סגור

סולקה התביעה להכרה בדסק"ש כפירמידה אסורה על פי חוק הריכוזיות

חברת לייטקום, שפנתה לבית המשפט בעניין לפני כ־4 חודשים, משכה את תביעתה. עו"ד שחר בן מאיר: "הסתלקנו מהתביעה משיקולים שלנו, ואין בכך להעיד שאנחנו חושבים שהדברים הם בסדר"

ארבעה חודשים אחרי שהוגשה לבית המשפט פנייה להכיר בקבוצת דסק"ש כפירמידה אסורה על פי חוק הריכוזיות, החליטו התובעים במפתיע להסתלק ממנה.

חברת לייטקום פנתה לביהמ"ש המחוזי בתל אביב בדרישה להכיר בקבוצת דסק"ש כפירמידה אסורה על פי חוק הריכוזיות — ובהתאם בצחי נחמיאס ובמגה אור שבשליטתו כבעלי שליטה בדסק"ש, ובאמצעותה גם בחברה־הבת נכסים ובניין ובחברה־הנכדה גב־ים. התביעה הוגשה באמצעות שני עורכי דין מוכרים בתחום התביעות הייצוגיות, עו"ד יצחק אבירם ועו"ד שחר בן מאיר.
לייטקום דרשה מביהמ"ש להצהיר כי מגה אור היא בעלת השליטה בדסק"ש, ומאחר שנכסים ובניין שולטת בגב־ים מדובר בפירמידה. התובעת ביקשה להורות למגה אור ולנכסים ובניין למכור חלק מהמניות שלהן בדסק"ש ובגב־ים, כדי לעמוד בהוראות חוק הריכוזיות.
עו"ד עופר צור ממשרד גורניצקי, שייצג את דסק"ש ואת נכסים ובניין בתביעה, הגיש בקשה לסילוקה, בשל היעדר עילה. הוא טען כי כתב התביעה אינו כולל פירוט עובדתי שיבסס את טענת השליטה, ובמקום עובדות "הוא כולל סיסמאות ריקות. התובעת טוענת את המסקנה לגבי שליטה אסורה כאילו היא עובדה, וכי הנתבעים לא אמורים לנחש מה העובדות לביסוס התביעה נגדם, וכי אין מחלוקת שדירקטוריון דסק"ש מונה רוב בלתי תלוי של דירקטורים, וכי הטענה היחידה שמובאת היא שצחי נחמיאס מכהן כיו"ר דסק"ש". מגה אור ואלקו, שבשליטת האחים זלקינד, מחזיקות ב־29.9% ממניות דסק"ש, ששולטת בנכסים ובניין, שמחזיקה בשליטה בגב־ים.
עו"ד בן מאיר אמר: "הסתלקנו מהתביעה משיקולים שלנו, ואין בכך להעיד שאנחנו חושבים שהדברים הם בסדר. בנוסף, לא ניתנה שום קביעה שיפוטית שהדברים הם בסדר".
1 צפייה בגלריה
צחי נחמיאס  מגה אור
צחי נחמיאס  מגה אור
נחמיאס. 29.9% עם אלקו בדסק"ש
(צילום: ורד פיצ׳רסקי)