סגור

בלעדי
הירידות בבורסה משפיעות: אלטשולר עוצר את מתן ההלוואות בקרנות ההשתלמות

החברה נקטה צעד זה אף שנכון לאפריל היא עדיין רחוקה ביותר מ־2% מהמגבלה על שיעור ההלוואות מנכסי המסלול הכללי. המשך ירידות בשווקים עלול למשוך אותה מעבר לגבול המותר, ולגרור עיצומים וקנסות מצד הממונה על שוק ההון, משה ברקת

מתקרבת לקו האדום שסימנה רשות שוק ההון: הירידות בשווקים פועלות כאפקט דומינו ופוגעות באשראי שניתן על ידי בתי ההשקעות. שבועיים בלבד אחרי שמיטב החליט על עצירת ההלוואות לחוסכים על חשבון קרנות ההשתלמות שלהם במסלול הכללי — גם חברת הגמל של אלטשולר שחם החליטה לחסל את האופציה הזו.


ל"כלכליסט" נודע כי השבוע הודיעה אלטשולר שחם גמל ופנסיה לסוכניה, האחראים על הפצת קרנות ההשתלמות, כי לא תעניק יותר הלוואות ללקוחותיה בקרנות אלה, זאת, אף שהחל מחודש אפריל אלטשולר שחם הודיעה על הגבלת ההלוואה לחוסכים לעד 50 אלף שקל או 30% מהקרן החיסכון שלהם. עד הטלת ההגבלה החוסכים בקרן זו של אלטשולר יכלו ליטול הלוואה של עד מיליון שקל.

2 צפייה בגלריה
ענת כנפו תבור
ענת כנפו תבור
ענת כנפו תבור מנכ"לית אלטשולר שחם
(צילום: עמית שעל)

שני מהלכים אלו, של צמצום עד עצירת ההלוואות, נעשו בעקבות התקרבותה של הקרן באלטשולר שחם לסף מתן ההלוואות - של עד 10% מהנכסים בקרן - כפי שקבעה רשות שוק ההון. בחודש מרץ עמד שיעור ההלוואות בקרן ההשתלמות של אלטשולר שחם על 7.8% מהנכסים, ובאפריל שיעורן עלה כבר ל־7.95%, מה שמלמד כי הגבלת ההלוואות לעד 50 אלף שקל לא עזרה לחברה להקטין את שיעורן מהקרן.
העלייה בשיעור ההלוואות לעומת הנכסים נבעה מהתשואות השליליות של קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם במסלול הכללי, שירדה ב־2.36% מתחילת השנה, התשואה החלשה בענף. תשואה שלילית מקטינה את שווי הנכסים לעומת רכיב ההלוואות שהוא קבוע, וכך, גם אם הקרן לא העניקה הלוואות חדשות, שיעורן מנכסי הקרן גדל. נכון לאפריל, אלטשולר שחם עדיין רחוק ביותר מ־2% מהמגבלה, כאמור, אך המשך ירידות בשווקים עלול למשוך אותו מעבר לגבול המותר ולגרור עיצומים וקנסות מצד הממונה על שוק ההון, משה ברקת.
סיבה נוספת לעלייה בשיעור ההלוואות בקרן ההשתלמות במסלול הכללי של אלטשולר שחם גמל ופנסיה היא עזיבה של לקוחות למתחרים בשל תשואת החסר שלה, קצת יותר מ־8% מתחילת 2021, לעומת עלייה ממוצעת של 12.7% במסלול הכללי. קרן השתלמות זו, שהיא הגדולה ביותר בישראל, מנהלת 64 מיליארד שקל. לשם השוואה, הקרן השנייה בגודלה בענף, מבחינת הון מנוהל, היא הקרן למורים וגננות שמנהלת 19.8 מיליארד שקל בלבד. עם זאת, ההון המנוהל בקרן ההשתלמות של אלטשולר שחם נמצא במגמת ירידה, והיא איבדה 4 מיליארד שקל בשנה האחרונה - שמהווים 6.25% מנכסיה - מתוכם 1.8 מיליארד שקל עברו למתחרים במרץ האחרון. ירידת שווי נכסי הקרן נובעת מעזיבה של חוסכים אל המתחרים, על רקע תשואת החסר של החברה.
ל"כלכליסט" נודע כי השבוע הודיעה אלטשולר שחם גמל ופנסיה לסוכניה, האחראים על הפצת קרנות ההשתלמות, כי לא תעניק יותר הלוואות ללקוחותיה בקרנות אלה, זאת, אף שהחל מחודש אפריל אלטשולר שחם הודיעה על הגבלת ההלוואה לחוסכים לעד 50 אלף שקל או 30% מהקרן החיסכון שלהם. עד הטלת ההגבלה החוסכים בקרן זו של אלטשולר יכלו ליטול הלוואה של עד מיליון שקל
הלוואות מקרנות השתלמות הן מבין ההלוואות המשתלמות ביותר בשוק האשראי, כשהריבית עליהן נעה סביב הפריים (1.6%, נכון לפברואר) ואף פריים מינוס 0.5% (קרי 1.1%). לצד השימור, ההלוואות ללקוחות מהוות השקעות נחותות מצד החברות המנהלות, שמחלישות את התשואה הכללית של הקרן מאחר שהן כלי השקעה שנושא תשואה של עד 1.6% בלבד בשנה. אולם התחרות הגדולה בענף הגמל דוחפת את החברות להמשיך ולתמוך בצמיחת האשראי ללקוחות.
כך, גובה ההלוואות לעמיתים עלה מתחילת השנה במיליארד וחצי שקל, ליותר מ־11 מיליארד שקל ולשיעור ממוצע של 6.25% מהנכסים המנוהלים בקרנות המסלול הכללי של כל הגופים. עצירת ההלוואות באלטשולר שחם נעשית, כאמור, שבועיים לאחר שמיטב החליט לעשות זאת. נכון לאפריל, הקרן של מיטב היא עם החשיפה הגבוהה ביותר להלוואות מבין הקרנות במסלול הכללי, עם שיעור של 8.53% מכלל נכסי הקרן.
עצירת את מתן ההלוואות היא ההחלטה הראשונה המשמעותית של ענת כנפו תבור, מנכ"לית אלטשולר שחם גמל ופנסיה שנכנסה לתפקיד במרץ במסגרת הארגון מחדש בבית ההשקעות. במסגרתו, חברת הגמל, שהונפקה ב־2019, הפכה לחברה־בת פרטית של אלטשולר שחם פיננסים, שהפכה בעצמה לציבורית.

2 צפייה בגלריה
אינפו שיעור ההלוואות מנכסי קרנות ההשתלמות
אינפו שיעור ההלוואות מנכסי קרנות ההשתלמות
שיעור ההלוואות מנכסי קרנות ההשתלמות

כנפו תבור, שהגיעה לאלטשולר מפסגות, גוף שבעצמו סבל מפדיונות עמוקים במהלך העשור הקודם עד שנרכש בידי אלטשולר שחם במאי 2021, תצטרך להתמודד עם עזיבת לקוחות מבית ההשקעות ללא אחד מכלי השימור המהותיים ביותר של ענף קרנות ההשתלמות. מאז רישומה למסחר בתחילת אפריל, מניית אלטשולר שחם פיננסים איבדה 35% מערכה, לשווי של קרוב לשני מיליארד שקל.
מאלטשולר שחם נמסר כי ההחלטות לגבי ההלוואות ותנאי קרן ההשתלמות, נקבעות על בסיס שיקולי ועדת ההשקעות בלבד ולטובת עמיתי הקופה.