סגור
גילעד אלטשולר
מייסד ומנכ"ל משותף, גילעד אלטשולר (אולפן כלכליסט)

בלעדי
אלטשולר שחם מפסיק את מתן ההלוואות מקופות הגמל

חברת הגמל והפנסיה של בית ההשקעות, שחסמה במאי האחרון את עמיתיה מליטול הלוואות מקרנות ההשתלמות, מבטלת את ההלוואות גם לעמיתי הגמל במסלול הצ'יליאני. הסיבה: העלאת הריבית פותחת אפיקי השקעה עם פוטנציאל תשואה מבטיח יותר

אחרי שעצרה את ההלוואות על חשבון קרנות ההשתלמות, מפסיקה חברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה גם את מתן ההלוואות בקופות הגמל שלה, ומבטלת בכך את מערך ההלוואות לעמיתי החברה. ל"כלכליסט" נודע החברה־הבת של בית ההשקעות אלטשולר שחם הודיעה לסוכני הביטוח כי תחדל להעניק הלוואות לבעלי קופות הגמל במסלול הצ'יליאני, שמהוות אפיק מקביל לחיסכון הפנסיוני. המהלך הזה מתווסף להודעה מתחילת מאי של חברת הגמל, בניהולה של ענת כנפו תבור, בדבר ביטול ההלוואות בקרנות ההשתלמות.
שוק הגמל מגלגל כ־640 מיליארד שקל - 284 מיליארד שקל מתוך הסכום הזה במסלול הצ'יליאני, והיתר באפיקי קרנות ההשתלמות, בקופות הגמל להשקעה ובחיסכון לכל ילד. קופות הגמל הצ'יליאנות של אלטשולר שחם הן הגדולות ביותר בהיקפן עם נכסים של 74 מיליארד שקל, שהם נתח של 26% מהשוק. רוב ההון המנוהל של אלטשולר מתרכז בקופת הגמל אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60, שמנהלת 42.75 מיליארד שקל, וקופת אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה עם נכסים של 13.9 מיליארד שקל. על פי נתוני הקופה, 3.36% מנכסיה בקופה במסלול הצ'יליאני ניתנו ללקוחות כהלוואות, כלומר עד כה הועמדו לעמיתי הקופה הלוואות של 1.4 מיליארד שקל.
על פי אלטשולר שחם, ההחלטה על ביטול האופציה לעמיתי קופות הגמל ליטול הלוואות נובעת מסיבות עסקיות. עליית הריבית הפכה אפיקים סולידיים אחרים למעניינים יותר ובעלי פוטנציאל תשואה גבוה יותר, לעומת הריבית שהחברה יכולה לגבות מעמיתיה עבור ההלוואות, פריים מינוס 0.5% - למשל שוק האג"ח, בעיקר הממשלתיות אך גם הקונצרניות.
על פי בית ההשקעות "ההחלטות לגבי סכומי ההלוואות, הריביות ושאר התנאים, נקבעות בידי ועדת ההשקעות של כל חברה המעניקה את השירות, על בסיס שיקולי השקעות ולטובת עמיתי הקופה בלבד". אולם, יש פגם מסוים בהסבר הזה של בית ההשקעות, שכן ההלוואות לעמיתים צמודות לריבית, ולכן הן עשויות להיות אף רווחיות יותר בתקופות של העלאות ריבית. כך או כך, השגת תשואה גבוהה עומדת כיום - יותר מבעבר - בראש סדר העדיפויות של אלטשולר שחם. זאת מאחר שמיוני 2021 ירדה החברה, שהובילה במשך תקופה ארוכה את טבלת התשואות, למקום האחרון בענף הגמל במתווה שנתי. בחודשיים האחרונים היא אף הידרדרה לתחתית הטבלה בטווחי הזמן הארוכים יותר של 3 ו־5 שנים.

