סגור

שיעורי מכירות גבוהים הקפיצו את הכנסות קבוצת הנדל"ן אשטרום

ההכנסות ברבעון הראשון צמחו בכ-12.7% ל-1.23 מיליארד שקל; מנגד, הרווח הנקי עמד על 140.3 מיליון שקל לעומת 552 מיליון שקל ברבעון המקביל; ברקע, ברבעון המקביל רשמה הקבוצה רווח של חצי מיליארד שקל בגלל הסכם BUYBACK של פרויקט הרכבת הקלה בי-ם; על כן, בניטרול השפעת הסכם ה-BUYBACK, הקבוצה רשמה עלייה של 172% ברווח הנקי

קבוצת אשטרום פרסמה הבוקר את דוח הרבעון הראשון לשנת 2022. ההכנסות ברבעון הראשון צמחו בכ-12.7% לכ-1.23 מיליארד שקל, לעומת 1.09 מיליארד באותה תקופה ב-2021. מנגד, הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון עומד על כ-140.3 מיליון שקל לעומת 552 מיליון שקל ב-2021. צבר העבודות של הקבוצה הוא כ-8.3 מיליארד שקל.
העלייה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול בהכנסות במגזר יזמות נדל"ן למגורים בישראל, באמצעות אשדר, ובתחום נדל"ן מניב להשקעה באמצעות אשטרום נכסים. הרווח הנקי בשנה שעברה מוסבר בהסכם ה-BUYBACK של פרויקט הרכבת הקלה בירושלים, שהביא לרווח של כ-500 מיליון שקל. בניטרול השפעת הסכם ה-BUYBACK הסתכם הרווח הנקי ברבעון המקביל אשתקד בכ-51.6 מיליון שקל, כך שלאחר ניטרול זה, רשמה הקבוצה עלייה של כ-172% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

1 צפייה בגלריה
קבוצת אשטרום וגינדי החזקות הדמיית פרוייקטים באור יהודה
קבוצת אשטרום וגינדי החזקות הדמיית פרוייקטים באור יהודה
קבוצת אשטרום וגינדי החזקות, הדמיית פרוייקטים באור יהודה
(הדמיה: ויו פוינט)

החברה רשמה עליית ערך נדל"ן להשקעה, נטו בסך של כ-89.8 מיליון שקל, לעומת ירידת ערך נטו של כ-16 מיליון שקל, ברבעון המקביל אשתקד. עליית הערך ברבעון מוסברת בתוספת זכויות למגדל השלישי בפרויקט Lyfe, שנאמדת בסך של כ-46 מיליון שקל, וכן רווח של כ-36 מיליון שקל בגין עדכון הערכות שווי לפרויקטים בלייפציג, גרמניה, הנובע בעיקרו מהעלאת דמי השכירות.
במגזר קבלנות, בנייה ותשתית בישראל הסתכמו ההכנסות ברבעון בכ-582 מיליון שקל, לעומת כ-719 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות נבעה בעיקר מעיכוב התחלות בנייה של פרויקטים בגינם יש לקבוצה חוזים חתומים. במגזר יזמות נדל"ן למגורים בישראל (באמצעות אשדר) עלו ההכנסות ברבעון בכ-65% לכ-466 מיליון שקל, לעומת כ-283 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מעלייה בקצב הביצוע בפרויקטים עם שיעורי מכירות גבוהים לעומת הרבעון המקביל אשתקד. במגזר נדל"ן להשקעה ויזמות (באמצעות אשטרום נכסים) ההכנסות ברבעון עלו בכ-59% לכ-188 מיליון שקל, לעומת כ-118 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במגזר התעשייה עלו ההכנסות ברבעון בכ-33% לכ-229 מיליון שקל לעומת כ-172 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מתחום מכירות הבטון ע"י ישראבטון.
חברת אשטרום נוסדה ב-1963, ב-2004 נרשמה כקבוצת חברות וב-2014 השלימה הנפקה ראשונה של מניות ואיגרות חוב בבורסה והפכה לחברה ציבורית. החברה פועלת בעצמה ובאמצעות חברות בנות וחברות מוחזקות שלה, בישראל ומחוצה לה בתחומי קבלנות בניה וקבלנות תשתיות; ייזום נדל"ן למגורי ם ומשרדים; החזקה והשכרה של נכסים מניבים; זכיינות וייצור חומרי גלם לענפי התעשייה והבניה. בין הפרוייקטים "המהותיים" של החברה ניתן לציין את קניון חוצות המפרץ, מגדלי הוד השרון, קניון בת ים, מבני תעשיה של אשלד, בכל הארץ, ומבני משרדים בגרמניה. שווי החברה, לפי אתר מאיה, הוא 7.88 מיליארד שקל.