה).
מדובר ב-273 יחידות דיור קיימות שהוקמו לפני כחמש שנים. במהלך תקופת ההשכרה נדרשת החברה להעמיד 25% מיחידות הדיור בפרויקט להשכרה בדמי שכירות מפוקחים בגובה 80% מדמי השכירות המקובלים בשוק, על פי קביעת השמאי הממשלתי. השוכרים בדירות אלה הם זכאים שייקבעו על ידי משרד השיכון.
יתר יחידות הדיור מושכרות לפי שווי שוק, כשחידוש דמי השכירות מעודכן בשיעור של עד 5%, בתוספת עדכון הצמדה למדד המחירים לצרכן. לפי דו"חות אפריקה מגורים, ההכנסות מהשכרת הדירות בפרויקט ברבעון הראשון של 2022 עמדו על 2.243 מיליון שקל, וצפי ההכנסות לשנת 2023 עומד על 3.946 מיליון שקל.
קרן הריט מגוריט, שמשקיעה ומשכירה דיור לטווח ארוך, רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של 62 מיליון שקל, לעומת הפסד של 5.1 מיליון ברבעון המקביל בשנה הקודמת. הקרן ייחסה זאת לעלייה המשמעותית בנכסים (בשווי של 97 מיליון שקל) ולעלייה של 66% בדמי השכירות.