2 צפייה בגלריה
ענת כנפו תבור
ענת כנפו תבור
מנכ"לית אלטשולר שחם גמל ופנסיה ענת כנפו תבור
(צילום: עמית שעל)

רשות שוק ההון, המפקחת על חברת הגמל והפנסיה, קבעה סף של עד 10% מהנכסים המנוהלים בקופות הגמל למתן הלוואות, כדי לא לסכן את יציבותן. ההחלטה של אלטשולר שחם באפריל האחרון על עוצר הלוואות בקרנות ההשתלמות נעשתה מאחר ששיעורן הגיע ל־7.95% מהנכסים והתקרב לגבול החשיפה. כעת הגיע נתח ההלוואות של החברה מתוך הנכסים ל־8.8% - הקרוב מאי פעם לרף המקסימלי שנקבע. העלייה בשיעור ההלוואות לעומת הנכסים נבעה מהתשואות השליליות של קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם במסלול הכללי, שירדה ב־10.95% מתחילת השנה והיתה התשואה החלשה בענף. תשואה שלילית מקטינה את היקף הנכסים לעומת רכיב ההלוואות שהיקפו קבוע, ולכן - גם אם הקרן לא העניקה הלוואות חדשות, שיעורן מנכסי הקרן גדל.
סיבה נוספת לעלייה בשיעור ההלוואות בקרן ההשתלמות במסלול הכללי של אלטשולר שחם גמל ופנסיה היא בריחת חוסכים לחברות מתחרות. בשל התשואות הנמוכות נאלצת חברת הגמל והפנסיה להתמודד מדי חודש עם פדיונות של מיליארדי שקלים, בהיקפים שלא נראו עד כה בשוק המקומי. ביוני השנה נפדו 5.5 מיליארד שקל ומתחילת השנה נפדו 25.5 מיליארד שקל - שיא כל הזמנים. הפודים את הכספים הם עמיתים שאינם בעלי הלוואות, וכך גדל שיעור ההלוואות מבין כלל הנכסים.
אלטשולר שחם אינו הגוף היחיד שהקפיא את הלוואות לחוסכים. גם בית ההשקעות מיטב עצר במאי את השירות הזה ללקוחות, לאור התשואה השלילית בשוק ובקרן לעומת שיעור גבוה של הלוואות. כמו אלטשולר שחם, גם מיטב הולך ומתקרב לגבול החשיפה המותרת להלוואות, והגיע כבר לשיעור שנאמד ב־8.4%.

2 צפייה בגלריה
אינפו עליית הריבית עוצרת את ההלוואות מקופות הגמל של אלטשולר שחם
אינפו עליית הריבית עוצרת את ההלוואות מקופות הגמל של אלטשולר שחם
עליית הריבית עוצרת את ההלוואות מקופות הגמל של אלטשולר שחם

מתן הלוואות מקופות הגמל הוא כלי משמעותי מאוד בשימור הלקוחות, ועצירתן בידי אלטשולר שחם מתרחשת בעיתוי מעניין. החברה אמנם סופגת השנה פדיונות כבדים, אולם לפי הערכות, היא צפויה לסיים את יולי בראש טבלת התשואות של קרנות ההשתלמות במסלול הכללי. זאת על רקע החלטת החברה לצאת מהשקעותיה בסין ולהעביר את מרבית הכספים להשקעות בארה"ב, בעיקר בנאסד"ק, שעלה בחודש שעבר בשיעור של 12.35% - תשואה כפולה כמעט לעומת מדד ת"א־125 שהוסיף לערכו 6.85%.
על פי נתוני קרן ההשתלמות, הנכונים למאי, חשיפת אלטשולר שחם גמל ופנסיה לשוק המניות עומדת על 51% וחשיפתה לחו"ל היא 61%. שני נתונים אלה, הגבוהים לעומת הממוצע בענף, פגעו בביצועי הקרן. אולם גם החשיפה לאג"ח ממשלתיות עם משך חיים ממוצע (מח"מ) ארוך מחוץ לישראל פגעה בביצועים, מאחר שהצפי לאינפלציה פגע בשוויין.